Återbruk lockade många till frukostmöte

Många ville ta del av erfarenheter av återbruk vid renoveringar när IVL Svenska Miljöinstitutet bjöd in till frukostmöte på sitt Stockholmskontor den 5 december.

Närmare 50 personer samlades, allt från fastighetsägare, arkitekter och materialtillverkare till privatpersoner som är intresserade av frågan.

Lina Jander, Tenant & Partner, och Anna Wallerstedt Öberg, Spectrum arkitekter, berättade om hur man kan arbeta för återbruk och om sina erfarenheter från renoveringen av IVL:s kontorslokaler. Se deras presentation här.

Hanna Gerhardsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, redogjorde för vad som har kunnat sparas i avfall, klimatbelastning och pengar vid renoveringen av IVL:s kontor. Se hennes presentation här.

Fler detaljer kring anpassningen av IVL:s båda kontor i  Göteborg och Stockholm finns slutrapporten från projektet Återbruk av möbler och interiöra byggprodukter. Där finns även en arbetsguide för återbruk baserat på erfarenheter från dessa fallstudier. Ladda ner rapporten här.

Eva Stattin, IVL, tog hand om frågan: Hur minskar vi gapet mellan vision och praktik när det gäller cirkulärt byggande? Hon berättade om erfarenheter och nya lösningar från pågående utvecklingsprojekt och om den marknadsplats som håller på att skapas. Se hennes presentation här.

Och efter presentationerna blev det rundvandring − och tillfälle att ställa många frågor − i de nyrenoverade kontorslokalerna vid Valhallavägen i Stockholm.

Välkommen på frukost på ett återbrukat kontor

Byggbranschen genererar stora mängder avfall, men en del av det är högkvalitativa produkter som kan användas igen. På ett frukostseminarium i Stockholm den 5 december kan ni få se hur det går till.

Vid renoveringen av IVL Svenska Miljöinstitutets Stockholmskontor återbrukades både interiöra byggprodukter och möbler. 63 procent av möblerna, motsvarande 7,6 ton, är återbrukade. Siffror som gäller den fasta interiören håller just på att tas fram.

– Exempelvis har vi återanvänt dörrpartier, VVS-produkter och akustikskivor. Vi har både tagit med oss befintlig inredning och köpt begagnande möbler. Vi har klätt om en del och kombinerat nytt och gammalt genom exempelvis nya skivor på befintliga skrivbordsstativ, säger Hanna Gerhardsson, som utvärderar klimatbesparingen på IVL.

Man kan spara 60 ton koldioxid, 40 ton avfall och 2 miljoner kronor vid renovering av ett kontor på 2 000 kvadratmeter om man återbrukar i stället för att köpa nytt, enligt nyligen publicerade siffror.

Vid frukostseminariet får ni ta del av erfarenheter från ombyggnad med återbruk ur fastighetsägarens, inredningsarkitektens och hyresgästens perspektiv. Förhoppningen är att mötet ska inspirera och vägleda till nya arbetssätt som gör att mer högkvalitativa byggprodukter tas tillvara vid byggande och rivning.

Frukostseminarium i Stockholm onsdag 5 december

När: Onsdag 5 december klockan 7:30-9:30 (programmet börjar klockan 8:00).
Var: IVL Svenska Miljöinstitutet, Valhallavägen 81 i Stockholm (station: Tekniska högskolan).
Anmälan: Senast tisdag 27 november via denna länk. OBS: Begränsat antal platser.
Kostnad: Frukostseminariet är kostnadsfritt, men en avgift på 500 kronor exklusive moms debiteras vid frånvaro utan avbokning.
Frågor: Vänd er till Carina Loh Lindholm, carina.loh.lindholm@ivl.se, telefon 010-788 69 21.

Program

7:30 – Frukost.
8:00 – Åsa Stenmarck hälsar välkommen till IVL.
8:10 – Lina Jander, Tenant & Partner, Anna Wallerstedt Öberg, Spectrum arkitekter, och Hanna Gerhardsson, IVL, berättar om arbetssätt för återbruk och erfarenheter från renoveringen av IVL:s kontorslokaler.
8:40 – Hur minskar vi gapet mellan vision och praktik när det gäller cirkulärt byggande? Erfarenheter och nya lösningar från pågående utvecklingsprojekt. Carina Loh Lindholm och Eva Stattin, IVL, berättar.
9:00 – 9:30 – Tid för frågor och visning i lokalerna.

