ccbuild-logo-spin

Kunskapsbygget


Hösten 2021 och våren 2022 pågick Kunskapsbygget inom Centrum för cirkulärt byggande. Det var en rad nätverksträffar som var riktade till CCBuilds samarbetsparter. Syftet var att inspirera och sprida erfarenheter om cirkulärt byggande på en grundläggande nivå och underlätta kunskapsuppbyggnaden mellan deltagande organisationer och internt hos dem. 

Träffarna gav en introduktion med en kortare faktagenomgång och genom att olika parter berättade hur de arbetar med cirkulärt byggande. 

Parterna i CCBuild kan se inspelningar från alla Kunskapsbyggets träffar via Teams-ytan. 

Läs mer om träffar inom CCBuild i kalendariet och på sidan Nationell arena

Genomförda träffar inom Kunskapsbygget

23 september 2021: Vad är cirkulärt byggande?
Vid denna träff gavs en övergripande introduktion till cirkulärt byggande. Vi fick höra om drivkrafter, utmaningar och lösningar för mer cirkulärt byggande. White arkitekter och Vasakronan bjöd på exempel på nya cirkulära arbetssätt.

Här kan ni läsa ett referat från den första träffen.

18 november 2021: Att utgå från befintliga resurser och inventera för återbruk
Fokus var på återbruk i praktiken och hur man bedömer möjligheter till återbruk, särskilt avseende metoder för inventering och värdering av befintliga resurser.

Här kan ni läsa ett referat från den andra träffen.

17 mars 2022: Upphandlingskrav som möjliggör cirkulärt byggande
Denna gång var fokus på cirkulära upphandlingskrav. Med på programmet var bland andra Anna Bernstad, Malmö Stad, samt Annika Fernlund, Parkering Malmö, som gav både specifika och generella exempel på cirkulär upphandling.

Här kan ni läsa ett referat från den tredje träffen. 

17 maj 2022: Hur påverkar nuvarande lagstiftning möjligheter till återbruk?
Fokus vid denna träff låg på lagkrav relaterat till återbruk. Hur ser det ut i dag och vad kan vi förvänta oss framöver?

Nyheter


Ny användarguide för dig som inventerar
Ny användarguide för dig som inventerar

2023-03-03

Med några saker i åtanke kan du lyfta dina inventerade produkter till att bli sedda och hittade av ännu fler.

Läs nyhet

Coachning i cirkulärt byggande med Omställningslyftet
Coachning i cirkulärt byggande med Omställningslyftet

2023-01-24

Behöver du stöttning i frågor som rör cirkulärt byggande och återbruk? Nu finns möjlighet att delta i ett coachningsprogram utformat för att ge stöd utifrån din organisations specifika förutsättningar.

Läs nyhet

Instruktionsfilmer  guidar till CCBuilds digitala tjänster
Instruktionsfilmer guidar till CCBuilds digitala tjänster

2023-01-22

Vi har förbättrat våra hjälpsidor med instruktionsfilmer som i korta avsnitt ger användarstöd till CCBuilds produktbank, värdeanalys, inventeringsapp och marknadsplats.

Läs nyhet


Kalendarium


tis, 21 mars 09:00

Introduktion till CCBuild

Läs mer

ons, 22 mars 09:00

Cirkulära glasflöden - inspiration och coachning

Läs mer

ons, 22 mars 08:00

Grundkurs Cirkulärt byggande och återbruk

Läs mer


Nyhetsbrev