ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2021-11-19

Träff med tips om hur man jobbar med befintliga resurser


Kunskapsbygget är en serie nätverksträffar som ska ge inspiration och sprida erfarenheter om cirkulärt byggande bland anställda hos CCBuilds partner. Nu har träff nummer två hållits, med rubriken Att utgå från befintliga resurser.

Åsa Bergqvist och hennes kollegor på EBAB berättade hur de arbetar med inventering – både när det gäller hänsyn till både farligt avfall och möjlighet till återbruk.

Sedan drygt ett år finns det krav på att byggherren förutom miljöinventering också ska genomföra materialinventering med hänsyn till återbruk och återvinning i projekt som kräver bygglov eller rivningslov.

– Detta har gett oss mer förfrågningar och ökade möjligheter att även erbjuda återbruksinventeringar till våra kunder utöver miljöinventering, säger Åsa Bergqvist.

Övergripande inventering en bra start vid stora projekt

Karin Hedén, White Arkitekter, delade med sig av erfarenheter från uppdraget som återbrukssamordnare på Vasakronans rivningsprojekt Kromet i Göteborg. 

– I ett så här stort projekt var det en bra lösning att genomföra en första mer övergripande återbruksinventering för att komma igång. Sen har vi ökat detaljeringsgraden efter hand.

Det finns en avancerad checklista att använda, där bland annat demonterbarhet, klimatavtryck och ekonomi kan bedömas och få ett sammanvägt betyg. Den har tagits fram inom projektet ReCirculate, lett av Lokalförvaltningen inom Göteborgs stad. (Se rapporten: Checklista potential för återbruk - ReCirculate.)

Börja med passiva installationsprodukter

Installationsprodukter har enligt Bengt Dahlgrens en dold återbrukspotential. Philip Eerola berättade om flera olika installationsprodukter som är lämpliga för återbruk.

– Ett generellt tips: Börja med att återbruka passiva installationsprodukter, det vill säga de som inte har några aktiva komponenter, som kabelstegar, elskåp, tvättställ med mera.

Viktiga aspekter för att gå från linjär till cirkulär process

Arbetet inom CCBuild har gett många erfarenheter och insikter kring arbetet med återbruk. Johanna Andersson från IVL, ansvarig för nätverket inom CCBuild, lyfte vikten av att få till en förändrad process om ett ökat återbruk ska vara möjligt.

Dessa aspekter är viktiga i en förändrad process:

  • Tidiga och tydliga mål och krav
  • Tidig materialinventering som ger underlag för beslut om återbruk
  • Tid, budget och plats - lager och logistik
  • Nya samarbeten, roller och aktörer

Hon tipsade även om att det finns många bra guider, rapporter och beskrivningar på Kunskapsbanken på CCBuilds webbsida.

Tips för att komma igång

Avslutningsvis gav CCBuilds koordinator Carina Loh Lindholm tips på hur CCBuilds samarbetspartner kan komma i gång att arbeta med CCBuilds digitala återbruksstöd:

  • Testa CCBuilds digitala tjänster
  • Ge feedback
  • Samutveckla CCBuild - så det passar era behov
  • Delta på användarträffar för superusers
  • Kontakta oss om behov av riktad utbildning för er organisation

Se en inspelning och kom med på träffar i vår

Samarbetspartner i CCBuild hittar en inspelning från denna nätverksträff på CCBuilds gemensamma Teamsyta.

Våren 2022 ordnas två ytterligare träffar inom satsningen Kunskapsbygget. Den 17 mars är rubriken Upphandlingskrav som möjliggör cirkulärt byggande. I maj är det dags för nästa träff, då är rubriken  Hur påverkar nuvarande lagstiftning återbruk? Läs mer på sidan Kunskapsbygget

Nyheter


Nya affärsmodeller för cirkulärt byggande
Nya affärsmodeller för cirkulärt byggande

2024-04-10

Vi träffar CCBuilds utvecklingsråd och börjar med Lars Högwall på Bona!

Läs nyhet

Se hur mycket som återbrukades under första kvartalet 2024
Se hur mycket som återbrukades under första kvartalet 2024

2024-04-08

Läs nyhet

April april!
April april!

2024-04-02

Glad första april från oss!

Läs nyhet

;

Kalendarium


tors, 18 april 08:00

Nätverksträff: Hållbart och cirkulärt byggande i trä

Läs mer

tis, 23 april 09:00

Nordbygg 2024

Läs mer

tis, 07 maj 09:00

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Läs mer