Återbruk på kontor kan spara 43 000 ton växthusgaser

Att använda begagnat i stället för att köpa nytt vid kontorsrenoveringar kan minska klimatutsläppen i Sverige med 43 000 ton per år. Det visar det just avslutade projektet Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor.

Projektet har räknat fram att man kan minska klimatutsläppen med minst 30 procent och kostnaden med närmare 60 procent om man satsar på återbruk vid renovering av kontor.

Åtta vanliga möbler och byggprodukter har ingått i studien: kontorsstolar, besöksstolar, höj- och sänkbara skrivbord, planteringskärl, glaspartier, innerdörrar, takplattor samt golvplattor av textil.

Resultatet visar att det i Sverige går att varje år spara 1,3 miljarder kronor, minska avfallet med 25 000 ton och sänka koldioxidutsläppen med 43 000 ton genom att återbruka dessa produkter.

– Detta gäller även när vi räknar in kostnader för och utsläpp från transporter och rekonditionering, som byte av skrivbordsskivor eller omklädsel av stolar, säger projektledaren Åsa Stenmarck på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vad lönar sig mest att återbruka?

– Om vi väger samman alla tre sätten att spara är det viktigast att återbruka glaspartier, höj- och sänkbara skrivbord samt kontorsstolar, säger Åsa Stenmarck.

Här kan du läsa mer om projektet, samt hitta en lättläst sammanfattning och slutrapporten med alla detaljer.

Plattformen som ska öka återbruket i byggsektorn

Nu finns det en mötesplats och plattform för alla som vill arbeta med återbruk inom byggsektorn: Centrum för cirkulärt byggande – det vill säga den webbsida du just nu besöker.

Drygt 50 personer samlades runt frukostborden när den nya plattformen lanserades den 25 maj. Det skedde i Göteborg, på IVL Svenska Miljöinstitutets kontor som nyligen har renoverats och där hälften av den fasta interiören och 70 procent av inredningen är återbrukad.

– IVL jobbar ju med att rädda världen, så vi har använt oss själva som fallstudie, sade Åsa Stenmarck, avfallsexpert på IVL. Vi har sparat runt 60 ton koldioxidekvivalenter på vårt återbruk, men också pengar – trots utgifter för att klä om möbler och liknande. Entreprenörerna är nöjda och vi är nöjda.

– Men det hade kunnat bli ännu bättre, sade Carina Loh Lindholm, projektledare på IVL som leder Centrum för cirkulärt byggande. Vi hade kommit igång snabbare om vi hade haft mätbara mål som gjorde planerna tydliga för leverantörerna.

Vill skala upp till industriell nivå

Just hur återbruk vid byggande kan förbättras hade många fastighetsägare, arkitekter, entreprenörer, materialleverantörer med flera kommit för att vara med och diskutera.

– Vi vill skala upp återbruket till industriell nivå, betonade Marianne Hedberg, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier. Man tror – utan att veta – att det bli billigast att riva ut allt och köpa nytt Men vi kan inte hålla på och göra sopor längre: vi måste hushålla med råvarorna, och samtidigt ha koll på om de använda produkterna innehåller oönskade ämnen.

Sveriges Byggindustrier har publicerat Riktlinjer för resurs och avfallshantering vid byggande och rivning som är en hjälp för detta.

Tre viktiga uppgifter för plattformen

Plattformen Centrum för cirkulärt byggande har tre funktioner. Den ska:

 • vara ett samverkansnav
 • sprida kunskap och inspirera
 • bli en samlad marknadsplats för tjänster och produkter

– Därför hittar ni en massa goda exempel på sidan, men också konkreta tips, exempelvis om hur man kan demonterar byggprodukter för att kunna återbruka dem, sade Johanna Andersson, IVL.

Marknadsplatsen är planerad att finnas i en första version våren 2019 och ska förhoppningsvis innehålla både varor och tjänster.

