ccbuild-logo-spin

CCBuild nätverksträff - Mot cirkulär projektering

Välkomna till slutpresentation för projektet "Mot cirkulär projektering"

IVL Svenska Miljöinstitutet, Kaminsky Arkitektur, Akademiska Hus och PE Teknik & Arkitektur har i ett samverkansprojekt studerat hur cirkulär projektering kan bli effektivare genom obrutna digitala flöden mellan återbruksinventeringar och projekteringsverktyg. Nu bjuder vi in till ett webinar och presentar projektresultat och den guide som tagits fram i projektet. 


Programpunkter:

  • Översikt av projektet Mot Cirkulär Projektering
  • Hur ser nuläget ut?
    Vilka behov finns?
  • Presentation av fallstudier 
  • Önskat arbetsflöde - vad kan vi göra idag och vad kan vi göra på lång sikt
  • Lärdomar och spaning framåt

Vid träffen får vi lyssna till följande presentatörer:  

Sandra Moberg, Carina Loh Lindholm, Åsa Nilsson - IVL Svenska Miljöinstitutet

Maja Lindborg, Maja Halleryd - Kaminsky Arkitektur

Ragnar Skare - PE Teknik & Arkitektur

Marie Joelsson, Gustav Sandqvist - Akademiska Hus

Anmälan: 

Anmäl dig via länken: CCBuild nätverksträff: Mot cirkulär projektering (lyyti.fi)

Läs mer om projektet här: CCBuild - Cirkulär projektering ska ge effektivare återbruk

Plats
Teams meeting

Arrangör
CCBuild samt projektparter i projektet "Mot cirkulär projektering"

Kostnad
-


Namn
Sandra Moberg

Datum
tis, 10 sep. (08:30 - 10:00)