ccbuild-logo-spin
Coachning i cirkulärt byggande med omställningslyftet
2023-01-24

Behöver du stöttning i frågor som rör cirkulärt byggande och återbruk? Nu finns möjlighet att delta i ett coachningsprogram utformat för att ge stöd utifrån din organisations specifika förutsättningar.

Instruktionsfilmer guidar till CCBuilds digitala tjänster
2023-01-22

Vi har förbättrat våra hjälpsidor med instruktionsfilmer som i korta avsnitt ger användarstöd till CCBuilds produktbank, värdeanalys, inventeringsapp och marknadsplats.

CCBuild arbetar vidare i ny form – välkomna att vara med!
2022-12-20

Centrum för cirkulärt byggande har sedan 2015 drivits i projektform. Nu är det dags för nästa steg, att bli nytt dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet. Men inriktningen består: att tillsammans med samarbetsparterna arbeta för en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor.

Circular Monday – en bra dag för att handla byggvaror klimatsmart
2022-11-21

21 november firar vi i CCBuild Circular Monday, som är ett initiativ för att uppmärksamma behovet av cirkulär konsumtion. Ett sätt är att dela cirkulära tips, exempel och aktiviteter under hashtaggen #viärCCBuild på sociala medier. Och att handla byggvaror klimatsmart, förstås.

Nu finns fyra nya guider för återbruk tack vare parter i CCBuild
2022-10-20

Fyra av parterna i CCBuild har på senare tid levererat guider för återbruk inom olika delar av byggsektorn. Här finns tips och kunskaper när det gäller återbruk av installationer, dörrar och glaspartier, men också i kontorsmiljöer och vid stadsutveckling.

Återbruk sparar klimatet – även om träfönstret skickas ända till Kapstaden
2022-10-19

Återbruk av byggprodukter och möbler minskar de klimatpåverkande utsläppen generellt mycket mer än klimatkostnaden för att göra dem klara för återbruk. Det visar en studie som gjorts av IVL Svenska Miljöinstitutet för Stockholms stad.

Samarbeten med Basta och Prodikt ökar räckvidden för CCBuilds marknadsplats
2022-10-14

CCBuild har inlett två nya digitala samarbeten: nu kan man nå varor på marknadsplatsen även via de båda branschaktörerna Basta och Prodikt. Det här betyder att publiceringar på CCBuilds marknadsplats får bredare spridning och når fler intressenter.

Mölndals stad och Vestia samarbetar med återbruk i skolsatsning
2022-10-13

Byggentreprenören Vestia och Mölndals stad samarbetar med återbruk i skolsatsningen Lyftet. Tack vare det får många av de installationer, kök, toalettstolar, handfat och dörrar som man har stött på vid demonteringen i skolorna längre livslängd.

Nu finns klimatdata för fler byggprodukter – allt från stomme till utemöbler
2022-09-21

CCBuilds verktyg för att beräkna värdet av återbruk, exempelvis klimatbesparingen, har uppdaterats så att det nu finns klimatdata för 350 produkter. Det finns också nya produktkategorier för att inventera återbrukbara produkter.

Äntligen fysiska nätverksträffar inom CCBuild
2022-09-09

Efter ett par år av främst digitala möten är det äntligen dags för alla som deltar i Centrum för cirkulärt byggande att träffas i verkligheten. Två nätverksträffar har hunnit hållas, i Malmö och Göteborg i början av september. Den 20 september är det dags i Stockholm.;