ccbuild-logo-spin

CCBuild + North Swdn


Skellefteå - nod för cirkulärt byggande

Det lokala klustret CCBuild North Swdn syftar till att etablera en plattform och ett nätverk för cirkulärt byggande i Skellefteå. Detta görs för att etablera en miljömässigt och ekonomisk hållbar affärsmodell inom byggbranschen. Vi vill ha med aktörer i hela kedjan, från materialleverantörer till fastighetsägare, för att sätta norra Sverige på kartan för återbruk och cirkulära materialflöden.

Återbruk av material

Idag består en tredjedel av Sveriges avfallsmängder av bygg- och rivningsavfall, till ett värde av cirka 19 miljarder kronor. Tillverkningen av nya material orsakar utsläpp av stora mängder växthusgaser. Att minska mängden avfall och att öka livslängden på materialet skapar dubbel vinning. Nämligen att både koldioxidavtrycket fråni materialproduktionen och avfallshanteringen minskar och att behovet för resurser i form av exempelvis virke, betong och metall minskar. Slutligen skapas en mer ekonomiskt hållbar affärsmodell med ett effektivare materialflöde. 

Vill du delta?

Kontakta Sara Wård Edvall för att delta i nätverket.

 

 Nyhetsbrev