ccbuild-logo-spin

Kunskapsbygget


Hösten 2021 startar Kunskapsbygget inom Centrum för cirkulärt byggande. Det är en rad nätverksträffar som är riktade till CCBuilds samarbetsparter. Syftet är att inspirera och sprida erfarenheter om cirkulärt byggande på en grundläggande nivå och underlätta kunskapsuppbyggnaden mellan deltagande organisationer och internt hos dem. 

Träffarna ger en introduktion med en kortare faktagenomgång och genom att olika parter berättar hur de arbetar med cirkulärt byggande. De är 1-1,5 timme långa.

Under hösten 2021 sker två träffar inom Kunskapsbygget:

23 september: Vad är cirkulärt byggande? 
Vid denna träff ges en övergripande introduktion till cirkulärt byggande. Vi får höra om drivkrafter, utmaningar och lösningar för mer cirkulärt byggande. White arkitekter och Vasakronan bjuder på exempel på nya cirkulära arbetssätt.
Här kan ni läsa ett referat från den första träffen.

18 november: Att utgå från befintliga resurser och inventera för återbruk
Fokus är på återbruk i praktiken och hur man bedömer möjligheter till återbruk, särskilt avseende metoder för inventering och värdering av befintliga resurser.
Här kan anställda hos CCBuilds samarbetsparter anmäla sig till träffen.

Våren 2022 planerar vi träffar med dessa teman:

  • Hur gör jag för att sälja eller köpa återbrukat material?
  • Upphandlingskrav
  • Lagkrav och branschpraxis

Inbjudan till träffarna inom Kunskapsbygget skickas via mejl till CCBuild-nätverket. Se även information i kalendariet och på sidan Nationell arena

Efter träffarna publicerar vi ett kort referat. Parterna i CCBuild kommer att kunna se en inspelning för att även ta del av träffen i efterhand. 

Nyheter


Stort intresse för att bygga upp kunskapen om cirkulärt byggande
Stort intresse för att bygga upp kunskapen om cirkulärt byggande

2021-09-27

Kunskapsbygget är en serie nätverksträffar som ska ge inspiration och sprida erfarenheter om cirkulärt byggande bland anställda hos CCBuilds partner. Över 100 personer var med på den första träffen, de flesta utan erfarenhet av cirkulära projekt.

Läs nyhet

Cirkulär arkitektur – ny kampanj från White
Cirkulär arkitektur – ny kampanj från White

2021-09-17

Cirkulärt är det enda raka. Det är temat för kampanjen som White Arkitekter, en av CCBuilds samarbetspartner, nu lanserar. "För att klara klimatmålen och utmaningarna krävs en radikal omställning, och den måste ske nu! Med cirkulär arkitektur vill vi tar vårt ansvar," skriver de.

Läs nyhet

Tre nya parter ansluter till CCBuild
Tre nya parter ansluter till CCBuild

2021-09-16

CCBuilds nätverk växer stadigt vidare. Under bara de senaste veckorna har tre aktörer valt att ansluta som associerade parter: Grundels Fönstersystem, Byggpartner i Dalarna och fastighetskoncernen Framtiden.

Läs nyhet


Kalendarium


tis, 28 september 10:00

Nätverksmöte Återbruk Väst - håll tiden!

Läs mer

tor, 07 oktober 08:00

Utbildning: Cirkulärt byggande och återbruk

Läs mer

ons, 10 november 08:00

Utbildning: Cirkulärt byggande och återbruk

Läs mer


Nyhetsbrev