Flera intressanta saker på gång

Webbsidan är skapad inom projektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggmaterial i industriell skala. Det har kommit halvvägs och har fler intressanta saker på gång.

– Vi har fallstudier som pågår hos Vasakronan och Fabege, berättade projektledaren Carina Loh Lindholm. Och vi utvecklar just nu två verktyg: ett för att beräkna klimatnytta och ett verktyg för inventering.

Många förslag från deltagarna

Frukostdeltagarna samlades till sist i grupper för att diskutera samverkansformer, verktyg och kunskapsstöd, den kommande marknadsplatsen och cirkulärt byggande i stort. Här är några av de många frågor och förslag som kom fram:

 • Det behövs en fysisk mellanlagringsplats där man kan lämna och hämta grejor – inte minst om vi vill kunna återbrukar hela byggnader.
 • Vore bra att kunna reservera material via marknadsplatsen.
 • Vem ansvarar för garantier och kvalitetssäkring av återbrukade produkter?
 • Hur ska vi skapa värde i det som ingen ser behov av?
 • Vi behöver en sökbar databas över produkter, men också över de nya tjänster som behövs, som transport, lagring, hyra.
 • Det är viktigt även dela negativa erfarenheter, att ha ett transparent nätverk för att undvika fallgropar.
 • Det behövs information om lagstiftning: Vad får jag göra? Får jag skänka? Momsplikt?
 • Värderingsmodeller behövs: Vad ska man återbruka och inte? Hur ska man bedöma den ekonomiska nyttan? Vad är riskerna miljö- och hälsomässigt?
 • Det räcker inte med en instruktion för hur man demonterar, det behövs kunnande om hur man monterar för att sedan kunna demontera exempelvis ett kök.
 • Det behövs olika verktyg och stöd som är riktade mot olika målgrupper – myndigheter, arkitekter, byggare – som tips på goda exempel och hur upphandling ska ske.
 • Vi ser att vi genom detta kan ge ett uppsving för nya branscher och företag, exempelvis rekonditionering, energieffektivisering av fönster.
 • Nästa område att jobba med borde vara affärsinredningar.
 • Vi ska ändra LOU, Lagen om offentlig upphandling!

Välkomna på frukostseminarium om återbruk

Hur ska vi få mer återbruk i byggsektorn?

Nu lanserar IVL Svenska Miljöinstitutet med projektpartners plattformen Centrum för cirkulärt byggande. Visionen är att den ska bli ett nav för samverkan som stärker möjligheterna till mer återbruk inom byggsektorn.

Fastighetsägare, arkitekter, materialleverantörer, återförsäljare, entreprenörer med flera är inbjudna för att berätta om sina behov och möjligheter för den fortsatta utvecklingen av plattformen. Den har skapats inom projektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk i industriell skala, som har fokus på interiöra byggprodukter för kommersiella lokaler. Men nu är syftet att sprida arbetssättet till fler verksamhetsområden.

Frukost i återbrukat kök

Frukostseminariet är fredag 25 maj på IVL:s nyrenoverade Göteborgskontor, där 70 procent av inredningen och 50 procent av den fasta interiören är återbrukad. Tack vare detta har minst 60 ton koldioxid sparats jämfört med om allt hade köpts nytt.

– Exempelvis har vi återanvänt dörrpartier, VVS-produkter och akustikskivor. Och vi har både tagit med oss befintlig inredning och köpt begagnande möbler. Vi har klätt om en del och även kombinerat nytt och gammalt genom exempelvis nya skivor på befintliga skrivbordsstativ, säger Carina Loh Lindholm, projektledare på IVL.

 

Välkommen på frukostseminarium!

När: Fredag 25 maj kl 7:30-9:30 (programmet börjar kl 8:00)
Var: IVL Svenska Miljöinstitutet, Aschebergsgatan 44 i Göteborg (hållplats Kapellplatsen)
Anmälan: Senast tisdag 21 maj via denna länk.
Kostnad: Frukostseminariet är kostnadsfritt, men en avgift på 500 kr exklusive moms debiteras vid frånvaro utan avbokning.
Frågor: Vänd er till Carina Loh Lindholm, carina.lohlindholm@ivl.se, telefon 010-788 69 21