ccbuild-logo-spin

Nationell arena


Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) är en nationell samverkansarena för cirkulärt byggande i Sverige. Den nationella arenan är en plattform där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulärt byggande.

Arenan erbjuder nätverk, kunskap och digitala tjänster som stärker marknaden för cirkulära produkter och tjänster i bygg- och fastighetssektorn. Vi stöttar uppbyggnaden och utvecklingen av lokala samverkanskluster där lokalt förankrade lösningar och marknadsförutsättningar tas fram. Läs mer här om hur du kan delta i den nationella arenan.

Som deltagare i samverkansarenan kan ni delta på nätverksträffar och i arbetsgrupper inom cirkulärt byggande. 

 

CCBuilds nätverksträffar

CCBuild lägger stor vikt vid samverkan, både inom projektet och med externa aktörer, och anordnar därför nätverksträffar. Även aktörer inom nätverket är välkomna att arrangera nätverksträffar, tag kontakt med oss om du har förslag på teman eller vill leda en arbetsgrupp! 

 

Planerade nätverksträffar 

Program för våren 2023

Varje månad: Varje månad har vi digitala introduktionsträffar för er som är nya i CCBuild. Vi berättar om hur ni kan ta del av verksamheten i CCBuild samt ger en guidning till digitala plattformen. Se kalendariet för kommande tillfällen och anmäl dig till ccbuild@ivl.se

13 februari: Välkommen till kick off för CCbuild North Sweden. IVL och Skellefteå kommun bjuder in till uppstart av lokalt samverkansforum för cirkulärt byggande. 

9 mars och 1 juni: Erfarenhetsutbyte klimatberäkningar. Träffarna leds av CCBuilds expert på klimatberäkningar och värdeanalys Sandra Moberg. För att delta på träffarna behöver din organisation vara ansluten till CCBuild. 

22 mars: Cirkulära glasflöden. Nätverksträff som arrangeras i samarbete med Glasbranschföreningen och Omställningslyftet. 

30 mars och 13 juni: Användarträffar för CCBuilds digitala tjänster. Vid träffarna går vi igenom genomförda och kommande uppdateringar och har tillfälle för användarfrågor. 

17 maj: Preliminärt datum och fokus: cirkulär masshantering och anläggning. Träffen planeras i samarbete med ABT Bolagen. 

Utbildningar: CCBuild erbjuder även utbildningar i cirkulärt byggande och i CCBuilds digitala tjänster och tillämpning av CCBuilds värdeanalys. Se mer om våra utbildningar här: Utbildningar

Ytterligare information om kommande träffar och info om anmälan finns i kalendariet.

 

Genomförda träffar inom CCBuild

Material och inspelningar från genomförda träffar finns tillgängliga på CCBuilds teamsyta som nås av samarbetsparter. Kontakta oss på ccbuild@ivl.se om du behöver åtkomst till teamsytan. 

9 februari: Digitalt frukostmöte med fokus på praktiska återbrukserfarenheter från entreprenadsidan. Träffen arrangeras i samverkan med Byggföretagen och Omställningslyftet. Representanter från Peab, Vestia och Skanska delade med sig av erfarenheter från pågående och avslutade projekt. 

14 december: Projektmöte CCBuild steg 3. Nu lämnar CCBuild projektfas och drivs vidare som löpande verksamhet. Vid träffen summerade vi projektresultat och deltagarna skickade med sina önskemål om fortsatt fokus framöver. 

19 oktober 2022: Kvalitetsbedömning och kvalitetssäkring. Träff arrangerad i samarbete med RISE.

5 oktober 2022: Öka återbruket med stöd av kommunala processer och upphandling. Arrangemang under Innovationsveckan av Vinnova och SKR.

Fysiska nätverksträffar september 2022: Malmö 1 september, Göteborg 5 september och Stockholm 20 september. Lokala samarbetspartner delade med sig av sina erfarenheter av återbruk och hur de använder CCBuilds digitala verktyg. 

Nätverksträff 25 maj 2022: Input till CCBuilds Samverkansarena. Input på genomförda aktiviteter inom CCBuild nätverket, samt möjlighet att ge input och önskemål på framtida utformning och innehåll.

