ccbuild-logo-spin

Digitala tjänster


Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) erbjuder digitala tjänster som stöttar cirkulär produkthantering i dina projekt och i din organisation. Med CCBuild kan ni både skapa er egen interna produktbank och dela den med era inbjudna användare, samt publicera helt publikt och nåbart för alla på vår marknadsplats. Ni kan lätt följa och analysera era inventerade varor, och se tex klimatbesparingspotenial med olika produkttyper. 
 

Inventera både resurser som finns tillgängliga direkt i förråd eller interna lager, eller sådant som blir tillgängligt i samband med en planerad ombyggnad eller rivning. Självklart kan ni även inventera inbyggda varor som ska bevaras och återbrukas på plats. 

CCBuilds digitala tjänster består av flera integrerade delar:

  • Produktbank - skapa er egen produktbank för era inventerade produkter såsom byggvaror och möbler. Gör det lätt för era inbjudna användare att hitta vad som finns, var det finns, i vilka mängder och när det finns tillgängligt. Ni inventerar lätt och enkelt antingen i webgränssnitt eller med vår app. 

  • App för inventering och märkning med QR-kod 

  • Marknadsplats - på marknadsplatsen kan ni både hitta aktörer som erbjuder cirkulära tjänster, efterlysa/skapa bevakning på varor samt själva avyttra varor. Ni kan välja att publicera publikt och nåbart för alla, eller endast nåbart för inloggade användare knutna till er organisations konto i CCBuild. 

  • Värdeanalys - genom vår värdeanalys kan ni få en klimatvärdering för era inventerade produkter, uppskattning av det ekonomiska värdet och följa upp inventerade och återbrukade mängder.  

  • Digitala samarbeten via API

Vill du ta del av CCBuilds digitala tjänster? Läs mer om hur organisationer kan ansluta till samarbetet i CCBuild: Läs här om hur du ansluter dig. För att aktivera ditt personliga användarkonto: anslut till CCBuild

 

Nyheter


Återbruksprojekt vinner pris
Återbruksprojekt vinner pris

2024-02-13

Werket har vunnit Jönköping kommuns Stadsbyggnadspris. Castellum, samarbetspartner till CCBuild, berättar om projektet och hur de arbetat med cirkulära metoder och återbruk.

Läs nyhet

Personligt användarkonto till CCBuild
Personligt användarkonto till CCBuild

2024-01-29

Aktivera ditt personliga användarkonto till CCBuild.

Läs nyhet

Hur kommer jag igång med återbruket 2024
Hur kommer jag igång med återbruket 2024

2024-01-15

Här kommer några tips på hur man snabbt kan komma igång med sitt återbruksarbete.

Läs nyhetNyhetsbrev