Marknadsplats

Inom projektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggmaterial i industriell skala ska en samlad marknadsplats för högkvalitativa begagnade produkter utvecklas. En första version väntas vara klar våren 2019.

Marknadsplatsen vänder sig till alla som har intresse av att köpa och/eller sälja återanvändningsbara byggprodukter och/eller tjänster för återbruk av byggmaterial i industriell skala.

Här ser vi fram emot att samla en mängd olika aktörer som tillsammans kan skapa dynamik kring utbud och efterfrågan.
Vi vill därför gärna nå ut till och engagera:

  • Arkitekten som vill skapa ett byggprojekt baserat på cirkulära principer
  • Byggherren eller fastighetsägaren som vill utveckla sitt arbete för hållbart byggande
  • Fastighetsägaren eller byggbolaget som söker efter och/eller har tillgång till produkter med höga materialvärden
  • Hyresgästrepresentanten som vill hjälpa sina kunder att göra medvetna miljöval som bygger på återbruk
  • Hyresgästen som vill hyra byggnader/kontor där man gjort medvetna val baserade på cirkulära principer
  • Säljaren eller leverantören av begagnade varor som kan förmedla de produkter som efterfrågas
  • Leverantören av logistik och förvaringstjänster som kan skapa smidiga lösningar för alla som vill öka andelen återbrukade byggprodukter
  • Leverantörer av konsulttjänster som kan bidra till ökad användning av återbrukade byggmaterial

Vi vill också nå alla andra som vill vara med och skapa en aktiv marknadsplats för cirkulärt byggande och hållbar utveckling.

Vill du veta mer? Vill du synas på marknadsplatsen? Då ser vi fram emot att höra av dig!
Kontakta projektledaren Carina Loh Lindholm för mer info, carina.loh.lindholm@ivl.se

 

I väntan på en samlad sökbar marknadsplats hänvisar vi till:
www.kompanjonen.se 
www.brattonsaterbruk.se