Nätverksträff Återbruk Väst 24 maj 2022: Studiebesök
Denna träff riktade sig till verksamma i Västra Götalandsregionen som vill fortsätta utvecklas inom praktiskt återbruk. Temat för dagen - studiebesök på besökcentrum vid Onsala rymdobservatorium. 

Nätverksträff inom Kunskapsbygget 17 maj 2022: Hur påverkar nuvarande lagstiftning möjligheter till återbruk?  
Träff inom Kunskapsbygget, som riktar sig till CCBuilds samarbetsparter, denna gång med fokus på lagkrav som påverkar möjligheter till återbruk. Hur ser det ut i dag och vad kan vi vänta oss framöver? 

Nätverksträff 28 mars 2022: Presentation av återbruksguider
CCBuilds samarbetsparter White Arkitekter, Kaminsky arkitektur, Ettelva Arkitekter och Bengt Dahlgren presenterade guider som kan användas som stöd för ökat återbruk. 

Nätverksträff inom Kunskapsbygget 17 mars 2022: Upphandlingskrav som möjliggör cirkulärt byggande
Träff inom Kunskapsbygget, som riktar sig till CCBuilds samarbetsparter och har fokus på hur upphandlingskrav kan möjliggöra återbruk i praktiken. 

Nätverksträff Återbruk Väst 3 februari 2022: Återbruk och certifieringar
Denna träff riktade sig till verksamma i Västra Götalandsregionen som vill fortsätta utvecklas inom praktiskt återbruk. 

Nätverksträff 27 januari 2022: Återbruk av stål
Träff med syftet att sprida erfarenheter och insikter kopplat till cirkulär materialhantering och återbruk av stål. 

Nätverksträff 20 januari 2022: Cirkulära och återbrukade byggmaterial – fokus Danmark 
En träff för att sprida erfarenheter och insikter från producenter, leverantörer och distributörer av återbrukade och cirkulära byggvaror. Vi får inspiration av exempel från Danmark. 

10 december 2021: Informationsträff om samverkansarenan Centrum för cirkulärt byggande
Denna träff riktade sig till dig som är intresserad av att bli samverkansparter i CCBuild och vill veta mer om vårt arbete. Vi gav även en demo-visning av CCBuilds nya digitala plattform med systemstöd för cirkulär produkthantering inom projekt, inom organisationer och mellan organisationer. Eventet spelades in och det går att registrera sig och titta i efterhand, via detta event.

Nätverksträff Återbruk Väst 24 november 2021: Lager och logistik
Denna träff riktade sig till verksamma i Västra Götalandsregionen som vill fortsätta utvecklas inom praktiskt återbruk. 

Nätverksträff inom Kunskapsbygget 18 november 2021: Att utgå från befintliga resurser och inventera för återbruk
Träff inom Kunskapsbygget, som är riktat till CCBuilds samarbetsparter. Fokus var på återbruk i praktiken och hur man bedömer möjligheter till återbruk, särskilt metoder för inventering och värdering av befintliga resurser. Läs ett referat från träffen. 

21 oktober 2021: Frukostseminarium: Guide för återbruk av installationer. 
Frukostmöte där en ny guide som underlättar återbruk av installationer presenterades. Värd för seminariet: Bengt Dahlgren. Se en inspelning från seminariet.

Nätverksträff 21 oktober 2021: Cirkulära byggmaterial – hur arbetar byggmaterialindustrin i Sverige?
Träff med syftet att sprida erfarenheter och insikter från producenter, leverantörer och distributörer av cirkulära byggvaror. Värd för träffen: Byggmaterialindustrierna.

Nätverksträff 28 oktober 2021: Byggmaterialindustrins cirkularitetsutmaningar 
Vi bygger vidare utifrån nätverksträffen den 21 oktober och fokuserar på utmaningar för byggmaterialindustrin i Sverige. Träffen riktar sig specifikt till byggmaterialleverantörer.

Nätverksträff Återbruk Väst 28 september 2021: Uppstart
Denna träff vände sig verksamma i Västra Götalandsregionen som vill fortsätta utvecklas inom praktiskt återbruk.  

