ccbuild-logo-spin

Centrum för cirkulärt byggande - CCBuild

Samhällsbyggnadsbranschens gemensamma arena för cirkulärt byggande och förvaltning
Marknadsplatsen
Besök marknadsplatsen för att hitta och efterlysa återbrukbara byggvaror, inredning och möbler. Du hittar även aktörer som erbjuder cirkulära tjänster. Annonserar gör samarbetsparter till CCBuild. Marknadsplatsen är synkroniserad med CCBuilds produktbank och inventeringsapp.
Digitala tjänster
Använd våra digitala tjänster för att skapa era egna interna produktbanker. Inventera och värdera byggvaror, interiör och möbler. CCBuilds digitala plattform ger stöd både för internt återbruk – inom projekt och organisationer – och för externt återbruk genom publicering på vår gemensamma marknadsplats. Vi har även flera API-integrationer med andra plattformar.
IVL kontor Göteborg
Referensprojekt
Parterna i Centrum för cirkulärt byggande har genomfört många projekt med fokus på återbruk och cirkularitet. Här kan du se en mängd goda exempel. Lär av dem och låt dig inspireras!

Centrum för cirkulärt byggande

CCBuild är samhällsbyggnadsbranschens arena för cirkulärt byggande. Vi växer stadigt och har idag över 170 anslutna aktörer. Vi samarbetsparter i CCBuild vill stärka marknaden för cirkulära tjänster och produkter samt etablera arbetssätt i linje med cirkulära principer:

Vi prioriterar resursminimering och bevarande av byggnader och material. Vi underhåller, renoverar och använder befintliga resurser. Vi vill designa byggnader för ett långt liv och så att materialet kan demonteras och återbrukas.

Vi prioriterar fortsatt användning av produkter genom återbruk, både internt och genom handel. Vi använder CCBuilds produktbank och marknadsplats för att hitta och återanvända produkter.

Vi vill öka återvinningen av material som inte går att återbruka och vill att andelen cirkulerat material ökar i nyproducerade varor.

Läs mer om CCBuild

Senaste nyheterna

Få rull på återbrukshjulet
Få rull på återbrukshjulet
2024-06-19

Nu har vi kommit fram till den sista intervjun med vårt utvecklingsråd för våren. Avslutande blir Anders Boström på Ten4Management, tidigare på Vasakronan.

Ingen avmattning av återbruk
Ingen avmattning av återbruk
2024-06-12

Textilplattor finns i kommersiella lokaler över hela Sverige och är kanske inte det man tänker på först vid demontering och rivning. Men det finns stora möjligheter och också stora värden i att återbruka plattorna – något ReCarpet gör.

Gå samman för att göra skillnad
Gå samman för att göra skillnad
2024-06-07

Vi intervjuade Maria Perzon, medlem i CCBuilds utvecklingsråd och Group Sustainability Manager på Castellum. De har höga mål för arbetet med återbruk och ser framtiden i samverkan.

Välkommen att vara med

Centrum för cirkulärt byggande, ofta kallat CCBuild, erbjuder nätverk, kunskap och digitala tjänster som stärker marknaden för cirkulära produkter och tjänster i bygg- och fastighetssektorn.

Genom att delta i CCBuild får er organisation tillgång till kompetens och kan utbyta erfarenheter med andra aktörer som är anslutna till samarbetsarenan. 

CCBuilds samarbetspartner bidrar till att ställa om till mer cirkulärt byggande i praktiken. Vi implementerar och utvecklar cirkulära arbetsmetoder och sprider erfarenheter till andra aktörer. Tillsammans når vi mer cirkulärt byggande. 

Delta i CCBuild
Produktbank

CCBuilds produktbank förenklar internt återbruk. Skapa er egen databas över befintliga resurser - materialbank - i projekt och inom er organisation. Produktbanken ger stöd för kvalitetsbedömning och för utvärdering av tex klimateffekter med återbruk.

Inventeringsapp

För att underlätta inventering och märkning av återbrukbara produkter finns en mobilapp som synkroniseras med CCBuilds produktbank.

Tjänster och Produkter

Här hittar du aktörer som erbjuder cirkulära tjänster och produkter. Vi ser gärna fler som syns här - tex ni som erbjuder demontering, upcycling, lager eller nya produkter med en cirkulära affärsmodell. Kontakta oss om du arbetar för en organisation som bör vara med!