ccbuild-logo-spin

Organisation


CCBuild har utvecklas inom ramen för Vinnovas program Utmaningsdriven innovation. Från 2023 drivs CCBuild vidare som dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet i fortsatt bred samverkan med anslutna samarbetsparter. CCBuild är ett icke-vinstutdelande bolag och alla intäkter återinvesteras i verksamheten. 

CCBuilds styrelse: 

Se bild ovan, från vänster:

Styrelseordförande: Jeanette Green, IVL Svenska Miljöinstitutet 
Thomas Stoll, IVL Svenska Miljöinstitutet
Anna Jarnehammar, IVL Svenska Miljöinstitutet
Rikard Silverfur, Fastighetsägarna

CCBuilds kansli: 

Verksamhetsledare för CCBuild är Carina Loh Lindholm. Kontaktuppgifter till oss som arbetar på CCBuild hittar du HÄR. 

Kontaktpersoner för de arbetsgrupper som drivs inom ramen för CCBuild hittas här: Nationell samverkan

CCBuilds utvecklingsråd: 

Rådgivande till CCBuilds verksamhet och vidareutveckling är CCBuilds utvecklingsråd. Deltagare i rådet är: 

Anders Boström, Vasakronan
Anna Graaf, White Arkitekter
Anna Saraiva Schott, Malmö Stad
Jacob Steen, Brukspecialisten
Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet
Lars Högwall, Bona
Magnus Ulaner, Sveriges Allmännytta
Maja Lindborg, Kaminsky Arkitektur
Maria Perzon, Castellum
Peter Nicander, Tarkett
Ulla Janson, Lunds Tekniska Högskola
Åsa Lindell, Byggföretagen  

Vår historia: 

CCBuild steg 1 startade 2015

2015 initierades arbetet med CCBuild i projektet Återbruk i byggsektorn som innovativ affärsmodell med stöd från Vinnova (UDI steg 1), under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet. Övriga projektparter var Folksam, Kompanjonen och Vasakronan.

CCBuild steg 2

Våren 2017 fortsatte utvecklingen av CCBuild genom det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggmaterial i industriell skala (UDI steg 2), som leddes av IVL Svenska Miljöinstitutet och en styrgrupp med representanter från Vasakronan, Byggföretagen, Fabege, Kompanjonen och IVL. Övriga projektparter var Brattöns Återbruk, Chalmers Industriteknik, LINK Arkitektur, NIRAS, Tenant & Partner, och White Arkitekter.

Återbruk Väst

Våren 2019 till våren 2021 genomfördes forskningsprojektet Återbruk Väst, som leddes av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Business Region Göteborg och en styrgrupp med representanter från Göteborgs Stad, Akademiska Hus, Västra Götalandsregionen, Castellum, Chalmersfastigheter, Klövern, Business Region Göteborg och IVL. Övriga deltagare var Bengt Dahlgren, Johanneberg Science Park, LINK Arkitektur, Tengbom Arkitekter och White Arkitekter. Projektet finansierades av Västra Götalandsregionen, Stiftelsen IVL och projektets parter. Aktörerna i Återbruk Väst använde CCBuilds digitala återbruksstöd och var viktiga för utvärderingen av dem.

CCBuild steg 3

Från september 2020 till oktber 2022 pågick det tredje steget: forskningsprojektet Centrum för cirkulärt byggande – samverkan för återbruk och cirkulära materialflöden i bygg- och fastighetssektorn. Det finansierades med stöd från Vinnova (UDI steg 3) och av samarbetsparterna. I styrgruppen för CCBuild steg 3 var representanter från Vasakronan, Akademiska Hus, White arkitekter, Byggföretagen, Borlänge Energi (Dala återbyggdepå), Fastighetsägarna, RISE Research Institutes of Sweden samt IVL Svenska Miljöinstitutet. Övriga projektparter var Bengt Dahlgren, Borlänge kommun, Business Region Göteborg, Byggfirman Otto Magnusson, Byggmaterialindustrierna, Castellum, Chalmersfastigheter, Climate Recovery, Corem, Dala Återbyggdepå, EBAB, Ettelva Arkitekter, Familjebostäder i Göteborg, Göteborgs Stad, Kaminsky Arkitektur, Malmö Stad, Granitor, MKB Fastighets AB, Mölndals Stad, P-Malmö, Stålbyggnadsinstitutet, Sveriges Allmännytta, Sweco, Uppsala kommun, Västfastigheter och Zengun. Dessutom tillkom drygt 70 associerade samarbetsparter under projekttiden som deltagare och samutvecklare till CCBuild. 

CCBuild 2023 och framåt

Efter steg 3 har CCBuild tagit klivet vidare från projektfas till löpande verksamhet under fortsatt ledning av IVL i samarbete med samarbetsparter. Från 2023 drivs CCBuild vidare som dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstiutet med motsvarande verksamhet som etablerats under projektfasen.    

