ccbuild-logo-spin

Integritetspolicy


Denna integritetspolicy avser att informera om behandlingen av personuppgifter som sker på denna hemsida (www.ccbuild.se, fortsatt benämnd ”Hemsidan”), liksom att informera om de principer som styr när Centrum för cirkulärt byggande (”vi”) behandlar personuppgifter vid exempelvis utskick per e-post. Information om hur du kontaktar oss finns nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

  • De personuppgifter som Centrum för cirkulärt byggande samlar in via Hemsidan är sådana du anger vid registrering för nyhetsbrevsutskick eller vid anmälan till kurser, seminarier eller andra evenemang som Centrum för cirkulärt byggande anordnar. De uppgifter som vi i sådant fall samlar in är namn, e-postadress och i förekommande fall arbetsgivare och faktureringsadress. Denna behandling grundar sig på att du ger samtycke till behandlingen när du lämnar dina personuppgifter till oss.
  • Vi använder verktyget Google Analytics för att mäta trafiken på Hemsidan och utvärdera dess funktionalitet. Detta innebär att personuppgifter i form av din IP-adress, liksom indirekt data om dig i form av information om hur länge du är på Hemsidan och vad du klickar på insamlas och överförs till Google Inc. Vi har gjort bedömningen att denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utvärdera vår verksamhet och erbjuda den bästa möjliga upplevelsen.
  • Vi publicerar ibland fotografier på Hemsidan från evenemang vi arrangerar eller deltar i. De kan i vissa fall vara av sådan karaktär att de utgör personuppgifter. Innan publicering gör vi alltid en granskning och bedömning kring om fotografiet på något vis kan vara integritetskänsligt. När vi bedömer att så inte är fallet publicerar vi det, för att informera om det evenemang eller liknande under vilket fotografiet är taget.

Användargenererat innehåll

Viss information på Centrum för cirkulärt byggandes webbsida publiceras av våra samarbetspartner som har användarkonto till Centrum för cirkulärt byggandes digitala tjänster. Det gäller annonser på marknadsplats, evenemang i Centrum för cirkulärt byggandes kalendarium, referensprojekt samt företagspresentationer avseende tjänster och cirkulära produkterbjudanden.

Centrum för cirkulärt byggandes samarbetspartner ansvarar helt för innehållet i dessa publiceringar: att de själva äger rättigheter till bilder och att erforderligt godkännande finns för att synliggöra personuppgifter. Detta innehåll kallar vi användargenererat innehåll. Användarna har via godkännande av användarvillkor accepterat att de ansvarar för innehållet. 

Användning av cookies

Hemsidan använder så kallade cookies, små textfiler som innehåller information och lagras på besökarens dator, för att ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information. Bland annat används cookies för att mäta trafik med Google Analytics.

Det finns två typer av cookies. Den ena lagras tillfälligt på din dator under tiden du är inne på en sida. Den försvinner när du stänger din webbläsare. Den andra typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen.

Om du inte vill använda cookies kan du tacka nej till dem. Du kan även göra inställningar i din webbläsare för att undvika dem. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information. Mer information om cookies finns på Post- och telestyrelsens hemsida.

Behandling av personuppgifter

Vi på Centrum för cirkulärt byggande är måna om din integritet och det är därför viktigt för oss att all behandling sker på ett korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna, om du inte får tydlig information om annat och i tillämpliga fall ombeds att godkänna annan användning.

Om du vill veta vilka personuppgifter om dig som Centrum för cirkulärt byggande behandlar har du rätt att begära tillgång till dem. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av inkorrekta personuppgifter. Om du anser att Centrum för cirkulärt byggandes behandling av dina personuppgifter sker på ett inkorrekt sätt har du rätt att begära en begränsning av behandlingen. För att nyttja någon av dina rättigheter är du varmt välkommen att kontakta oss.

Utöver vad som framgår ovan kommer Centrum för cirkulärt byggande inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan eller till något annat land än Sverige utan att du fått tydlig information om detta och i tillämpliga fall fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande. Vid nyhetsbrev och andra utskick använder vi alltid teknik som inte visar adresser till andra mottagare.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Perioden för hur länge vi sparar personuppgifter beror på vilken sorts behandling det är fråga om – behandlingen sker i allmänhet till dess vi uppnått vårt ändamål med den, vilket följer dessa principer.

  • Behandling av personuppgifter för utskick av nyhetsbrev sker så länge du vill ta emot dem. Det lättaste sättet är att du avregistrerar dig från framtida utskick om du inte längre vill ha dem. Vi följer dock upp våra utskick internt, och skulle det visa sig att du inte öppnat dem eller på annat sätt förhållit dig passiv till dem under längre en kontinuerlig period förbehåller vi oss rätten att gallra dina personuppgifter ur våra system. Du är dock alltid varmt välkommen att registrera dig igen.
  • De personuppgifter vi samlar in inför seminarier, kurser eller andra evenemang behöver vi för att administrera evenemanget ifråga, och i förekommande fall skicka ut information eller eventuella åhörarkopior innan eller efter evenemanget. Vi lagrar därför dina personuppgifter även efter avslutat evenemang.
  • Personuppgifter som insamlas via vår hemsida, via cookies eller Google Analytics, lagras av oss bara under den tid du är inne på Hemsidan. 

Kontakt

Om du har synpunkter på behandlingen av personuppgifter, vill använda någon av dina rättigheter ovan eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss nås vi på följande uppgifter:

Centrum för cirkulärt byggande
c/o IVL Svenska Miljöinstitutet
Org. nr 556116-2446
Box 530 21
400 14 Göteborg

E-post: carina.loh.lindholm@ivl.se
Tel: 010-788 69 21

Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål.

Övrigt

Centrum för cirkulärt byggande kan komma att uppdatera och ändra denna Integritetspolicy. Om så sker kommer du att få ett meddelande om detta och få möjlighet att acceptera de nya villkoren.

 

Nyheter


Stort intresse för att bygga upp kunskapen om cirkulärt byggande
Stort intresse för att bygga upp kunskapen om cirkulärt byggande

2021-09-27

Kunskapsbygget är en serie nätverksträffar som ska ge inspiration och sprida erfarenheter om cirkulärt byggande bland anställda hos CCBuilds partner. Över 100 personer var med på den första träffen, de flesta utan erfarenhet av cirkulära projekt.

Läs nyhet

Cirkulär arkitektur – ny kampanj från White
Cirkulär arkitektur – ny kampanj från White

2021-09-17

Cirkulärt är det enda raka. Det är temat för kampanjen som White Arkitekter, en av CCBuilds samarbetspartner, nu lanserar. "För att klara klimatmålen och utmaningarna krävs en radikal omställning, och den måste ske nu! Med cirkulär arkitektur vill vi tar vårt ansvar," skriver de.

Läs nyhet

Tre nya parter ansluter till CCBuild
Tre nya parter ansluter till CCBuild

2021-09-16

CCBuilds nätverk växer stadigt vidare. Under bara de senaste veckorna har tre aktörer valt att ansluta som associerade parter: Grundels Fönstersystem, Byggpartner i Dalarna och fastighetskoncernen Framtiden.

Läs nyhet


Kalendarium


tis, 28 september 10:00

Nätverksmöte Återbruk Väst - håll tiden!

Läs mer

tor, 07 oktober 08:00

Utbildning: Cirkulärt byggande och återbruk

Läs mer

ons, 10 november 08:00

Utbildning: Cirkulärt byggande och återbruk

Läs mer


Nyhetsbrev