ccbuild-logo-spin

Nationell arena

Ccbuild Natverk

Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) fungerar som en nationell samverkansarena för cirkulärt byggande i Sverige. Den nationella arenan är en plattform där branschens aktörer kan mötas och samverka kring återbruk och cirkulärt byggande. Arenan erbjuder nätverk, kunskap och digitala tjänster som stärker marknaden för cirkulära produkter och tjänster i bygg- och fastighetssektorn. Vi stöttar uppbyggnaden och utvecklingen av lokala samverkanskluster där lokalt förankrade lösningar och marknadsförutsättningar tas fram. Läs mer om hur du kan delta i den nationella arenan här.

 

Nationella aktiviteter 

4 februari 2021: Återbrukskonferens 

Återbruk Väst, som är en del av CCBuild, genomför ett antal fallstudier i Västsverige. Det handlar om återbruk ur flera aspekter – vid rivning, ombyggnad, nybyggnad och digitalisering av lager. Återbruk Väst arrangerade konferensen Så lyckas vi med återbruk i byggbranschen där deltagarna fick ta del av resultat och kunskaper från projektet och andra planer för att minska byggsvinnet. 
Det går att se en inspelning från återbrukskonferensen genom anmälan via denna länk.
Det finns även ett referat att läsa här.

11 mars 2021: Informationsträff om CCBuild 

Denna digitala informationsträff om Centrum för cirkulärt byggande handlade framför allt om den nya digitala plattformen för cirkulär produkthantering med produktbank, inventeringsapp och marknadsplats.
Det går att ta del av en inspelning från informationsträffen genom anmälan via denna länk.

 

CCBuilds nätverksträffar

CCBuild lägger stor vikt vid samverkan, både inom projektet och med externa aktörer, och anordnar därför nätverksträffar. Även aktörer inom nätverket är välkomna att arrangera nätverksträffar, tag kontakt med Johanna Andersson.

 

Planerade nätverksträffar:

 

Genomförda nätverksträffar:

22 mars 2021: Klimatberäkning av återbruk

 

19 november 2020: Att etablera en lokal återbruksmarknad
Syftet med träffen är att sprida erfarenheter och insikter om hur det är att skapa en andrahandsmarknad för byggmaterial på lokal nivå. Den riktar sig både till dem som ligger i startgroparna och de som har etablerat en marknad och vill få förslag på hur den kan utvecklas. Lokala initiativ som har kommit en bit på vägen berättar hur de gjort. Deltagarna får också arbeta med frågor som finansieringsmodeller och nyckelaktörer. Arrangör: Uppsala klimatprotokoll och CCBuild. 
Det går att ta del av en inspelning och presentationer från nätverksträffen genom anmälan via denna länk. 

2 november 2020: Tips om hur du finansierar projekt inom cirkulärt byggande

Johan Felix är innovationsledare för Re:Source, ett innovationsprogram som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden. Han berättar hur de som har idéer om cirkulär användning av produkter kan söka finansiering från dem. Arrangör: CCBuild. 

Nyhetsbrev


Kalendarium


mån, 12 april 09:00

Ett steg mot ökat återbruk i Sydostregionen

Läs mer

ons, 21 april 08:00

Utbildning: Cirkulärt byggande och återbruk

Läs mer

tor, 22 april 14:00

Introduktionsträff CCBuild-nätverket 22 april

Läs mer