ccbuild-logo-spin

Kunskapsbygget


Hösten 2021 och våren 2022 pågick Kunskapsbygget inom Centrum för cirkulärt byggande. Det var en rad nätverksträffar som var riktade till CCBuilds samarbetsparter. Syftet var att inspirera och sprida erfarenheter om cirkulärt byggande på en grundläggande nivå och underlätta kunskapsuppbyggnaden mellan deltagande organisationer och internt hos dem. 

Träffarna gav en introduktion med en kortare faktagenomgång och genom att olika parter berättade hur de arbetar med cirkulärt byggande. 

Parterna i CCBuild kan se inspelningar från alla Kunskapsbyggets träffar via Teams-ytan. 

Läs mer om träffar inom CCBuild i kalendariet och på sidan Nationell arena

Genomförda träffar inom Kunskapsbygget

23 september 2021: Vad är cirkulärt byggande?
Vid denna träff gavs en övergripande introduktion till cirkulärt byggande. Vi fick höra om drivkrafter, utmaningar och lösningar för mer cirkulärt byggande. White arkitekter och Vasakronan bjöd på exempel på nya cirkulära arbetssätt.

Här kan ni läsa ett referat från den första träffen.

18 november 2021: Att utgå från befintliga resurser och inventera för återbruk
Fokus var på återbruk i praktiken och hur man bedömer möjligheter till återbruk, särskilt avseende metoder för inventering och värdering av befintliga resurser.

Här kan ni läsa ett referat från den andra träffen.

17 mars 2022: Upphandlingskrav som möjliggör cirkulärt byggande
Denna gång var fokus på cirkulära upphandlingskrav. Med på programmet var bland andra Anna Bernstad, Malmö Stad, samt Annika Fernlund, Parkering Malmö, som gav både specifika och generella exempel på cirkulär upphandling.

Här kan ni läsa ett referat från den tredje träffen. 

17 maj 2022: Hur påverkar nuvarande lagstiftning möjligheter till återbruk?
Fokus vid denna träff låg på lagkrav relaterat till återbruk. Hur ser det ut i dag och vad kan vi förvänta oss framöver?

Nyheter


Hållbart och cirkulärt byggande i trä
Hållbart och cirkulärt byggande i trä

2024-04-22

Nätverksträff 18 april - Hållbart och cirkulärt byggande i trä

Läs nyhet

Bevara, renovera och återbruka
Bevara, renovera och återbruka

2024-04-16

I en intervjuserie träffar vi deltagare i CCBuilds utvecklingsråd, som berättar om hur de jobbar med cirkularitet och hur de ser på framtiden och CCBuild. Här ställde vi några frågor till Jacob Steen, VD Brukspecialisten.

Läs nyhet

Nya affärsmodeller för cirkulärt byggande
Nya affärsmodeller för cirkulärt byggande

2024-04-10

Vi träffar CCBuilds utvecklingsråd och börjar med Lars Högwall på Bona!

Läs nyhet


Kalendarium


ons, 24 april 13:00

Cirkularitet - för hållbar stads- och campusutveckling

Läs mer

ons, 24 april 09:00

Nordbygg 2024

Läs mer

tors, 25 april 09:00

Nordbygg 2024

Läs mer


Nyhetsbrev