ccbuild-logo-spin

Organisation


Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och utvecklas i samverkan med övriga parter i innovationsprojekt. Fram till september 2022 utvecklas CCBuild inom ramen för Vinnovas program Utmaningsdriven innovation (UDI) steg 3.

CCBuilds styrgrupp är:

  • Anna Denell, Vasakronan
  • Mia Edofsson, Akademiska Hus
  • Anna Graaf, White arkitekter
  • Marianne Hedberg, Byggföretagen
  • Anna Jarnehammar, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Christian Olhans, Borlänge Energi
  • Rikard Silverfur, Fastighetsägarna

Koordinator är Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Historia

2015 initierades arbetet med CCBuild i projektet Återbruk i byggsektorn som innovativ affärsmodell med stöd från Vinnova (UDI steg 1), under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Våren 2017 fortsatte utvecklingen av CCBuild genom det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggmaterial i industriell skala (UDI steg 2), som leddes av IVL Svenska Miljöinstitutet och en styrgrupp med representanter från Vasakronan, Byggföretagen, Fabege, Kompanjonen och IVL.

Våren 2019 startades forskningsprojektet Återbruk Väst, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Business Region Göteborg och en styrgrupp med representanter från  Göteborgs Stad, Akademiska Hus, Västra Götalandsregionen, Castellum, Chalmersfastigheter, Klövern, Business Region Göteborg och IVL. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen, Stiftelsen IVL och projektets parter.

Fler parter är välkomna!

Hösten 2020 inleddes det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Centrum för cirkulärt byggande – samverkan för återbruk och cirkulära materialflöden i bygg- och fastighetssektorn (UDI steg 3) som pågår till september 2022. Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och en styrgrupp med representanter från IVL, Vasakronan, White Arkitekter, Byggföretagen, Fastighetsägarna, Borlänge Energi, Akademiska Hus och IVL. Drygt 30 samarbetsparter är aktiva som samutvecklare till CCBuild steg 3. 

Från våren 2021 är fler aktörer välkomna att ansluta sig till CCBuild-samarbetet som associerad partner. Målet är att vara branschens gemensamma arena som stödjer mer cirkulärt byggande.

Detta är CCBuilds nuvarande samarbetsparter och finansiärer:

PARTER UNDER OLIKA STEG AV CCBUILD:

Parter under steg 1: IVL Svenska Miljöinstitutet, Folksam, Kompanjonen, Vasakronan.

Parter under steg 2: IVL Svenska Miljöinstitutet, Brattöns Återbruk, Byggföretagen, Chalmers Industriteknik, Fabege, Kompanjonen, LINK Arkitektur, NIRAS, Tenant & Partner, Vasakronan, White Arkitekter.

Parter under steg 3: IVL Svenska Miljöinstitutet, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren, Borlänge Energi, Borlänge kommun, Business Region Göteborg, Byggfirman Otto Magnusson, Byggföretagen, Byggmaterialindustrierna, Castellum, Chalmersfastigheter, Climate Recovery, Dala Återbyggdepå, EBAB, Ettelva Arkitekter, Familjebostäder, Fastighetsägarna, Göteborgs Stad, Kaminsky Arkitektur, Klövern, Malmö Stad, Midroc Properties, MKB Fastighets AB, Mölndals Stad, P-Malmö, Stålbyggnadsinstitutet, Sveriges Allmännytta, Sweco, Uppsala kommun, Vasakronan, White Arkitekter, Västfastigheter, Zengun.

Associerade parter: Ahrbom och Partner, Arkitekterna Krook & Tjäder, Akuro, Brukspecialisten, Dayspring, Glasbranschföreningen, GodaHus, LINK Arkitektur, Lejonfastigheter, Norrevo, Noyer, Specialfastigheter, Stockholms Stad, Tengbom, WSP, ÅWL Arkitekter, Ecophon, Stena Fastigheter, Wescon Miljökonsult AB, Johanneberg Science Park

Parter i Återbruk Väst: IVL Svenska Miljöinstitutet, Business Region Göteborg, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren, Castellum, Chalmersfastigheter, Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Klövern, LINK Arkitektur, Tengbom Arkitekter, Västfastigheter, White Arkitekter.

Nyheter


Frukostseminarium om potentialen för återbruk i byggbranschen
Frukostseminarium om potentialen för återbruk i byggbranschen

2021-06-24

Tusentals återbruksuppdrag skulle årligen kunna efterfrågas om återbruksmarknaden var etablerad i Göteborgsregionen. En studie har tagit reda på vilken potential som finns. Välkommen på frukostseminarium 25 augusti, så får du veta mer!

Läs nyhet

Månadens möjliggörare - maj 2021
Månadens möjliggörare - maj 2021

2021-06-03

Grattis Dala återbyggdepå, ReclaimD och Akademiska Hus! Ni toppar maj månads lista när det gäller att inventera produkter som kan minska utsläppen av växthusgaser. Månadens sammanlagda potentiella besparing tack vare CCBuilds produktbank är 135 ton koldioxidekvivalenter.

Läs nyhet

CCBuilds inventeringsapp finns på App Store
CCBuilds inventeringsapp finns på App Store

2021-05-19

Cirkulär materialhantering och ökat återbruk har blivit ännu enklare: nu finns CCBuilds nya app för inventering att ladda ner från App Store. Du hittar den genom att söka på CCBuild, helt enkelt.

Läs nyhet


Kalendarium


ons, 25 augusti 08:00

Frukostseminarium om återbrukets potential i Göteborgsregionen!

Läs mer

ons, 25 augusti 14:30

Användarträff - CCBuild produktbank, marknadsplats, inventeringsapp

Läs mer

tis, 31 augusti 13:00

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Läs mer


Nyhetsbrev