ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2021-09-27

Stort intresse för att bygga upp kunskapen om cirkulärt byggande


Kunskapsbygget är en serie nätverksträffar som ska ge inspiration och sprida erfarenheter om cirkulärt byggande bland anställda hos CCBuilds partner. Över 100 personer var med på den första träffen, de flesta utan erfarenhet av cirkulära projekt.

För att det cirkulära byggandet ska öka måste kunskapen finnas hos många personer i branschen, på olika befattningar och alla nivåer. Därför har CCBuild skapat Kunskapsbygget.

Carina Loh Lindholm, koordinator för CCBuild, inledde den första träffen som hade titeln Vad är cirkulärt byggande?

– Den globala materialanvändningen är i dag cirkulär till enbart 9 procent. Vi behöver förlänga materialens användningstid eftersom produktionssteget innebär så stora utsläpp av klimatgaser. Och det gör vi genom återbruk.

Byggnader är materialbanker

Hon påtalade att vi måste se byggnader som materialbanker, där vi hämtar råvaror till nya produkter och material. Men det gäller också att planera för hur materialen ska återanvändas redan före den första användningen.

Enligt siffror från Boverket ökar avfallet ökar från byggsektorn, medan klimatutsläppen minskar.

– Men minskningen beror främst på energieffektivisering, materialens klimatpåverkan är fortsatt stor, sade Carina Loh Lindholm.

En förändring sker genom nya lagkrav inom området: sedan ett år måste man inventera vad som kan återbrukas innan man river, och snart kommer en lag om klimatdekarationer.

”Återbruk i alla våra byggprojekt”

Anna Denell, hållbarhetschef på fastighetsbolaget Vasakronan, beskrev deras ambitioner inom området:

– Vi jobbar med återbruk i alla våra byggprojekt. Vårt långsiktiga mål är att inte ha något avfall och att endast använda förnybart, återvunnet eller återbrukat material.

Vasakronan genomför många lokalanpassningar som kan ge mycket avfall.

– Där är återbruksfokus viktigt, vilket många missar. Inte minst eftersom sakerna ofta åker ut efter fem år igen.

Viktigt även för den biologiska mångfalden

Ett exempel på Vasakronans arbete är att ta ned fasadskivor av granit, tvätta och montera dem igen. Ett annat att behålla husgrund och stomme i stället för att riva och bygga nytt.

– Men vi har inte nått den skala av återbruk vi vill. En orsak är ersättningsmodellerna till byggentreprenörerna. En annan att en del arkitekter tycker återbruket begränsar deras kreativitet. Och kunderna förväntar sig att allt ska vara nytt.

Anna Denell påtalade hur byggbranschen påverkar den biologisk mångfalden, inte minst på andra platser på planeten än där bygget sker.

– Vi måste visa att återbruk inte ger ett sämre resultat, vi måste peka på nyttan för både klimatet och den biologiska mångfalden.

”Cirkulärt är det enda raka”

Från White arkitekter deltog hållbarhetssamordnaren Lise-Lott Larsson Kolessar och arkitekten Hanna Plato.

– Vi tycker att cirkulärt är det enda raka. Därför vill vi skapa arkitektur som både står sig och är föränderlig över tid, sade Lise-Lott Larsson Kolessar.

En egen återbrukshierarki

White har en återbrukshierarki som de arbetar efter:

 1. Återbruk av planlösning, exempelvis behålla husets stomme, öka köksbänkarnas höjd men behålla skåpen eller sätta energiglas i fönstren i stället för att byta dem.
 2. Återbruk av byggdelar på plats, exempelvis flytta glaspartier inom en byggnad.
 3. Återbruk från annan plats, då man använder en annan byggnad som materialbank.
 4. Upcycling, där ett exempel är att använda delar av ett parkettgolv som golvsocklar.
 5. Hyra eller leasing, som kan vara ett belysningsföretag som köper tillbaka sina armaturer, uppdaterar tekniken och sätter dem på marknaden igen.
 6. Nya inköp, som betyder att man planerar för återbruk från början.

Funktion måste styra bygghandlingen

White har lärt sig mycket, som att skapandeprocessen blir annorlunda när man utgår från det man har och att frågan om cirkularitet måste finnas med redan vid upphandlingen.

– Vi har också insett att bygghandlingen får inte var för strikt när man jobbar med återbruk. Den måste mer vara en beskrivning av funktionen än av lösningen, sade Hanna Plato.

Många egna idéer

Nätverksträffen avslutades med att deltagarna pratade i mindre grupper utifrån frågan: Vad kan du göra i din roll för att nå mer cirkulärt byggande?

Här är några av svaren:

 • Genom att lyfta frågan i varje projekt: ”Hur tänker ni med återbruk?”
 • Föreslå krav på återbrukar material i upphandlingar.
 • Kvalitetssäkring av återbrukade material
 • Som konsult: Informera beställaren om vinsten med återbruk
 • Som fastighetsägare: Behålla planlösning. Säga nej till stora onödiga ombyggnader.
 • Som arkitekt: Föreslå lösningar för beställaren kring återbruk redan i tidiga skeden.

Se en inspelning och kom med på nästa träff

Samarbetspartner i CCBuild hittar en inspelning från denna nätverksträff på CCBuilds gemensamma Teamsyta.

Nästa träff i Kunskapsbygget blir 18 november – läs mer här

Nyheter


Få rull på återbrukshjulet
Få rull på återbrukshjulet

2024-06-19

Nu har vi kommit fram till den sista intervjun med vårt utvecklingsråd för våren. Avslutande blir Anders Boström på Ten4Management, tidigare på Vasakronan.

Läs nyhet

Ingen avmattning av återbruk
Ingen avmattning av återbruk

2024-06-12

Textilplattor finns i kommersiella lokaler över hela Sverige och är kanske inte det man tänker på först vid demontering och rivning. Men det finns stora möjligheter och också stora värden i att återbruka plattorna – något ReCarpet gör.

Läs nyhet

Gå samman för att göra skillnad
Gå samman för att göra skillnad

2024-06-07

Vi intervjuade Maria Perzon, medlem i CCBuilds utvecklingsråd och Group Sustainability Manager på Castellum. De har höga mål för arbetet med återbruk och ser framtiden i samverkan.

Läs nyhet

;

Kalendarium


tis, 27 augusti 14:00

Introduktion till CCBuild

Läs mer

fre, 30 augusti 08:30

Arbetsgruppsmöte Cirkulär upphandling

Läs mer

tis, 10 september 08:30

CCBuild nätverksträff - Mot cirkulär projektering

Läs mer