ccbuild-logo-spin

Utbildningar


Cirkulärt byggande och återbruk är en del av lösningen på byggsektorns stora utmaningar när det gäller resursförbrukning och klimatpåverkan.

CCBuild erbjuder en rad kunskapshöjande aktiviteter inom nätverket i form av nätverksträffar, arbetsgrupper och kunskapsbank på CCBuilds teamsyta. Ett annat sätt att skaffa sig kunskap är att delta i utbildningar. Här nedan finns utbildningar som erbjuds i CCBuilds regi - aktuella kursdatum samt fler utbildningar som erbjuds från andra utbildningsaktörer hittas i CCBuilds kalendarium.

Utbildning inom cirkulärt byggande och återbruk 

CCBuild erbjuder kombinationsutbildningar där du både får inspiration och kunskap om cirkulärt byggande och återbruk, samt utbildning i hur du kan använda CCBuilds digitala tjänster och värdeanalys som stöd för cirkulära arbetssätt: 

Grundutbildning cirkulärt byggande:

I den här utbildningen får du grunderna i cirkulärt byggande. Vi fokuserar på viktiga begrepp, lagkrav och introducerar olika cirkulära arbetssätt. Utbildningen riktar sig till alla som vill veta mer om cirkulärt byggande och arbetssätt i linje med cirkulära principer, oavsett om du själv ska inventera, föreskriva cirkulära produkter, sälja eller köpa återbrukat eller har behov av grundläggande kunskap i din yrkesroll. Detta är den första (men fristående del) av flera utbildningar som erbjuds från CCBuild. Målet med utbildningen är att du som kursdeltagare får grundläggande kunskaper om vad cirkulärt byggande är, viktiga begrepp och metodval samt olika sätt att hantera frågan. Våren 2023 har vi följande kursdatum: 8 mars, 15 mars, 19 april och 4 maj. 

Kursstart 8 mars - anmäl dig här

Kursstart 15 mars  anmäl dig här

Kursstart 19 april - anmäl dig här

Kursstart 4 maj - anmäl dig här

Inventera för återbruk: Tillgängliggör produkter för återbruk med CCBuild

Utbildningen ger en grund i hur du kan börja tillgängliggöra produkter för återbruk internt eller på en öppen marknad. Utbildningen vänder sig både till dig som arbetar med återbruk inom er egen organisation samt till dig som utför återbruksinventering på uppdrag av beställare. Vi fokuserar på hur återbrukspotentialen kan synliggöras i CCbuilds digitala verktyg och samtidigt visa på klimatvinsterna för din organisation.  Utbildningen riktar sig till dig som vill få mer kunskap om hur du får ut dina produkter för återbruk både internt och publikt och hur du kan visa på klimatvinsterna med återbruk. Våren 2023 har vi följande kursdatum: 9 mars, 20 mars, 20 april, 8 maj. 

Kursstart 9 mars - anmäl dig här

Kursstart 20 mars - anmäl dig här

Kursstart 20 april - anmäl dig här

Kursstart 8 maj - anmäl dig här

Inventera för åtebruk: Utbildning i CCBuilds digitala återbruksstöd

Utbildningen ger en grund i hur du kan arbeta med återbruk internt eller på en öppen marknad med stöd från CCBuilds digitala tjänster: produktbank, inventering och märkning med QR-kod, värdeanalys och marknadsplats. Utbildningen är ett alternativ till ovanstående utbildning om du föredrar kortare utbildningspass med möjlighet till support för eget arbete mellan utbildningstillfällena. 

Utbildningen är uppdelad på två träffar med mellanliggande tid för individuellt arbete och support. Just nu har vi följande kursstarter: 

Kursstart 21 februari - anmäl dig här

Kursstart 22 mars - anmäl dig här

Kursstart 26 april - anmäl dig här

Kursstart 29 maj - anmäl dig här

 

Inventera för återbruk med kontroll  på farliga ämnen.

Utbildningen riktar sig till dig som inventerar och bedömer lämplighet avseende återbruk av byggvaror, men som vill vara tryggare i bedömningen avseende innehåll av farliga ämnen i cirkulerat material. Utbildningen omfattar lagstiftning relaterat till återbruk och farliga ämnen, bedömning av vad som är "farligt" och inventeringsmetodik med tid för exempel och frågor. Våren 2023 har vi följande kursdatum: 8 mars och 4 maj. 

Kursstart 8 mars - anmäl dig här

Kursstart 4 maj - anmäl dig här


Anpassade utbildningar

Vi tar gärna fram anpassade utbildningar specifikt riktade till din organisation. Kontakta oss för offert.  Kontakta Carina Loh Lindholm för mer information. 

 

 

Se CCBuilds kalendarium för kommande utbildningstillfällen. 

 

Nyheter


Ny användarguide för dig som inventerar
Ny användarguide för dig som inventerar

2023-03-03

Med några saker i åtanke kan du lyfta dina inventerade produkter till att bli sedda och hittade av ännu fler.

Läs nyhet

Coachning i cirkulärt byggande med Omställningslyftet
Coachning i cirkulärt byggande med Omställningslyftet

2023-01-24

Behöver du stöttning i frågor som rör cirkulärt byggande och återbruk? Nu finns möjlighet att delta i ett coachningsprogram utformat för att ge stöd utifrån din organisations specifika förutsättningar.

Läs nyhet

Instruktionsfilmer  guidar till CCBuilds digitala tjänster
Instruktionsfilmer guidar till CCBuilds digitala tjänster

2023-01-22

Vi har förbättrat våra hjälpsidor med instruktionsfilmer som i korta avsnitt ger användarstöd till CCBuilds produktbank, värdeanalys, inventeringsapp och marknadsplats.

Läs nyhet


Kalendarium


tis, 21 mars 09:00

Introduktion till CCBuild

Läs mer

ons, 22 mars 09:00

Cirkulära glasflöden - inspiration och coachning

Läs mer

ons, 22 mars 08:00

Grundkurs Cirkulärt byggande och återbruk

Läs mer


Nyhetsbrev