ccbuild-logo-spin

Nyheter

CCBuilds verktyg uppmärksammas i Byggvärlden
CCBuilds verktyg uppmärksammas i Byggvärlden
2023-12-05
Missa inte vårt erbjudande på Circular Monday!
Missa inte vårt erbjudande på Circular Monday!
2023-11-20
20 november firar vi Circular Monday med ett riktigt bra erbjudande på våra utbildningar. Ta del av vår kunskap och stärk din förmåga att skapa en hållbar och cirkulär framtid. Den här veckan till halva priset!
#viärccbuild
#viärccbuild
2023-10-03
Enligt Circularity Gap Report Sweden är endast 3,4 % av Sveriges resursanvändning cirkulär. Det vill vi ändra på! Följ #viärccbuild och se hur ni kan bidra till ett mer hållbart samhälle.
Fritt användarkonto för vår marknadsplats och efterlysningar
Fritt användarkonto för vår marknadsplats och efterlysningar
2023-09-19
Tycker du det är svårt att hitta varor för återbruk till dina byggprojekt? Ett tips är att göra en efterlysning på CCBuilds marknadsplats. Om du inte redan har användarkonto till CCBuild kan du lätt skapa ett marknadsplatskonto som ger dig möjlighet att publicera efterlysningar.
Carina Loh Lindholm besvarar fem frågor
Carina Loh Lindholm besvarar fem frågor
2023-09-06
Prodikt frågar CCBuilds koordinator, Carina Loh Lindholm, om cirkulärt byggande. Hur arbetar CCBuild för cirkularitet, och på vilket sätt samverkar CCBuild och Prodikt? Läs svaren här.
Lyssna på Thomas Stoll - framtidsspaning gällande återbruk
Lyssna på Thomas Stoll - framtidsspaning gällande återbruk
2023-08-21
Ta del av Thomas Stolls framtidsspaning gällande återbruk. Framtidsspaningen kan du lyssna på i en podcast som drivs av Energikontoret Östergötland.
Ses vi i höst?
Ses vi i höst?
2023-08-10
Välkommen till en spännande höst med CCBuild! Nu har vi uppdaterat kalendariet. Vi har flera arbetsgrupper som utbyter erfarenheter, bygger kunskap och ger inspiration inom olika cirkulära teman - allt från upphandlingskrav till cirkulära perspektiv i planering.
Återbruk ur ett entreprenörsperspektiv
Återbruk ur ett entreprenörsperspektiv
2023-06-15
Nu kan du ta del av praktiska erfarenheter från återbruksprojekt där både beställare och entreprenörer delar med sig av erfarenheter från återbruksprojekt och hur man hanterat specifika frågor såsom exempelvis krav på garantier på återbrukade produkter.
Nu har vi fyllt på med fler utbildningstillfällen
Nu har vi fyllt på med fler utbildningstillfällen
2023-06-10
Nu har vi fyllt på med fler utbildningstillfällen för våra utbildningar i cirkulärt byggande, återbruksinventering med CCBuild och inventera för återbruk med kontroll på farliga ämnen. Välkommen att boka in dig!
Ny arbetsgrupp Cirkulär planering och återbruk i tidiga skeden
2023-06-10

Nu startar vi upp en ny arbetsgrupp i CCBuild på temat cirkulär planering och återbruk i tidiga skeden. Arbetsgruppen leds av Emma Östlund, ETTELVA Arkitekter. Fokus ligger på erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbygnad och träffarna vänder sig till samarbetsparter i CCBuild.

Goda exempel från Familjebostäder i Göteborg
2023-05-08

44 nya bostäder och 99 renoverade lägenheter blev resultatet från pilotprojektet på Kustgatan. Nya lösningar och befintligt material har använts på nya sätt: sten från fasaden blev möbler på innergården, solceller på taket och en lägenhet är helt inredd med återbrukat material.

Cirkulär projektering ska ge effektivare återbruk
2023-04-19

Nu startar ett nytt projekt med fokus på återbruksprojektering. Tanken är att återbruk ska integreras i samma arbetsflöde som vid projektering av nyproducerade produkter för att få enklare och mer kostnadseffektiva arbetssätt. CCBuild bidrar genom att delta i projektets referensgrupp.

Ny användarguide för dig som inventerar
2023-03-03

Med några saker i åtanke kan du lyfta dina inventerade produkter till att bli sedda och hittade av ännu fler.

Coachning i cirkulärt byggande med omställningslyftet
2023-01-24

Behöver du stöttning i frågor som rör cirkulärt byggande och återbruk? Nu finns möjlighet att delta i ett coachningsprogram utformat för att ge stöd utifrån din organisations specifika förutsättningar.

Instruktionsfilmer guidar till CCBuilds digitala tjänster
2023-01-22

Vi har förbättrat våra hjälpsidor med instruktionsfilmer som i korta avsnitt ger användarstöd till CCBuilds produktbank, värdeanalys, inventeringsapp och marknadsplats.

CCBuild arbetar vidare i ny form – välkomna att vara med!
2022-12-20

Centrum för cirkulärt byggande har sedan 2015 drivits i projektform. Nu är det dags för nästa steg, att bli nytt dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet. Men inriktningen består: att tillsammans med samarbetsparterna arbeta för en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor.

Circular Monday – en bra dag för att handla byggvaror klimatsmart
2022-11-21

21 november firar vi i CCBuild Circular Monday, som är ett initiativ för att uppmärksamma behovet av cirkulär konsumtion. Ett sätt är att dela cirkulära tips, exempel och aktiviteter under hashtaggen #viärCCBuild på sociala medier. Och att handla byggvaror klimatsmart, förstås.

Nu finns fyra nya guider för återbruk tack vare parter i CCBuild
2022-10-20

Fyra av parterna i CCBuild har på senare tid levererat guider för återbruk inom olika delar av byggsektorn. Här finns tips och kunskaper när det gäller återbruk av installationer, dörrar och glaspartier, men också i kontorsmiljöer och vid stadsutveckling.

Återbruk sparar klimatet – även om träfönstret skickas ända till Kapstaden
2022-10-19

Återbruk av byggprodukter och möbler minskar de klimatpåverkande utsläppen generellt mycket mer än klimatkostnaden för att göra dem klara för återbruk. Det visar en studie som gjorts av IVL Svenska Miljöinstitutet för Stockholms stad.;