ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2024-05-06

Sprida kunskap om cirkulärt byggande


Vi fortsätter intervjua CCBuilds utvecklingsråd och nu har turen kommit till Ulla Janson, lektor på LTH!

Vem är du och vad jobbar du med? 

Jag heter Ulla Janson och är lektor i installationsteknik på LTH. Jag är också koordinator för LTHs profilområde Cirkulär Byggindustri.

Hur jobbar ni på LTH med cirkulärt byggande och förvaltning? 

Vi initierar och medverkar i forskning kring cirkularitet utifrån våra respektive forskningsämnen. Vi samarbetar också med kommuner och företag kring cirkulära frågeställningar och sitter med i olika expert- och referensgrupper. 

Vad är din roll i CCBuilds utvecklingsråd? Vilka frågor tycker du är viktiga att de lyfts i rådet? 

Min roll är att bidra med inspel kring aktuell forskning, kommande utlysningar och omvärldsbevakning. Jag tycker att det är viktigt att lyfta frågan kring kunskapsspridning. Det finns väldigt mycket kunskap sammanställd, både inom akademin och hos CCBuild, och vi behöver nå ut med denna så att den används ännu mer i praktiken.

Vilka utmaningar och lösningar ser du för att branschen ska klara omställningen till cirkulärt byggande och förvaltning? Vad kan göras på kort och på lång sikt?  

En utmaning är att skapa en förståelse för att det cirkulära är en ny typ av affär. Att sluta med linjära affärsmodeller behöver inte betyda att företag slutar tjäna pengar. Om denna rädslan kan övervinnas tror jag att omställningen kommer gå i ett rasande tempo. En annan utmaning är att nå ut med kunskap och hur det gällande regelverket fungerar i ett cirkulärt sammanhang. Då detta material redan finns framme är det något som kan göras på väldigt kort sikt. Transformation av affärsmodeller anar jag är mer långsiktigt. 

Nyheter


Återbruk med ny känsla för Örjansskolan
Återbruk med ny känsla för Örjansskolan

2024-05-08

Vi intervjuade Joakim Lundqvist och Kicki Viklund för att få veta mer om projektet Örjansskolan, som renoveras och byggs med cirkulära metoder.

Läs nyhet

Sprida kunskap om cirkulärt byggande
Sprida kunskap om cirkulärt byggande

2024-05-06

Vi fortsätter intervjua CCBuilds utvecklingsråd och nu har turen kommit till Ulla Janson, lektor på LTH!

Läs nyhet

Hållbart och cirkulärt byggande i trä
Hållbart och cirkulärt byggande i trä

2024-04-22

Nätverksträff 18 april - Hållbart och cirkulärt byggande i trä

Läs nyhet

;

Kalendarium


tors, 23 maj 10:00

Nätverk Återbruk Väst - Tema: Rutiner - Processer för några utvalda material- och produktgrupper

Läs mer

tors, 23 maj 08:00

Halvdagskonferens

Läs mer

ons, 05 juni 08:00

Nätverksträff CCBuild North Swdn Tema: cirkulära affärsmodeller och träbyggande för framtiden

Läs mer