ccbuild-logo-spin

Utbildningar


Cirkulärt byggande och återbruk i byggsektorn

Cirkulärt byggande och återbruk är en del av lösningen på byggsektorns stora utmaningar när det gäller resursförbrukning och klimatpåverkan.

Nu anordnar vi en utbildning där vi jämför cirkulärt byggande och återbruk med det traditionellt linjära arbetssättet. Du får lära dig hur du kan arbeta med återbruk i praktiken – både i din organisation och i ditt projekt.

Denna grundutbildning riktar sig både till dig som arbetar i produktionen och dig på övergripande strategisk nivå. Samtidigt är den en bra introduktion för aktörer som arkitekter, projektledare, konsulter, fastighetsägare, offentliga aktörer och materialleverantörer.

Utbildningen är framtagen av och leds av Centrum för cirkulärt byggande och IVL Svenska Miljöinstitutet. Västra Götalandsregionen har finansierat framtagningen av kursen och utbildningsmaterialet. Byggbranschens utbildningscenter är arrangör.

Kursdatum 2021: 8 juni, 7 september, 7 oktober och 10 november
Kurslängd: Halvdag
Kursform: Lärarledd utbildning på distans i realtid
Antal deltagare: Max 20 personer per tillfälle

Här ser du kurskostnaden och anmäler dig till kursen.
Här kan du läsa mer om utbildningen.

Fler utbildningar på gång

Framöver planerar vi att ta fram utbildningar riktade mot fler målgrupper och fördjupningskurser om bland annat inventering för återbruk, digitala verktyg och hur man beräknar återbrukets klimateffekt.

Du som är intresserad av företagsspecifika eller målgruppsanpassade utbildningar är välkommen att höra av dig till Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Nyheter


Frukostseminarium om potentialen för återbruk i byggbranschen
Frukostseminarium om potentialen för återbruk i byggbranschen

2021-06-24

Tusentals återbruksuppdrag skulle årligen kunna efterfrågas om återbruksmarknaden var etablerad i Göteborgsregionen. En studie har tagit reda på vilken potential som finns. Välkommen på frukostseminarium 25 augusti, så får du veta mer!

Läs nyhet

Månadens möjliggörare - maj 2021
Månadens möjliggörare - maj 2021

2021-06-03

Grattis Dala återbyggdepå, ReclaimD och Akademiska Hus! Ni toppar maj månads lista när det gäller att inventera produkter som kan minska utsläppen av växthusgaser. Månadens sammanlagda potentiella besparing tack vare CCBuilds produktbank är 135 ton koldioxidekvivalenter.

Läs nyhet

CCBuilds inventeringsapp finns på App Store
CCBuilds inventeringsapp finns på App Store

2021-05-19

Cirkulär materialhantering och ökat återbruk har blivit ännu enklare: nu finns CCBuilds nya app för inventering att ladda ner från App Store. Du hittar den genom att söka på CCBuild, helt enkelt.

Läs nyhet


Kalendarium


ons, 25 augusti 08:00

Frukostseminarium om återbrukets potential i Göteborgsregionen!

Läs mer

ons, 25 augusti 14:30

Användarträff - CCBuild produktbank, marknadsplats, inventeringsapp

Läs mer

tis, 31 augusti 13:00

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Läs mer


Nyhetsbrev