ccbuild-logo-spin

Kalendarium

Ccbuild Natverk
tor, 20 januari 13:00

CCBuild Nätverksträff: Cirkulära och återbrukade byggmaterial – fokus Danmark

Plats: Digitalt seminarium
Arrangör: CCBuild och Climate Recovery

En nätverksträff inom Centrum för cirkulärt byggandes satsning på att öka utbytet av kunskaper och erfarenheter ring cirkulärt byggande i bygg- och fastighetssektorn.  Syftet denna gång är att sprida erfarenheter och insikter från producenter, leverantörer och distributörer av återbrukade och cirkulära byggvaror.

tor, 27 januari 09:00

CCBuild Nätverksträff: Återbruk Stål

Plats: Digitalt seminarium
Arrangör: CCBuild och Stålbyggnadsinstitutet

En nätverksträff inom Centrum för cirkulärt byggandes satsning på att öka utbytet av kunskaper och erfarenheter ring cirkulärt byggande i bygg- och fastighetssektorn. Syftet denna gång är att sprida erfarenheter och insikter kopplat till  återbruk av stål. 

fre, 28 januari 09:00

Introduktion till CCBuild-nätverket

Plats: Teams meeting
Arrangör: CCBuild

Välkommen till introduktionsträff för dig som är ny i CCBuild-nätverket!

ons, 02 februari 09:00

Arbetsgruppsmöte: Kommunikation av återbruk

Plats: Teams meeting
Arrangör: Akademiska Hus/White/IVL

Välkomna på arbetsgruppsmöte kring intern och extern kommunikation av återbruksarbetet med CCBuild.

Hur sprider vi ordet om de möjligheter som finns kring återbruk i vår bransch? Detta arbetsgruppsmöte fokuserar på vikten av kommunikation av återbruk.

tor, 03 februari 09:00

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Plats: Teams
Arrangör: CCBuild / Bengt Dahlgren AB

Träff fyra för arbetsgruppen för erfarenhetsutbyte kring klimatberäkning av återbruk. Syftet är att vi ska dela erfarenheter kring frågan tillsammans på kortare arbetsmöten. 

Vill du vara med? Kontakta Maria Perzon

tis, 08 februari 09:00

Informationsmöte: CCBuildnätverket och CCBuilds digitala plattform

Plats: Online
Arrangör: CCBuild

Välkommen till en informationsträff där vi berättar om samverkansarenan Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild. Träffen vänder sig till dig som är intresserad av att bli samarbetsparter i CCBuild och vill veta mer om vårt arbete.

ons, 09 februari 08:00

Grundkurs Cirkulärt byggande och återbruk

Plats: Distansutbildning via Zoom
Arrangör: Byggföretagen, BUC

Vill du lära dig mer om cirkulärt byggande och återbruk i byggsektorn? Längden på utbildningen är 4 timmar. Utbildningen ges ut av Byggföretagens Utbildningscentrum, med kursledare från IVL Svenska Miljöinstitutet.

tor, 10 februari 14:30

Användarmöte för ”superusers” - CCBuilds Produktbank, Marknadsplats och Inventeringsapp

Plats: Teams meeting
Arrangör: CCBuild/IVL Svenska Miljöinstitutet

Välkomna till användarmöte för ”superusers” -  CCBuilds Produktbank, Marknadsplats och Inventeringsapp

Denna gång går vi igenom de senaste nyheterna i systemet samt har fokus på förbättringsarbete framöver.

tor, 17 mars 10:00

CCBuild nätverksträff: Kunskapsbygget del 3. Upphandlingskrav som möjliggör cirkulärt byggande

Plats: Teams meeting
Arrangör: CCBuild/IVL Svenska Miljöinstitutet

Välkommen till en nätverksträff på temat  "Upphandlingskrav som möjliggör cirkulärt byggande". Träffen riktar sig till samarbetsparter i CCBuild-nätverket och har fokus på hur upphandlingskrav kan möjliggöra återbruk i praktiken.

tis, 22 mars 09:00

Grundkurs om cirkulärt byggande för fastighetsägare

Plats: Distansutbildning via Zoom
Arrangör: Fastighetsägarna

Grundutbildning i cirkulärt byggande och återbruk för fastighetsägare.

På utbildningen lyfts skillnader mellan cirkulärt och traditionellt, linjärt, byggande och du får lära dig hur du kan arbeta med återbruk i praktiken – både inom organisationen och i enskilda nybyggnads- eller ombyggnadsprojekt.

mån, 28 mars 13:00

CCBuild nätverksträff - presentation av återbruksguider

Plats: Teams meeting
Arrangör: CCBuild/Byggföretagen/White Arkitekter/Kaminsky Arkitekter/Bengt Dahlgren/Ettelva Arkitekter

Presentation av guider för återbruk

Välkomna till en träff där vi presenterar fyra guider som ger stöd i arbetsätt för ökat återbruk!
Ettelva Arkitekter - Guide för återbruk i planskedet
White Arkitekter - Återbruk av kontor
Bengt Dahlgren - Återbruk av installationsprodukter
Kaminsky Arkitektur - Egenkontroll och checklista för återbruk 

tor, 28 april 08:00

Grundkurs Cirkulärt byggande och återbruk

Plats: Distansutbildning via Zoom
Arrangör: Byggföretagen, BUC

Vill du lära dig mer om cirkulärt byggande och återbruk i byggsektorn? Längden på utbildningen är 4 timmar. Utbildningen ges ut av Byggföretagens Utbildningscentrum, med kursledare från IVL Svenska Miljöinstitutet.

ons, 11 maj 09:00

Grundkurs om cirkulärt byggande för fastighetsägare

Plats: Distansutbildning via Zoom
Arrangör: Fastighetsägarna

Grundutbildning i cirkulärt byggande och återbruk för fastighetsägare.

På utbildningen lyfts skillnader mellan cirkulärt och traditionellt, linjärt, byggande och du får lära dig hur du kan arbeta med återbruk i praktiken – både inom organisationen och i enskilda nybyggnads- eller ombyggnadsprojekt.

tis, 17 maj 09:00

CCBuild nätverksträff: Kunskapsbygget del 4

Plats: Teams meeting
Arrangör: CCBuild

17 Maj: Hur påverkar nuvarande lagstiftning möjligheter till återbruk? 
Träff inom Kunskapsbygget, som riktar sig till CCBuilds samarbetsparter, denna gång med fokus på lagkrav som påverkar möjligheter till återbruk. Hur ser det ut i dag och vad kan vi vänta oss framöver?