ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2024-06-19

Få rull på återbrukshjulet


Nu har vi kommit fram till den sista intervjun med vårt utvecklingsråd för våren. Avslutande blir Anders Boström på Ten4Management, tidigare på Vasakronan. 

Vem är du och vad jobbar du med?

Jag är 53 år och har arbetat i bygg och fastighetsbranschen sedan 1990 med allt från injustering och besiktning till projektering och projektledning. Nu jobbar jag med hållbar projekt- och fastighetsutveckling på ett mindre konsultbolag som heter Ten4 Management. Innan dess och när jag började i utvecklingsrådet arbetade jag på Vasakronan som chef för projektverksamheten i Stockholm.

Hur jobbar du med cirkulärt byggande och förvaltning?

I min nuvarande roll vill jag hjälpa olika fastighetsägare och andra företag att arbeta mer cirkulärt och visa att det inte behöver vara så svårt och hur man får det lönsamt.  På Vasakronan gjorde vi klimatkalkyler på samtliga projekt för att lära vilka byggdelar som påverkade klimatet mest, och därefter hitta lösningar att minska påverkan. Vi startade samarbeten med logistikcenter och använde oss även av återbruks- och hållbarhetsexperter samt ställde krav som underlättar återbruket.

Vad är din roll i CCBuilds utvecklingsråd? Vilka frågor tycker du är viktiga att de lyfts i rådet?

Jag är med med min kunskap från fastighetsägaren och ett brinnande intresse för hållbarhet som resulterat i flera bra exempel som jag implementerat. Till exempel eget garantiansvar, ta bort påslag på nytt material, klimatberäkningar genom egenutvecklat program, samarbetan för logistiklösning och mellanlager med mera. Med rätt krav och en genomtänkt helhetslösning är det lönsamt med återbruk. 

Vilka utmaningar och lösningar ser du för att branschen ska klara omställningen till cirkulärt byggande och förvaltning? Vad kan göras på kort och på lång sikt? 

Fortsätta sprida kunskap om hur man arbetar cirkulärt så att återbrukshjulet börjar rulla av sig själv när det kommer mer material i omlopp. Få producenter att ta ett större ansvar att ta tillbaka varor och upcycla dom för att sedan sälja igen och att det är framtiden. Röja hinder och visa på att det finns lösningar på logistik, mellanlager, marknadsplatser (CCBuild), betalningslösningar med mera. Det är idag koldioxidskatt på bränsle och det kanske på sikt ska införas på allt material.

Detta är en intervjuserie med deltagarna i CCBuild utvecklingsråd

Nyheter


Få rull på återbrukshjulet
Få rull på återbrukshjulet

2024-06-19

Nu har vi kommit fram till den sista intervjun med vårt utvecklingsråd för våren. Avslutande blir Anders Boström på Ten4Management, tidigare på Vasakronan.

Läs nyhet

Ingen avmattning av återbruk
Ingen avmattning av återbruk

2024-06-12

Textilplattor finns i kommersiella lokaler över hela Sverige och är kanske inte det man tänker på först vid demontering och rivning. Men det finns stora möjligheter och också stora värden i att återbruka plattorna – något ReCarpet gör.

Läs nyhet

Gå samman för att göra skillnad
Gå samman för att göra skillnad

2024-06-07

Vi intervjuade Maria Perzon, medlem i CCBuilds utvecklingsråd och Group Sustainability Manager på Castellum. De har höga mål för arbetet med återbruk och ser framtiden i samverkan.

Läs nyhet

;

Kalendarium


tis, 27 augusti 14:00

Introduktion till CCBuild

Läs mer

fre, 30 augusti 08:30

Arbetsgruppsmöte Cirkulär upphandling

Läs mer

tis, 10 september 08:30

CCBuild nätverksträff - Mot cirkulär projektering

Läs mer