Marknadsplats

för återbruk av byggprodukter

Här hittar du en första version av marknadsplatsen för återbrukbara byggprodukter: market.ccbuild.se 

Nu kan du vara med och testa både marknadsplatsen och andra verktyg som har tagits fram av Centrum för cirkulärt byggande. Läs mer här!

Forskningsprojektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggmaterial i industriell skala utvecklar en samlad marknadsplats för högkvalitativa begagnade byggprodukter. Den vänder sig till alla som har intresse av att köpa och/eller sälja återbrukbara byggprodukter och/eller tjänster som möjliggör återbruk av byggmaterial i industriell skala.

Inom marknadsplatsen vill vi samla en mängd olika aktörer som tillsammans kan skapa dynamik kring utbud och efterfrågan. Vi vill därför gärna nå ut till och engagera:

  • Arkitekten som vill skapa ett byggprojekt baserat på cirkulära principer
  • Fastighetsägaren eller byggbolaget som söker efter och/eller har tillgång till byggprodukter med höga materialvärden i samband med nybyggnad, ombyggnad eller rivning
  • Hyresgästrepresentanten som vill hjälpa sina kunder att göra medvetna miljöval som bygger på återbruk
  • Hyresgästen som vill hyra byggnader/kontor där man gjort medvetna val baserade på cirkulära principer
  • Säljaren eller leverantören av begagnade byggprodukter som kan förmedla de produkter som efterfrågas
  • Leverantören av logistik och förvaringstjänster som kan skapa smidiga lösningar för alla som vill öka andelen återbrukade byggprodukter
  • Leverantörer av konsulttjänster som kan bidra till ökat återbruk av byggmaterial, som demontering och rekonditionering av befintliga produkter

Vi vill också nå alla andra som vill vara med och skapa en aktiv marknadsplats för cirkulärt byggande och hållbar utveckling.

Vill du veta mer? Vill du synas på marknadsplatsen? Då ser vi fram emot att höra av dig!
Kontakta projektledaren Carina Loh Lindholm för mer info: carina.loh.lindholm@ivl.se