ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-03-30

Träff gav tips på hur man jobbar med cirkulära upphandlingskrav


Kunskapsbygget är en serie nätverksträffar som ska ge inspiration och sprida erfarenheter om cirkulärt byggande bland anställda hos CCBuilds partner. Nu har träff nummer tre hållits, med rubriken Upphandlingskrav som möjliggör cirkulärt byggande.

Anna Bernstad, Malmö Stad, berättade om hur de arbetar med cirkulära upphandlingskrav och gav en övergripande bild av upphandling av entreprenader och förvaltning. Hon tog även upp när i processen det är relevant att ställa cirkulära krav och beskrev i detalj krav på tekniska konsulter och återbruksstöd.

Modigt ledarskap behövs

Annika Fernlund från P Malmö berättade om erfarenheter om upphandling av återbruk kopplat till projektet Hyllie Äng – parkeringshus med återbrukad fasad (finns under namnet Cyklopet bland CCBuilds referensprojekt). Några av deras lärdomar:

  • Alla aktörer var positiva, men många måste prioritera annat som inte är lika tidskrävande.
  • En ekonomisk aspekt är hur man säkerställer kalkylen i tidiga skeden inför investeringsbeslut.
  • En tidsaspekt är hur man säkerställer tidplan för leveranser och exempelvis information inför bygglov.
  • För att lyckas krävs modigt ledarskap!

Ramavtal innebär både möjlighet och risk

Frida Torbäck från Göteborgs stad berättade om erfarenheter att arbeta med cirkulära krav i ramavtal. Göteborgs stad har hittills arbetat in cirkulära kravställningar i ramavtal med miljökonsulter och arkitekter.

Detta är några av deras generella slutsatser:

  • Dialog med marknaden är viktigare än specifika krav i ramavtalen
  • Medvetenhet och kunskap behövs hos upphandlare och projektledare för enskilda projekt
  • Ramavtal öppnar möjligheter men riskerar också att låsa marknader
  • Viktigt med dialog med både marknad och beställare under både upphandling och avtalstid

Nätverksträffen avslutades med en kortare workshop där deltagarna fick dela med sig av egna erfarenheter från upphandling av återbruk.

Se en inspelning och kom med på nästa träff

Samarbetspartner i CCBuild hittar en inspelning från denna nätverksträff på CCBuilds gemensamma Teamsyta.

Den 17 maj är det dags för nästa träff inom satsningen Kunskapsbygget. Då är rubriken Hur påverkar nuvarande lagstiftning återbruk? Läs mer på sidan Kunskapsbygget.

Nyheter


Hållbart och cirkulärt byggande i trä
Hållbart och cirkulärt byggande i trä

2024-04-22

Nätverksträff 18 april - Hållbart och cirkulärt byggande i trä

Läs nyhet

Bevara, renovera och återbruka
Bevara, renovera och återbruka

2024-04-16

I en intervjuserie träffar vi deltagare i CCBuilds utvecklingsråd, som berättar om hur de jobbar med cirkularitet och hur de ser på framtiden och CCBuild. Här ställde vi några frågor till Jacob Steen, VD Brukspecialisten.

Läs nyhet

Nya affärsmodeller för cirkulärt byggande
Nya affärsmodeller för cirkulärt byggande

2024-04-10

Vi träffar CCBuilds utvecklingsråd och börjar med Lars Högwall på Bona!

Läs nyhet

;

Kalendarium


ons, 24 april 13:00

Cirkularitet - för hållbar stads- och campusutveckling

Läs mer

ons, 24 april 09:00

Nordbygg 2024

Läs mer

tors, 25 april 09:00

Nordbygg 2024

Läs mer