ccbuild-logo-spin

Rapporter


Här har vi samlat ett antal rapporter med fokus på med återbruk och cirkularitet i bygg- och fastighetssektorn. Du hittar också aktuella guider kring ämnet här.
Saknar du någon rapport? Tipsa oss gärna genom att skicka ett mejl till oss

2023

Hur skapar vi förutsättningar för återbruk av installationer? - Handlingsplan för att skapa cirkulära materialflöden för installatörer.

Urban insight by Sweco: Circular materials in infrastructure - The road towards a decarbonised future

Examensarbete: Materialegenskaper hos brukat virke

Scorerapport: Standardhöjning eller underhåll? Deltagande och hållbarhet i renoveringar av hyresbostäder.

2022

Summary report InFutUReWood: Innovative Design for the Future – Use and Reuse of Wood (Building) Components

Offentliga fastigheter: Återbruk – Nuläge och Arbetsmetodiker (två rapporter samt inspelning)

Cirkulära materialflöden i glasbranschen: Glasmästeriers samt glas- och metallentreprenörers specifika förutsättningar för cirkulära flöden i bygg- och fastighetssektorn

Hållbar hantering av byggavfall – återbruk av brandklassade produkter

Master Thesis: Circular Logistics in the Construction Industry

Klimateffekter av återbrukade byggprodukter och möbler: Metoder för värdering av klimateffekter samt produkter vid mellanlagring och försäljning

Predicting hazardous materials in the Swedish building stock using data mining (Licentiate thesis)

Predicting the presence of hazardous materials in buildings using machine learning

Klimatnyttan med materialåtervinning av byggavfall

Examensarbete: Återbruk vid lokalanpassningar

Environmental and socio-economic benefits of circularity in real estate management

Circularity Gap Report Sweden

Klimateffektiv arkitektur, konstruktion och materialval

Gipsavfall från bygg- och rivning, gipsanvändning inom jordbruk och vattenvård: Kunskapssammanställning

Byggåterbruksguiden - en vägledning för att underlätta återbruk av byggprodukter i bostäder
Bedömning av möjlighet till återanvändning av byggvaror med hänsyn till innehåll av kemiska ämnen
(rapport som ligger till grund för Byggåterbruksguiden)

Urban insight by Sweco: Circular city transformation - 5 pathways and 15 actions towards circular urban environments

Urban insight by Sweco: Building the future through circular data

Riva, cirkulera, bygga nytt eller renovera? Energianvändning i hela livscykeln.

 

2021

Rivningsobjekt – från kostnad till resurs: Pilotstudie återbrukspotential för tunga stomdelar i två rivningsobjekt
Rivningsobjekt – från kostnad till resurs: Omvärldsanalys

Tracing Hazardous Materials in Registered Records: A Case Study of Demolished and Renovated Buildings in Gothenburg

Machine Learning in Hazardous Building Material Management: Research Status and Applications

A Data-Driven Approach to Assess the Risk of Encountering Hazardous Materials in the Building Stock Based on Environmental Inventories

Cirkulärt byggande i sydost

The challenges and potential of circular procurements in public construction projects
Report from an EIT Climate-KIC Circular Cities project

Inventering för återbruk - ReCirculate

Checklista potential för återbruk - ReCirculate

Rivningsobjekt - från kostnad till resurs
Bilagor till rapporten Rivningsobjekt

Potential, effekter och erfarenheter från återbruk i bygg- och fastighetssektorn från den lokala samverkansarenan i Göteborgsregionen "Återbruk Väst"

Etablering av en storskalig marknad för återbruk i bygg- och fastighetssektorn: Återbruksrelaterade tjänster för att främja en storskalig återbruksmarknad i Göteborgsregionen

Examensarbete: Bygg- och rivningsavfall i cirkulär ekonomi genom Dala återbyggdepå

Examensarbete: Återbruk av byggmaterial och produkter från rivning till nyproduktion - En attitydstudie om återbruk i hyresrätter

Examensarbete: LCA framework for assessing the effects of reuse on climate impacts

Examensarbete: Cirkulära produktflöden i byggsektorn för ökad resurseffektivitet – Hur utformar vi en hållbar affär för återbruk i Östergötland?

Examensarbete: Reuse is the new use 

Examensarbete: The different roles of a brand for purchasing reused materials in B2B 

Examensarbete: Challenges for implementing reuse in the construction sector 

Återbruk av stål i bärande konstruktioner: Krav- & Processbeskrivning

Återbruk av stål i bärande konstruktioner. Handbok MVR BS04:2021

Mot cirkulära materialflöden - Familjebostäders arbete med återbruk

Slutrapport: Användning av återbrukat stål till bärande konstruktioner


2020

Återvinning av rivningsavfall som ballast i betong (Constructivate)

Återanvändning av bygg- och rivningsmaterial och produkter i kommuner

Cirkulära plastgolv

Återbrukets klimateffekter vid byggnation: Handledning för klimatberäkningar i enlighet med EN 15978

European Recommendations for Reuse of Steel Products in Single-Storey Buildings

Transitioning the Swedish building sector towards reuse and circularity

Kunskapsläge kring byggnader med stomme av trä: teknik, hållbarhet och cirkulär materialanvändning

Increasing resource efficiency in the swedish flooring industry through floor refinishing


2019

Upphandlingskrav för cirkulära flöden i bygg- och rivningsprocessen (slutrapport)

Framtidsscenario 2030: cirkulär upphandling i bygg- och rivningsprojekt

Arbetssätt för ökat återbruk i lokalanpassningar


2018

Ett värdebeständigt svenskt materialsystem

Nya möjligheter att minska mängden deponerat gipsavfall från bygg- och ombyggnadsprojekt

Slutrapport: Återbyggmodellen

Förstudierapport: Borlänge återbyggdepå

Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor 

Återbruk av möbler och interiöra byggprodukter – utvärdering och arbetsguide baserat på erfarenheter från IVL:s lokalanpassningar

Arkitektens återbruksmetodik

Återbruk av stålkomponenter


2017

Kvalitet hos byggnadsmaterial i cirkulära flöden

Återbruk – en outnyttjad potential vid renovering


2003

Mögel på nytt och begagnat byggnadsvirke

Nyheter


CCBuilds verktyg uppmärksammas i Byggvärlden
CCBuilds verktyg uppmärksammas i Byggvärlden

2023-12-05

Läs nyhet

Missa inte vårt erbjudande på Circular Monday!
Missa inte vårt erbjudande på Circular Monday!

2023-11-20

20 november firar vi Circular Monday med ett riktigt bra erbjudande på våra utbildningar. Ta del av vår kunskap och stärk din förmåga att skapa en hållbar och cirkulär framtid. Den här veckan till halva priset!

Läs nyhet

#viärccbuild - delta i vår kommunikationskampanj
#viärccbuild - delta i vår kommunikationskampanj

2023-10-03

Enligt Circularity Gap Report Sweden är endast 3,4 % av Sveriges resursanvändning cirkulär. Det vill vi ändra på! Följ #viärccbuild och se hur ni kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Läs nyhet


Kalendarium


tors, 07 december 08:00

Installationer: Återbruk och cirkulära materialflöden

Läs mer

tors, 07 december 08:00

Nätverksträff - Installationer: Återbruk och cirkulära materialflöden

Läs mer

mån, 11 december 09:00

Användarträff för CCBuilds e-handelslösningar för marknadsplatsen.

Läs mer


Nyhetsbrev