Fler aktörer är välkomna att ansluta sig till CCBuild. Detta är CCBuilds nuvarande samarbetsparter:

Ägare: CCBuild är en del av IVL Sustainable Building, ett dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet.

Verksamhetsledning och personal: Verksamhetsledare för CCBuild är Carina Loh Lindholm. Du hittar oss som arbetar med CCBuild HÄR

Styrelse: Jeanette Green (styrelseordförande), Anna Jarnehammar, Thomas Stoll från IVL Svenska Miljöinstitutet och Rikard Silverfur, Fastighetsägarna. 

Utvecklingsråd: Anders Boström - Vasakronan, Anna Graaf - White Arkitekter, Anna Saraiva Schott - Malmö Stad, Jacob Steen - Brukspecialisten, Johanna Andersson - IVL Svenska Miljöinstitutet, Lars Högwall - Bona,  Magnus Ulaner - Sveriges Allmännytta,  Maja Lindborg - Kaminsky Arkitektur, Maria Perzon - Castellum, Peter Nicander - Tarkett, Ulla Janson - Lunds Tekniska Högskola, Åsa Lindell - Byggföretagen

Samarbetsparter anslutna till CCBuild: ABT Bolagen AB, Adapteo, AFA Fastigheter, AFRY, Ahrbom och Partner, AIX Arkitekter, Akademiska Hus, Alecta Fastigheter, Almell AB, AL Studio, AMF Fastigheter, Areim AB, Arkitekterna Krook & Tjäder, Akuro, Ateljé Lyktan, BASTA Online, Bengt Dahlgren, Bereda, Borlänge kommun, Business Region Göteborg, ByggConstruct, Byggdialog, Byggfirman Otto Magnusson, Byggmaterialindustrierna, Bjerking, Bona AB, Bostad AB Poseidon, Bostadsbolaget, Bravida, Brixly,  Brukspecialisten, Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB, Byggföretagen, Byggpartner i Dalarna AB, Castellum, Caverion, Circura, Corem, EBAB, Ecophon, Eidar, Ettelva Arkitekter, Familjebostäder i Göteborg, Fastighetsägarna, Fabege, Fagerhults Belysning AB, Förvaltnings AB Framtiden, Glasbranschföreningen, GodaHus, Granitor, Grundels Fönstersystem AB, Gunnar Karlsen Sverige AB, GöteborgsLokaler, Göteborgs Stad, Halmstads Fastighets AB, Helsingborgs Stad, Hemsö Fastighets AB, HIGAB, Huddinge Samhällsfastigheter AB, Hållbart byggande i Värmland, Installatörsföretagen, IVL Svenska Miljöinstitutet, Johanneberg Science Park, Jernhusen, KAKA Arkitekter, Kaminsky Arkitektur, KAMTech, Kjellander Sjöberg, Klaravik, Klimatarena Stockholm, Kodeda konsulter, Krook & Tjäder, Kungsbacka kommun, Kålltorps Glasmästeri, Liljewall, LINK Arkitektur, Lejonfastigheter, LIHAB, Lotus AB, LP Bygg, Lunds kommun, Länsförsäkringar Halland, M3 Bygg, Malmö Stad, Mareld Landskapsarkitekter, Metrolit, MKB Fastighets AB, Mölndala Fastighets AB, Mölndals Stad, Modexa, Noyer, Nätverket för hållbart byggande och förvaltning i kallt klimat, Näringslivscentrum Åtvidaberg, Okidoki, Peab, PE Teknik & Arkitektur, protek,  P-Malmö, Radar Arkitektur och Planering AB, Raksystems Dry-IT AB, Ramböll, ReCarpet, Region Halland, Rejlers, Renova, Respons arkitekter, Retursystem Byggpall, Riksbyggen, Rikshem, RISE Research Institutes of Sweden, Rival Bygg Rivning Demontering, Semrén & Månsson, Serneke, Sh Bygg, Stålbyggnadsinstitutet, Sveriges Allmännytta, Sweco, Skanska, Skandia Fastigheter, Sortera, Stena Fastigheter, Stena Stål, Sto Scandinavia, Stockholms Stad, Svenskt Trä, Tarkett, Tornberget Fastighetsförvaltning i Haninge, Torstensson Art & Design, Trollhättan Stad, Tumba Byggtjänst, Tyréns Sverige AB, Tysslinge Riv & Återbruk, Upplands-Brohus, Utrikesdepartementet, Varbergs fastighets AB, Vasakronan, Veidekke, Vestia Construction Group, Vinci Energies, Vinden, Volvo Car Corporation, Wallenstam, White arkitekter, Wiklunds, Wingårdhs, WSP, Ångtvättbilen, ÅWL Arkitekter, Örebro byggretur, Östersunds kommun.

Användare av CCBuilds digitala tjänster: Du kan se om din organisation finns med som användare genom att söka via knappen Anslut till CCBuild överst på CCBuilds startsida.Nyhetsbrev