ccbuild-logo-spin

Guider


Här har vi samlat kortare guider med fokus på återbruk och cirkularitet i bygg- och fastighetssektorn. Vissa av guiderna är framtagna av oss på CCBuild, ofta i samarbete med våra anslutna aktörer, men vi har också lyft fram kunskapsstöd framtagna av andra aktörer. Tanken bakom att samla dem här är att det ska vara lätt att hitta för er som söker stöttning i ert cirkulära arbete. Under 2024 bygger vi om och gör sidan mer sökbar och användarvänlig, men en så länge gäller denna enkla lista. Saknar du någon guide? Tipsa oss gärna genom att skicka ett mejl till oss.
 

Återbrukets effekter

Klimateffekter av återbrukade produkter och möbler

Återbruk på kontor – en besparing hur man än räknar

Handledning för klimatberäkning av återbruk 

Klimateffekter av återbruk och cirkulärt byggande (inspelning webbinarium)

Arbetssätt för cirkulärt byggande

Användarguide för inventering till CCBuild

Landskapsarkitektur - en handbok för återbruk

Öppna din dörr! – En praktisk projekteringsguide för återbruk av dörrar och glaspartier
Öppna din dörr! – Handlingsplan för cirkulär ombyggnation
Öppna din dörr! – Egenkontroll för cirkulär projektering av dörrar och glaspartier 

Återbruksguide för kontor

Återbruk Kromet - ett läroprojekt: Cirkulära materialflöden vid demontering och rivning av en byggnad

Återbruk som stadskvalitet – idéer för ökat återbruksfokus i planeringens olika skeden

Återbruksguiden för installationer

Klimateffektivt byggande

Byggåterbruksguiden - en vägledning för att underlätta återbruk av byggprodukter i bostäder

Byggutmaning: Återbruk - Handbok för dig som vill återbruka mera

Verktyg för att minska avfall vid nybyggnation

Guide för återbruk av fasta interiöra byggprodukter

Guide för återbruk av möbler och lös inredning

Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning

Renovation for a brighter floor future

Klimatomställning (Inspelat material från Byggföretagen)

Så kartlägger du ditt företags klimatutsläpp, del 1 av 2

Så kartlägger du ditt företags klimatutsläpp, del 2 av 2

Återbruk för entreprenörer - praktiska erfarenheter

Återbruk för entreprenörer - fokus garantier och upphandling (inspelning nätverksträff)  

Vad innebär EU:s taxonomi för bygg- och anläggningsbranschen?

Nya nyckeltal för bättre avfallsstatistik och mindre resursslöseri

Upphandling och offentlig verksamhet

Metod för att öka cirkularitet och återbruk inom inredningsprojekt för offentlig miljö

Upphandling i byggsektorn – Krav på användande av återbrukade och återanvända produkter och material

Upphandling i byggsektorn – Krav på användande av återbrukade och återanvända produkter och material (förstudie)

Rekommendationer till dig som är offentlig upphandlare i bygg- och rivningsprojekt

Checklista: Förebygg avfall vid inköp och upphandling

Juridisk vägledning: Återanvänd i Göteborgs Stad

Guide till upphandlare: Minska klimatpåverkan genom att ställa krav på insamling av plastgolv


Demontering för återbruk

Belysning

Beslag och dörrautomatik

Dörrpartier

Galler och smide

VVS-produkter

Vägg och tak


 

Nyheter


Återbruksprojekt vinner pris
Återbruksprojekt vinner pris

2024-02-13

Werket har vunnit Jönköping kommuns Stadsbyggnadspris. Castellum, samarbetspartner till CCBuild, berättar om projektet och hur de arbetat med cirkulära metoder och återbruk.

Läs nyhet

Personligt användarkonto till CCBuild
Personligt användarkonto till CCBuild

2024-01-29

Aktivera ditt personliga användarkonto till CCBuild.

Läs nyhet

Hur kommer jag igång med återbruket 2024
Hur kommer jag igång med återbruket 2024

2024-01-15

Här kommer några tips på hur man snabbt kan komma igång med sitt återbruksarbete.

Läs nyhet


Kalendarium


ons, 21 februari 09:00

Informationsmöte: CCBuild nätverk och digitala plattform

Läs mer

tors, 29 februari 13:00

Nätverk Återbruk Väst - Tema: Infrastruktur

Läs mer

mån, 04 mars 14:00

Introduktion till CCBuild

Läs mer


Nyhetsbrev