ccbuild-logo-spin

Nationell arena


Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) fungerar som en nationell samverkansarena för cirkulärt byggande i Sverige. Den nationella arenan är en plattform där branschens aktörer kan mötas och samverka kring återbruk och cirkulärt byggande.

Arenan erbjuder nätverk, kunskap och digitala tjänster som stärker marknaden för cirkulära produkter och tjänster i bygg- och fastighetssektorn. Vi stöttar uppbyggnaden och utvecklingen av lokala samverkanskluster där lokalt förankrade lösningar och marknadsförutsättningar tas fram. Läs mer här om hur du kan delta i den nationella arenan.

Som deltagare i samverkansarenan kan ni delta på nätverksträffar och i arbetsgrupper inom cirkulärt byggande. 

 

CCBuilds nätverksträffar

CCBuild lägger stor vikt vid samverkan, både inom projektet och med externa aktörer, och anordnar därför nätverksträffar. Även aktörer inom nätverket är välkomna att arrangera nätverksträffar, tag kontakt med Johanna Andersson.

Planerade nätverksträffar

23 september: Vad är cirkulärt byggande? 
Träff inom Kunskapsbygget, som är riktat till CCBuilds samarbetsparter. En övergripande introduktion till cirkulärt byggande, om drivkrafter, utmaningar och lösningar. White arkitekter och Vasakronan bjuder på exempel på nya cirkulära arbetssätt. Läs mer om Kunskapsbygget.

28 september: Återbruk Väst – nätverksträff
Denna träff vänder sig till er som är verksamma i Västra Götalandsregionen och vill fortsätta utvecklas inom praktiskt återbruk. Gemensamt lärande och bjussiga samtal står på agendan.  

21 oktober (preliminärt): Cirkulära byggmaterial – hur arbetar byggmaterialindustrin i Sverige?
Träff med syftet att sprida erfarenheter och insikter från producenter, leverantörer och distributörer av cirkulära byggvaror. Mer info om anmälan och program kommer.  

November: Byggmaterialindustrins utmaningar (datum fastställs senare)
Vi bygger vidare utifrån nätverksträffen den 21 oktober och fokuserar på utmaningar för byggmaterialindustrin i Sverige.

18 november: Att utgå från befintliga resurser och inventera för återbruk
Träff inom Kunskapsbygget, som är riktat till CCBuilds samarbetsparter. Fokus är på återbruk i praktiken och hur man bedömer möjligheter till återbruk, särskilt metoder för inventering och värdering av befintliga resurser. Läs mer om Kunskapsbygget.

24 november: Återbruk Väst – nätverksträff
Denna träff vänder sig till er som är verksamma i Västra Götalandsregionen och vill fortsätta utvecklas inom praktiskt återbruk. Tema och program kommer. 

30 november (preliminärt): Återbruk av stål
En nätverksträff inom Centrum för cirkulärt byggandes satsning på att öka utbytet av kunskaper kring cirkulärt byggande. Syftet denna gång är att sprida erfarenheter och insikter kopplat till cirkulär materialhantering och återbruk av stål.  

Januari 2022 (preliminärt): Cirkulära och återbrukade byggmaterial – erfarenheter från Danmark och Sverige
På denna träff vill vi sprida erfarenheter och insikter från producenter, leverantörer och distributörer av återbrukade och cirkulära byggvaror. Vi får inspiration av ett antal exempel från Danmark men också från Sverige. 

Ytterligare information om kommande träffar finns i kalendariet.

Genomförda träffar inom CCBuild

Nätverksträff 17 juni 2021: Återbruk i förskola och skola
Hur ökar vi återbruk av fast och lös inredning i lokaler där barn vistas? Hur minimerar vi risker med återbruk i dessa lokaler? Träffen arrangerades av Göteborgs Stad och var riktad till kommuner, fastighetsägare, projektörer, entreprenörer och återbruksaktörer. Material och inspelning från träffen finns på samverkansytan på Teams. En inspelning finns även här: Webinarium: Återbruk i förskola och skola - CCBuild (goteborg.se).  

Nätverksträff 2 juni 2021: Presentation av examensarbeten
Fyra mycket välgjorda presentationer av examensarbeten som utförts under våren på olika teman kopplat till cirkularitet och återbruk. Presentationerna finns nåbara på samverkansytan på Teams. 

Nätverksträff 22 mars 2021: Klimatberäkning av återbruk
Material från träffen finns nåbar för CCBuilds samarbetsparter på samverkansytan på Teams.

11 mars 2021: Informationsträff om CCBuild 
Denna digitala informationsträff om Centrum för cirkulärt byggande handlade framför allt om den nya digitala plattformen för cirkulär produkthantering med produktbank, inventeringsapp och marknadsplats. Det går att ta del av en inspelning från informationsträffen genom anmälan via denna länk.

Återbrukskonferens 4 februari 2021: Så lyckas vi med återbruk i byggbranschen
Återbruk Väst, har genomfört fallstudier i Västsverige om återbruk ur flera aspekter – vid rivning, ombyggnad, nybyggnad och digitalisering av lager. Vid denna konferens där deltagarna fick ta del av resultat och kunskaper från projektet. Det går att se en inspelning från återbrukskonferensen genom anmälan via denna länk. Det finns även ett referat att läsa här.

Nätverksträff 19 november 2020: Att etablera en lokal återbruksmarknad
Syftet med träffen var att sprida erfarenheter och insikter om hur det är att skapa en andrahandsmarknad för byggmaterial på lokal nivå. Lokala initiativ som har kommit en bit på vägen berättade hur de gjort. Arrangör: Uppsala klimatprotokoll och CCBuild. Det går att ta del av en inspelning och presentationer från nätverksträffen genom anmälan via denna länk. 

Nätverksträff 2 november 2020: Tips om hur du finansierar projekt inom cirkulärt byggande
Johan Felix är innovationsledare för Re:Source, ett innovationsprogram som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden. Han berättade hur de som har idéer om cirkulär användning av produkter kan söka finansiering från dem. Arrangör: CCBuild. 

 

CCBuilds arbetsgrupper 

Arbetsgrupperna har fokus på erfarenhetsutbyte kring ett specifikt tema kopplat till cirkulärt byggande. 
För närvarande pågår arbete i dessa arbetsgrupper:
 

  • Cirkulär upphandling
  • Klimatberäkning av återbruk
  • Erfarenhetsutbyte mellan lokala kluster
  • Användarträffar för superusers av CCBuilds digitala stöd  

Kontaktuppgifter och material från arbetsgrupperna är tillgängligt för CCBuilds samarbetsparter på samverkansytan på Teams. Ni hittar tider för kommande aktiviteter i kalendariet

Fler arbetsgrupper är på gång. Är ni partner i CCBuild och vill vara med i en arbetsgrupp? Eller vara med och driva en ny arbetsgrupp? Kontakta Johanna Andersson.


Kalendarium


tis, 28 september 10:00

Nätverksmöte Återbruk Väst - håll tiden!

Läs mer

tor, 07 oktober 08:00

Utbildning: Cirkulärt byggande och återbruk

Läs mer

ons, 10 november 08:00

Utbildning: Cirkulärt byggande och återbruk

Läs mer


Nyhetsbrev