ccbuild-logo-spin

Utbildningar


Cirkulärt byggande och återbruk är en del av lösningen på byggsektorns stora utmaningar när det gäller resursförbrukning och klimatpåverkan.

CCBuild erbjuder en rad kunskapshöjande aktiviteter inom nätverket i form av nätverksträffar, arbetsgrupper och kunskapsbank på CCBuilds teamsyta. Ett annat sätt att skaffa sig kunskap är att delta i utbildningar. Här är ett antal utbildningar inom området från olika utbildningsaktörer. 

För aktuella kursdatum, se CCBuilds kalendarium.

 

Grundutbildningar inom cirkulärt byggande och återbruk i byggsektorn

Byggbranschens utbildningscenter (BUC) anordnar en utbildning där cirkulärt byggande och återbruk jämförs med det traditionellt linjära arbetssättet. Den riktar sig både till dig som arbetar i produktionen och dig med uppgifter på övergripande strategisk nivå. Samtidigt är det en bra introduktion för aktörer som arkitekter, projektledare, konsulter, fastighetsägare, offentliga aktörer och materialleverantörer.

Här ser du kurskostnaden och anmäler dig till kursen.
Här kan du läsa mer om utbildningen

Fastighetsägarna har tagit fram en generell grundutbildning i cirkulärt byggande och återbruk för fastighetsägare som hålls på distans. Den riktar sig till dig som arbetar inom förvaltning, drift och underhåll eller projektverksamhet inom ett fastighetsföretag. Utbildningen lämpar sig även väl för personer i ledningen som vill lära sig mer om grunderna för cirkulärt byggande och återbruk för fastighetsägare.

Här ser du kurskostnaden och anmäler dig till distanskursen
Här kan du läsa mer om utbildningen

Fastighetsägarnas lokalkontor i Göteborg erbjuder denna kurs även fysiskt på plats i Göteborg. Planerade och genomförda datum är: 16 september 2022, 28 november 2022 och 25 januari 2023.

IVL Svenska Miljöinstitutet erbjuder mer aktörsanpassade utbildningar kring cirkulärt byggande och återbruk.
Du som är intresserad av företagsspecifika eller målgruppsanpassade utbildningar är välkommen att höra av dig till Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Läs mer om anpassade utbildningar

John Ericsson Institutet erbjuder en kursen "Återbruk inom fastighet och bygg" - en kort YH utbildning på distans om 12 veckor och 30 YH poäng. Kursen riktar sig främst mot företag och personal som jobbar på beställarsidan och som ger uppdrag till byggentreprenörer och andra samarbetsparter. Kursen riktar sig även till de personer i fastighetsbranschen som är på väg att beställa stora renoveringsarbeten eller ombyggnationer.

Läs mer om utbildningen Återbruk inom fastighet och bygg

 

Utbildning i CCBuilds digitala återbruksstöd

Utbildning i CCBuilds digitala tjänster - produktbank, inventering och märkning med QR-kod, värdeanalys och marknadsplats. 

CCBuild erbjuder löpande utbildningstillfällen för dig som önskar fördjupat stöd för hur du använder CCBuilds digitala tjänster. Utbildningen är uppdelad på två träffar med mellanliggande tid för individuellt arbete och support. Just nu har vi två kursstarter: 

Kursstart 11 januari - anmäl dig här.

Kursstart 19 januari - anmäl dig här. 


Se CCBuilds kalendarium för kommande utbildningstillfällen. 

Behöver ni stöd i hur ni implementerar och använder CCBuilds digitala tjänster för återbruk brett i din organisation? Kontakta Carina Loh Lindholm för mer information. 

Nyheter


CCBuild arbetar vidare i ny form – välkomna att vara med!
CCBuild arbetar vidare i ny form – välkomna att vara med!

2022-11-28

Centrum för cirkulärt byggande har sedan 2015 drivits i projektform. Nu är det dags för nästa steg, att bli löpande verksamhet. Men inriktningen består: att tillsammans med samarbetsparterna arbeta för omställningen till en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor.

Läs nyhet

Circular Monday – en bra dag för att handla byggvaror klimatsmart
Circular Monday – en bra dag för att handla byggvaror klimatsmart

2022-11-21

21 november firar vi i CCBuild Circular Monday, som är ett initiativ för att uppmärksamma behovet av cirkulär konsumtion. Ett sätt är att dela cirkulära tips, exempel och aktiviteter under hashtaggen #viärCCBuild på sociala medier. Och att handla byggvaror klimatsmart, förstås.

Läs nyhet

Nu finns fyra nya guider för återbruk tack vare parter i CCBuild
Nu finns fyra nya guider för återbruk tack vare parter i CCBuild

2022-10-20

Fyra av parterna i CCBuild har på senare tid levererat guider för återbruk inom olika delar av byggsektorn. Här finns tips och kunskaper när det gäller återbruk av installationer, dörrar och glaspartier, men också i kontorsmiljöer och vid stadsutveckling.

Läs nyhet


Kalendarium


tor, 08 december 10:00

Introduktion till CCBuild

Läs mer

fre, 09 december 10:00

Informationsmöte: CCBuild nätverk och digitala plattform

Läs mer

ons, 14 december 13:30

Projektmöte CCBuild steg 3

Läs mer


Nyhetsbrev