Nätverksträff inom Kunskapsbygget 23 september 2021: Vad är cirkulärt byggande? 
Träff riktad till CCBuilds samarbetsparter. En övergripande introduktion till cirkulärt byggande. White arkitekter och Vasakronan bjöd på exempel på nya cirkulära arbetssätt. Läs ett referat från träffen.

Nätverksträff 17 juni 2021: Återbruk i förskola och skola
Hur ökar vi återbruk av inredning i lokaler där barn vistas? Hur minimerar vi risker med återbruk i dessa lokaler? Träff arrangerad av Göteborgs Stad, riktad till kommuner, fastighetsägare, projektörer, entreprenörer och återbruksaktörer. Material och inspelning från träffen finns på samverkansytan på Teams. En inspelning finns även här: Webinarium: Återbruk i förskola och skola - CCBuild (goteborg.se).  

Nätverksträff 2 juni 2021: Presentation av examensarbeten
Fyra mycket välgjorda presentationer av examensarbeten som utförts under våren på olika teman kopplat till cirkularitet och återbruk. Presentationerna finns nåbara på samverkansytan på Teams. 

Nätverksträff 22 mars 2021: Klimatberäkning av återbruk
Material från träffen finns nåbar för CCBuilds samarbetsparter på samverkansytan på Teams.

11 mars 2021: Informationsträff om CCBuild 
Denna digitala informationsträff om Centrum för cirkulärt byggande handlade framför allt om den nya digitala plattformen för cirkulär produkthantering med produktbank, inventeringsapp och marknadsplats. Det går att ta del av en inspelning från informationsträffen genom anmälan via denna länk.

Återbrukskonferens 4 februari 2021: Så lyckas vi med återbruk i byggbranschen
Återbruk Väst, har genomfört fallstudier i Västsverige om återbruk ur flera aspekter – vid rivning, ombyggnad, nybyggnad och digitalisering av lager. Vid denna konferens där deltagarna fick ta del av resultat och kunskaper från projektet. Det går att se en inspelning från återbrukskonferensen genom anmälan via denna länk. Det finns även ett referat att läsa här.

Nätverksträff 19 november 2020: Att etablera en lokal återbruksmarknad
Syftet med träffen var att sprida erfarenheter och insikter om hur det är att skapa en andrahandsmarknad för byggmaterial på lokal nivå. Lokala initiativ berättade hur de gjort. Arrangör: Uppsala klimatprotokoll och CCBuild. Det går att ta del av en inspelning och presentationer från nätverksträffen genom anmälan via denna länk. 

Nätverksträff 2 november 2020: Tips om hur du finansierar projekt inom cirkulärt byggande
Johan Felix är innovationsledare för Re:Source, ett innovationsprogram som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden. Han berättade hur de som har idéer om cirkulär användning av produkter kan söka finansiering från dem. Arrangör: CCBuild. 

 

CCBuilds arbetsgrupper 

Arbetsgrupperna har fokus på erfarenhetsutbyte kring ett specifikt tema kopplat till cirkulärt byggande. 
För närvarande pågår arbete i dessa arbetsgrupper:
 

  • Klimatberäkning av återbruk
  • Erfarenhetsutbyte mellan lokala kluster
  • Användarträffar för superusers av CCBuilds digitala stöd
  • Lagkrav
  • Återbruk Väst - lokala träffar i Göteborg
  • CCBuild North Sweden - lokala träffar i Skellefteå

Kontaktuppgifter och material från arbetsgrupperna är tillgängligt för CCBuilds samarbetsparter på samverkansytan på Teams. Ni hittar tider för kommande aktiviteter i kalendariet

Fler arbetsgrupper är på gång. Är ni partner i CCBuild och vill vara med i en arbetsgrupp? Eller vara med och driva en ny arbetsgrupp? Kontakta oss


Kalendarium


tis, 21 mars 09:00

Introduktion till CCBuild

Läs mer

ons, 22 mars 09:00

Cirkulära glasflöden - inspiration och coachning

Läs mer

ons, 22 mars 08:00

Grundkurs Cirkulärt byggande och återbruk

Läs mer


Nyhetsbrev