ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2024-04-10

Nya affärsmodeller för cirkulärt byggande


Vi träffar CCBuilds utvecklingsråd och börjar med Lars Högwall på Bona! I en ny intervjuserie träffar vi deltagare i CCBuilds utvecklingsråd, som berättar om hur de jobbar med cirkularitet och hur de ser på framtiden och CCBuild. 

Vem är du och vad jobbar du med?

Jag bor i Lund med min familj, hämtar mycket av min energi i naturen och brinner sedan flera år tillbaka för hållbarhet och att driva projekt som bidrar till att göra skillnad inom branschen. Jag jobbar som Director Strategic New Business Development på Bona AB och har verkat inom tillverkande industri mot byggbranschen i mer än 30 år.  

Hur jobbar Bona med cirkulärt byggande och förvaltning?

Vi har som tillverkare ett mycket stort ansvar och driver sedan många år ett gediget arbete inom hållbarhet. Bona tillverkar lösningar för trägolv och halvhårda golv, där alla produkter och system verkar under Bona System. Kärnan i vårt erbjudande är att säkerställa rätt design från början, för att sedan underhålla den så länge som möjligt. Vid behov kan ny eller ursprunglig design  återskapas genom renovering, för att sedan fortsätta underhållas för maximal livslängd. 

Vad är din roll i CCBuilds utvecklingsråd? Vilka frågor tycker du är viktiga att de lyfts i rådet?

Jag ser min roll att vara en representant från både tillverkande industri och branschen, och försöka ta ett helhetsgrepp om värdekedjan inklusive affärsutveckling. 

Jag ser ett stort värde i att vi angriper värdekedjan inom bygg och fastighetsbranschen från två perspektiv: dels från befintligt material där värdet är mycket högt och livet kan förlängas på plats, dels material som inte längre kan användas på plats och därför behöver återbrukas på ny plats eller i ny form.

Centralt är också att vi har med den affärsmässiga delen i vårt arbete och är öppna för att lyfta fram och öppna upp för nya affärsmodeller inom branschen. Exempelvis ser jag att vi behöver stimulera tjänster och service i större omfattning för att bevara på plats och återbruka framför ny produktproduktion  för att klara den omställning som behöver ske.

Naturligtvis blir det viktigt att driva på för stöd till förändring i form av nya verktyg och modeller, men vi måste också driva på för enkelhet och motverka skapande av för komplexa och komplicerade processer som inte fungerar i praktiken. CCBuild har även en viktig funktion att driva på utvecklingen med utbildning och information utifrån alla de bra exempel som redan finns.

Vilka utmaningar och lösningar ser du för att branschen ska klara omställningen till cirkulärt byggande och förvaltning? Vad kan göras på kort och på lång sikt?

Den stora utmaningen är att vi mycket sitter fast i befintliga strukturer.  Flödet av nyproduktion inom byggbranschen är massivt och behöver utmanas mycket mer. Att ändra detta påverkar befintliga företag och befintliga marknadsstrukturer, men det är det som måste ske för att en större omställning skall kunna äga rum.

Jag ser det som centralt att vi skapar innovativa incitament som lyfter fram värdet av det som redan finns. Men vi måste parallellt driva på så att värdet av nytt material och befintligt material över tid bibehålls i mycket större utsträckning, avskrivning av värde enligt bokföringens principer motverkar hållbar utveckling.

Jag tycker även det är viktigt att vi skapar stödjande incitament för risktagande. Om en entreprenör skall gå ifrån gängse beprövade metoder som finns idag, till ny hållbar innovation som motverkar byte till nytt behöves stöd, exempelvis genom en riskfond. Vidare skulle direkta incitament som rotavdrag på tjänster och service som utförs på plats i syfte att bevara få stor positiv påverkan samt skapa många nya arbetstillfällen

På kort sikt behövs det alltså styrande åtgärder som driver på för expansion av tjänster inom fastighet- och byggbranschen, parallellt med ökade krav på ansvarstagande för alla aktörer längs de cirkulära flödena. Här tycker jag att tillverkningsindustrin redan visar vägen genom att tydliggöra hur de nya cirkulära flödena bör se ut. Styrning måste ske så att ansvar tas i alla stegen utifrån dessa tydliggjorda cirkulära flöden. 

För mig är värdebevarande i alla former kopplat till långsiktighet centralt i den cirkulära värdekedjans alla delar. Inom en snävare tidsram behövs styrning av ansvarstagande för att motverka att marknaden faller tillbaka till dagens linjära materialflöden vilket försenar den nödvändiga omställningen.      

 

CCBuilds utvecklingsråd är rådgivande till CCBuilds verksamhet och vidareutveckling. Se alla deltagare i rådet HÄR

Nyheter


Återbruk med ny känsla för Örjansskolan
Återbruk med ny känsla för Örjansskolan

2024-05-08

Vi intervjuade Joakim Lundqvist och Kicki Viklund för att få veta mer om projektet Örjansskolan, som renoveras och byggs med cirkulära metoder.

Läs nyhet

Sprida kunskap om cirkulärt byggande
Sprida kunskap om cirkulärt byggande

2024-05-06

Vi fortsätter intervjua CCBuilds utvecklingsråd och nu har turen kommit till Ulla Janson, lektor på LTH!

Läs nyhet

Hållbart och cirkulärt byggande i trä
Hållbart och cirkulärt byggande i trä

2024-04-22

Nätverksträff 18 april - Hållbart och cirkulärt byggande i trä

Läs nyhet

;

Kalendarium


tors, 23 maj 10:00

Nätverk Återbruk Väst - Tema: Rutiner - Processer för några utvalda material- och produktgrupper

Läs mer

tors, 23 maj 08:00

Halvdagskonferens

Läs mer

ons, 05 juni 08:00

Nätverksträff CCBuild North Swdn Tema: cirkulära affärsmodeller och träbyggande för framtiden

Läs mer