ccbuild-logo-spin

Integritetspolicy


Denna integritetspolicy avser att informera om behandlingen av personuppgifter som sker på denna hemsida (www.ccbuild.se, fortsatt benämnd ”Hemsidan”), liksom att informera om de principer som styr när Centrum för cirkulärt byggande (”vi”) behandlar personuppgifter vid exempelvis utskick per e-post. Information om hur du kontaktar oss finns nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

  • De personuppgifter som Centrum för cirkulärt byggande samlar in via Hemsidan är sådana du anger vid registrering för nyhetsbrevsutskick eller vid anmälan till kurser, seminarier eller andra evenemang som Centrum för cirkulärt byggande anordnar. De uppgifter som vi i sådant fall samlar in är namn, e-postadress och i förekommande fall arbetsgivare och faktureringsadress. Denna behandling grundar sig på att du ger samtycke till behandlingen när du lämnar dina personuppgifter till oss.
  • Vi använder verktyget Google Analytics för att mäta trafiken på Hemsidan och utvärdera dess funktionalitet. Detta innebär att personuppgifter i form av din IP-adress, liksom indirekt data om dig i form av information om hur länge du är på Hemsidan och vad du klickar på insamlas och överförs till Google Inc. Vi har gjort bedömningen att denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utvärdera vår verksamhet och erbjuda den bästa möjliga upplevelsen.
  • Vi publicerar ibland fotografier på Hemsidan från evenemang vi arrangerar eller deltar i. De kan i vissa fall vara av sådan karaktär att de utgör personuppgifter. Innan publicering gör vi alltid en granskning och bedömning kring om fotografiet på något vis kan vara integritetskänsligt. När vi bedömer att så inte är fallet publicerar vi det, för att informera om det evenemang eller liknande under vilket fotografiet är taget.

Användargenererat innehåll

Viss information på Centrum för cirkulärt byggandes webbsida publiceras av våra samarbetspartner som har användarkonto till Centrum för cirkulärt byggandes digitala tjänster. Det gäller annonser på marknadsplats, evenemang i Centrum för cirkulärt byggandes kalendarium, referensprojekt samt företagspresentationer avseende tjänster och cirkulära produkterbjudanden.

Centrum för cirkulärt byggandes samarbetspartner ansvarar helt för innehållet i dessa publiceringar: att de själva äger rättigheter till bilder och att erforderligt godkännande finns för att synliggöra personuppgifter. Detta innehåll kallar vi användargenererat innehåll. Användarna har via godkännande av användarvillkor accepterat att de ansvarar för innehållet. 

Användning av cookies

Hemsidan använder så kallade cookies, små textfiler som innehåller information och lagras på besökarens dator, för att ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information. Bland annat används cookies för att mäta trafik med Google Analytics.

Det finns två typer av cookies. Den ena lagras tillfälligt på din dator under tiden du är inne på en sida. Den försvinner när du stänger din webbläsare. Den andra typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen.

Om du inte vill använda cookies kan du tacka nej till dem. Du kan även göra inställningar i din webbläsare för att undvika dem. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information. Mer information om cookies finns på Post- och telestyrelsens hemsida.

Behandling av personuppgifter

Vi på Centrum för cirkulärt byggande är måna om din integritet och det är därför viktigt för oss att all behandling sker på ett korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna, om du inte får tydlig information om annat och i tillämpliga fall ombeds att godkänna annan användning.

Om du vill veta vilka personuppgifter om dig som Centrum för cirkulärt byggande behandlar har du rätt att begära tillgång till dem. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av inkorrekta personuppgifter. Om du anser att Centrum för cirkulärt byggandes behandling av dina personuppgifter sker på ett inkorrekt sätt har du rätt att begära en begränsning av behandlingen. För att nyttja någon av dina rättigheter är du varmt välkommen att kontakta oss.

Utöver vad som framgår ovan kommer Centrum för cirkulärt byggande inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan eller till något annat land än Sverige utan att du fått tydlig information om detta och i tillämpliga fall fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande. Vid nyhetsbrev och andra utskick använder vi alltid teknik som inte visar adresser till andra mottagare.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Perioden för hur länge vi sparar personuppgifter beror på vilken sorts behandling det är fråga om – behandlingen sker i allmänhet till dess vi uppnått vårt ändamål med den, vilket följer dessa principer.

  • Behandling av personuppgifter för utskick av nyhetsbrev sker så länge du vill ta emot dem. Det lättaste sättet är att du avregistrerar dig från framtida utskick om du inte längre vill ha dem. Vi följer dock upp våra utskick internt, och skulle det visa sig att du inte öppnat dem eller på annat sätt förhållit dig passiv till dem under längre en kontinuerlig period förbehåller vi oss rätten att gallra dina personuppgifter ur våra system. Du är dock alltid varmt välkommen att registrera dig igen.
  • De personuppgifter vi samlar in inför seminarier, kurser eller andra evenemang behöver vi för att administrera evenemanget ifråga, och i förekommande fall skicka ut information eller eventuella åhörarkopior innan eller efter evenemanget. Vi lagrar därför dina personuppgifter även efter avslutat evenemang.
  • Personuppgifter som insamlas via vår hemsida, via cookies eller Google Analytics, lagras av oss bara under den tid du är inne på Hemsidan. 

Kontakt

Om du har synpunkter på behandlingen av personuppgifter, vill använda någon av dina rättigheter ovan eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss nås vi på följande uppgifter:

Centrum för cirkulärt byggande
c/o IVL Svenska Miljöinstitutet
Org. nr 556116-2446
Box 530 21
400 14 Göteborg

E-post: carina.loh.lindholm@ivl.se
Tel: 010-788 69 21

Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål.

Övrigt

Centrum för cirkulärt byggande kan komma att uppdatera och ändra denna Integritetspolicy. Om så sker kommer du att få ett meddelande om detta och få möjlighet att acceptera de nya villkoren.

 

Nyhetsbrev


Kalendarium


mån, 12 april 09:00

Ett steg mot ökat återbruk i Sydostregionen

Läs mer

ons, 21 april 08:00

Utbildning: Cirkulärt byggande och återbruk

Läs mer

tor, 22 april 14:00

Introduktionsträff CCBuild-nätverket 22 april

Läs mer


Nyheter


Månadens möjliggörare
Månadens möjliggörare

2021-04-01

Grattis Brukspecialisten, Dala Återbyggdepå och Akademiska Hus! Ni har vunnit topp-placeringar i ”månadens möjliggörare”!

Läs nyhet

CCBuild-nätverket fortsätter växa
CCBuild-nätverket fortsätter växa

2021-03-29

Från våren 2021 är fler aktörer välkomna att ansluta sig till CCBuild-samarbetet som associerad partner. Målet är att vara branschens gemensamma arena som stödjer mer cirkulärt byggande. Nu välkomnar vi fem nya associerade partner.

Läs nyhet

Välkommen till CCBuilds nya webbsida
Välkommen till CCBuilds nya webbsida

2021-03-22

Centrum för cirkulärt byggande växer – på många sätt. Förutom flera nya partner har vi också utökat våra digitala tjänster. Och nu hänger allt ihop på ett bättre sätt tack vare vår nya webbsida.

Läs nyhet