ccbuild-logo-spin

Organisation


Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och utvecklas i samverkan med övriga parter i innovationsprojekt. Fram till september 2022 utvecklas CCBuild inom ramen för Vinnovas program Utmaningsdriven innovation (UDI) steg 3.

CCBuilds styrgrupp är:

  • Anna Denell, Vasakronan
  • Mia Edofsson, Akademiska Hus
  • Anna Graaf, White arkitekter
  • Marianne Hedberg, Byggföretagen
  • Anna Jarnehammar, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Christian Olhans, Borlänge Energi
  • Rikard Silverfur, Fastighetsägarna
  • Kristina Mjörnell, RISE Research Institutes of Sweden

Koordinator är Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Historia

2015 initierades arbetet med CCBuild i projektet Återbruk i byggsektorn som innovativ affärsmodell med stöd från Vinnova (UDI steg 1), under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Våren 2017 fortsatte utvecklingen av CCBuild genom det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggmaterial i industriell skala (UDI steg 2), som leddes av IVL Svenska Miljöinstitutet och en styrgrupp med representanter från Vasakronan, Byggföretagen, Fabege, Kompanjonen och IVL.

Från våren 2019 till våren 2021 genomfördes forskningsprojektet Återbruk Väst, som leddes av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Business Region Göteborg och en styrgrupp med representanter från Göteborgs Stad, Akademiska Hus, Västra Götalandsregionen, Castellum, Chalmersfastigheter, Klövern, Business Region Göteborg och IVL. Övriga deltagare var Bengt Dahlgren, Johanneberg Science Park, LINK Arkitektur, Tengbom Arkitekter och White Arkitekter. Projektet finansierades av Västra Götalandsregionen, Stiftelsen IVL och projektets parter. Aktörerna i Återbruk Väst använde CCBuilds digitala återbruksstöd och var viktiga för utvärderingen av dem.

Fler parter är välkomna!

Hösten 2020 inleddes det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Centrum för cirkulärt byggande – samverkan för återbruk och cirkulära materialflöden i bygg- och fastighetssektorn (UDI steg 3) som pågår till september 2022. Runt 60 parter är aktiva som samutvecklare till CCBuild under steg 3. 

Från våren 2021 är fler aktörer välkomna att ansluta sig till CCBuild-samarbetet som associerad partner. Målet är att vara branschens gemensamma arena som stödjer mer cirkulärt byggande.

Detta är CCBuilds nuvarande samarbetsparter och finansiärer:

PARTER UNDER OLIKA STEG AV CCBUILD:

Parter under steg 1: IVL Svenska Miljöinstitutet, Folksam, Kompanjonen, Vasakronan.

Parter under steg 2: IVL Svenska Miljöinstitutet, Brattöns Återbruk, Byggföretagen, Chalmers Industriteknik, Fabege, Kompanjonen, LINK Arkitektur, NIRAS, Tenant & Partner, Vasakronan, White Arkitekter.

Parter under steg 3: IVL Svenska Miljöinstitutet, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren, Borlänge Energi, Borlänge kommun, Business Region Göteborg, Byggfirman Otto Magnusson, Byggföretagen, Byggmaterialindustrierna, Castellum, Chalmersfastigheter, Climate Recovery, Dala Återbyggdepå, EBAB, Ettelva Arkitekter, Familjebostäder, Fastighetsägarna, Göteborgs Stad, Kaminsky Arkitektur, Klövern, Malmö Stad, Midroc Properties, MKB Fastighets AB, Mölndals Stad, P-Malmö, Stålbyggnadsinstitutet, Sveriges Allmännytta, Sweco, Uppsala kommun, Vasakronan, White Arkitekter, Västfastigheter, Zengun.

Associerade parter: Adapteo, AFA Fastigheter, Ahrbom och Partner, AIX Arkitekter, Arkitekterna Krook & Tjäder, Akuro, Bostad AB Poseidon, Bostadsbolaget, Brukspecialisten, Byggpartner i Dalarna AB, Codesign, Dayspring, Fabege, Förvaltnings AB Framtiden, Glasbranschföreningen, GodaHus, Grundels Fönstersystem AB, Göteborgslokaler, Helsingborgs Stad, Huddinge Samhällsfastigheter AB, Johanneberg Science Park, KAKA Arkitekter, LINK Arkitektur, Lejonfastigheter, LFM30, Modexa, Norrevo, Noyer, RISE Research Institutes of Sweden, Regionfastigheter Region Skåne, Skanska, Specialfastigheter, Stockholms Stad, Storstadens Entreprenad, Tengbom, WSP, ÅWL Arkitekter, Ecophon, Stena Fastigheter, Wescon Miljökonsult ABNyhetsbrev