ccbuild-logo-spin

Nyheter

CCBuild satsar för fortsatt arbete
2020-04-21

Det har varit full aktivitet hos Centrum för cirkulärt byggande senaste månaderna. Nya funktioner har utvecklats på webbsidan och marknadsplatsen. Fler förbättringar ska komma när parterna bakom projektet nu söker medel för att fortsätta utvecklingsarbetet.

Kommuner kan påverka sitt klimatavtryck redan på golvnivå
2020-02-20

Upphandlare kan bidra till att minska klimatpåverkan genom att ställa rätt krav vid byggprojekt. Ett exempel är att se till att plastspill från golvläggning återvinns i stället för att brännas upp. IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en guide för hur man gör.

Ny guide underlättar cirkulär upphandling
2020-01-28

Nu finns en guide för hur man kan arbeta med cirkulär upphandling i bygg- och rivningsprojekt, riktad till dem som arbetar med offentlig upphandling.