ccbuild-logo-spin

Kalendarium

Ccbuild Natverk
ons, 25 augusti 08:30

Frukostseminarium om återbrukets potential i Göteborgsregionen!

Plats: Teams meeting
Arrangör: Business Region Göteborg och IVL Svenska Miljöinstitutet

För att uppnå storskaligt återbruk inom bygg- och fastighetssektorn krävs en fungerande återbruksmarknad. Business Region Göteborg och IVL har genomfört en studie för att ta reda på vilken potential som faktiskt finns i Göteborgsregionen. Häng med på frukostseminarium för att veta mer!

ons, 25 augusti 14:30

Användarträff - CCBuild produktbank, marknadsplats, inventeringsapp

Plats: Teams meeting
Arrangör: CCBuild/IVL Svenska Miljöinstitutet

Användarträff för "superusers".  
Denna gång har vi fokus på värdeanalys, rapporter och statistik som kan hämtas från produktbanken. Träffen spelas in och kommer finnas nåbar på samverkansytan på Teams. 

tis, 31 augusti 13:00

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Plats: Teams
Arrangör: CCBuild / Bengt Dahlgren AB

Träff två för arbetsgruppen för erfarenhetsutbyte kring klimatberäkning av återbruk. Syftet är att vi ska dela erfarenheter kring frågan tillsammans på kortare arbetsmöten. Vill du vara med? Kontakta Maria Perzon

tis, 07 september 08:00

Utbildning: Cirkulärt byggande och återbruk

Plats: Distansutbildning via Zoom
Arrangör: Byggföretagen, BUC

Vill du lära dig mer om cirkulärt byggande och återbruk i byggsektorn? Längden på utbildningen är 4 timmar. Utbildningen ges ut av Byggföretagens Utbildningscentrum, med kursledare från IVL Svenska Miljöinstitutet.

tis, 07 september 09:30

Erfarenhetsutbyte kring cirkulär upphandling - Träff #3

Plats: Teams
Arrangör: Akademiska Hus

Missa inte möjligheten att delta vid detta erfarenhetsutbyte kring cirkulär upphandling! Vid nästa träff har vi fokus på juridiken kring hur främst offentligt ägda aktörer kan hantera köp/sälj/avyttring av varor för återbruk. Vi har experthjälp från Henrik Norinder, Juridiska Institutionen/Byggvetenskap Lunds Universitet och Björn Möller, Inköpsstrateg Framtiden Byggutveckling AB. Skicka in dina frågor till Henrik och Björn på förhand via anna.bernstad@akademiskahus.se. Vi behöver dina frågor senast den 25 augusti. 

ons, 15 september 09:00

Kurs: Grundkurs om cirkulärt byggande och återbruk för fastighetsägare

Plats: Online
Arrangör: Fastighetsägarna

Lär dig mer om vilka olika lagkrav och branschpraxis som påverkar möjligheterna till cirkulärt byggande. 

ons, 15 september 14:00

Introduktion till CCBuild-nätverket

Plats: Teams meeting
Arrangör: CCBuild/IVL Svenska Miljöinstitutet

Introduktionsträff för dig som är ny i CCBuild-nätverket. Anmälan dig till ccbuild@ivl.se, skriv "introduktionsträff" i ämnesraden. Välkomna!

tor, 23 september 10:00

CCBuild nätverksträff: Vad är cirkulärt byggande?

Plats: Teams meeting
Arrangör: CCBuild/IVL/White arkitekter/Vasakronan

Vad är cirkulärt byggande?

Träffen riktar sig till CCBuilds samarbetsparter och temat denna gång är en övergripande introduktion till cirkulärt byggande. Vi får höra om drivkrafter, utmaningar och lösningar för mer cirkulärt byggande. White arkitekter och Vasakronan bjuder på exempel på nya cirkulära arbetssätt. Anmälan till ccbuild@ivl.se, skriv "nätverksträff 23/9" i ämnesraden. 

Välkomna!tor, 07 oktober 08:00

Utbildning: Cirkulärt byggande och återbruk

Plats: Distansutbildning via Zoom
Arrangör: Byggföretagen, BUC

Vill du lära dig mer om cirkulärt byggande och återbruk i byggsektorn? Längden på utbildningen är 4 timmar. Utbildningen ges ut av Byggföretagens Utbildningscentrum, med kursledare från IVL Svenska Miljöinstitutet.

tor, 21 oktober 13:00

CCBuild Nätverksträff: Cirkulära och återbrukade byggmaterial – erfarenheter från Danmark och Sverige

Plats: Digitalt seminarium
Arrangör: CCBuild och Climate Recovery

Cirkulära och återbrukade byggmaterial  är en nätverksträff inom Centrum för cirkulärt byggandes satsning på att öka utbytet av kunskaper och erfarenheter ring cirkulärt byggande i bygg- och fastighetssektorn.  Syftet denna gång är att sprida erfarenheter och insikter från producenter, leverantörer och distributörer av återbrukade och cirkulära byggvaror. Vi kommer att inspireras av ett antal exempel från vårt grannland Danmark men också visa svenska exempel. Vi hoppas att ni efter nätverksträffen kan ta med konkreta tips på var ni kan hitta återbrukade och cirkulära byggprodukter samt att det kan inspirera fler företag att erbjuda mer cirkulära och återbrukade byggvaror i framtiden. Mer info om anmälan och program kommer. OBS - preliminär tid

ons, 10 november 08:00

Utbildning: Cirkulärt byggande och återbruk

Plats: Distansutbildning via Zoom
Arrangör: Byggföretagen, BUC

Vill du lära dig mer om cirkulärt byggande och återbruk i byggsektorn? Längden på utbildningen är 4 timmar. Utbildningen ges ut av Byggföretagens Utbildningscentrum, med kursledare från IVL Svenska Miljöinstitutet.

tor, 18 november 10:00

CCBuild nätverksträff - Att utgå från befintliga resurser

Plats: Teams meeting
Arrangör: CCBuild/IVL Svenska Miljöinstitutet

Välkommen till en nätverksträff på temat  "Att utgå från befintliga resurser". Träffen riktar sig till samarbetsparter i CCBuild-nätverket och har fokus på återbruk i praktiken och hur man bedömer möjligheter till återbruk, särskilt avseende metoder för inventering och värdering av befintliga resurser. Anmälan till ccbuild@ivl.se, skriv nätverksträff 18 nov i ämnesraden. Välkomna!

tis, 30 november 09:00

CCBuild Nätverksträff: Återbruk Stål

Plats: Digitalt seminarium
Arrangör: CCBuild och Stålbyggnadsinstitutet

En nätverksträff inom Centrum för cirkulärt byggandes satsning på att öka utbytet av kunskaper och erfarenheter ring cirkulärt byggande i bygg- och fastighetssektorn. Syftet denna gång är att sprida erfarenheter och insikter kopplat till cirkulär materialhantering och återbruk av stål. 

Mer information och program kommer. OBS - preliminär tid