ccbuild-logo-spin

Organisation


Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och utvecklas i samverkan med övriga parter i innovationsprojekt. Fram till september 2022 utvecklas CCBuild inom ramen för Vinnovas program Utmaningsdriven innovation (UDI) steg 3.

CCBuild har en styrgrupp som består av dessa personer :

  • Anna Denell, Vasakronan
  • Mia Edofsson, Akademiska Hus
  • Anna Graaf, White arkitekter
  • Marianne Hedberg, Byggföretagen
  • Anna Jarnehammar, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Christian Olhans, Borlänge Energi
  • Rikard Silverfur, Fastighetsägarna

Koordinator är Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Historia

2015 initierades arbetet med CCBuild i projektet Återbruk i byggsektorn som innovativ affärsmodell med stöd från Vinnova (UDI steg 1), under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Våren 2017 fortsatte utvecklingen av CCBuild genom det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggmaterial i industriell skala (UDI steg 2), som leddes av IVL Svenska Miljöinstitutet och en styrgrupp med representanter från Vasakronan, Byggföretagen, Fabege, Kompanjonen och IVL.

Våren 2019 startades forskningsprojektet Återbruk Väst, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Business Region Göteborg och en styrgrupp med representanter från  Göteborgs Stad, Akademiska Hus, Västra Götalandsregionen, Castellum, Chalmersfastigheter, Klövern, Business Region Göteborg och IVL. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen, Stiftelsen IVL och projektets parter.

Fler parter är välkomna under steg 3

Hösten 2020 inleddes det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Centrum för cirkulärt byggande – samverkan för återbruk och cirkulära materialflöden i bygg- och fastighetssektorn (UDI steg 3) som pågår till september 2022. Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och en styrgrupp med representanter från IVL, Vasakronan, White Arkitekter, Byggföretagen, Fastighetsägarna, Borlänge Energi, Akademiska Hus och IVL.

Från våren 2021 är fler aktörer välkomna att ansluta sig till CCBuild-samarbetet som associerad partner. Målet är att vara branschens gemensamma arena som stödjer mer cirkulärt byggande.

Detta är CCBuilds nuvarande projektparter och finansiärer:

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

PARTER UNDER OLIKA STEG AV CCBUILD:

Parter under steg 1: IVL Svenska Miljöinstitutet, Folksam, Kompanjonen, Vasakronan.

Parter under steg 2: IVL Svenska Miljöinstitutet, Brattöns Återbruk, Byggföretagen, Chalmers Industriteknik, Fabege, Kompanjonen, LINK Arkitektur, NIRAS, Tenant & Partner, Vasakronan, White Arkitekter.

Parter under steg 3: IVL Svenska Miljöinstitutet, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren, Borlänge Energi, Borlänge kommun, Business Region Göteborg, Byggfirman Otto Magnusson, Byggföretagen, Byggmaterialindustrierna, Castellum, Chalmersfastigheter, Climate Recovery, Dala Återbyggdepå, EBAB, ETTELVA Arkitekter, Familjebostäder, Fastighetsägarna, Göteborgs Stad, Kjellgren Kaminsky Arkitekter, Klövern, Malmö Stad, Midroc Properties, MKB Fastighets AB, Mölndals Stad, P-Malmö, Stålbyggnadsinstitutet, Sveriges Allmännytta, Sweco, Uppsala kommun, Vasakronan, White Arkitekter, Västfastigheter, Zengun.

Associerade parter: Ahrbom och Partner, Arkitekterna Krook & Tjäder, Akuro, Brukspecialisten, Noyer, Lejonfastigheter, Glasbranschföreningen, GodaHus, Stockholms Stad, Dayspring, WSP.

Parter i Återbruk Väst: IVL Svenska Miljöinstitutet, Business Region Göteborg, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren, Castellum, Chalmersfastigheter, Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Klövern, LINK Arkitektur, Tengbom Arkitekter, Västfastigheter, White Arkitekter.

Nyhetsbrev


Kalendarium


mån, 12 april 09:00

Ett steg mot ökat återbruk i Sydostregionen

Läs mer

ons, 21 april 08:00

Utbildning: Cirkulärt byggande och återbruk

Läs mer

tor, 22 april 14:00

Introduktionsträff CCBuild-nätverket 22 april

Läs mer


Nyheter


Månadens möjliggörare
Månadens möjliggörare

2021-04-01

Grattis Brukspecialisten, Dala Återbyggdepå och Akademiska Hus! Ni har vunnit topp-placeringar i ”månadens möjliggörare”!

Läs nyhet

CCBuild-nätverket fortsätter växa
CCBuild-nätverket fortsätter växa

2021-03-29

Från våren 2021 är fler aktörer välkomna att ansluta sig till CCBuild-samarbetet som associerad partner. Målet är att vara branschens gemensamma arena som stödjer mer cirkulärt byggande. Nu välkomnar vi fem nya associerade partner.

Läs nyhet

Välkommen till CCBuilds nya webbsida
Välkommen till CCBuilds nya webbsida

2021-03-22

Centrum för cirkulärt byggande växer – på många sätt. Förutom flera nya partner har vi också utökat våra digitala tjänster. Och nu hänger allt ihop på ett bättre sätt tack vare vår nya webbsida.

Läs nyhet