ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2021-02-09

Rekordmånga deltog i uppskattad återbrukskonferens


Återbruk är hett i byggsvängen. Det syns inte minst i att rekordmånga deltog i konferensen Så lyckas vi med återbruk i byggbranschen. 350 personer samlades digitalt den 4 februari för att ta del av lärdomar från projektet Återbruk Väst. Nu går det att se en inspelning från konferensen.

– Intresset för cirkulärt byggande är fantastiskt stort, säger Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet, som är koordinator för CCBuild, Centrum för cirkulärt byggande, där Återbruk Väst ingår.

Deltagarna var uppenbart nöjda med konferensen, där alla från stora fastighetsägare till mindre konsulter talade. Ur mejl från en av deltagarna: ”Det bästa evenemanget på väldigt länge! Bra exempel på projekt och bra med olika personer och kompetenser som delade med sig.”

Återbruk av både sten och växter

Akademiska hus har gjort en fallstudie vid Handelshögskolan i Göteborg, där vissa delar rivs vid bygget av en station för järnvägsförbindelsen Västlänken.

– Vi har haft fokus på att bevara marmor och kalkstensfasader för återanvändning i nya Handelshögskolan och andra projekt. Vi återbrukar även buskar och träd och har grävt ner dem på annan plats för mellanlagring, berättade hållbarhetschefen Mia Edofsson.

Stor förbättring av klimatpåverkan

Fastighetsbolaget Klövern vill hjälpa sina kunder till mindre klimatpåverkan och ökat återbruk.

– De flesta är positiva, men när vi pratar om hur det ska gå till blir det svårare, som när det gäller materialgarantier och tidsperspektiv. Sådant löser inte ett enskilt företag, det kräver samverkan och därför är vi med i Återbruk Väst och CCBuild, sade hållbarhetschefen Teresa Mattisson, som också påtalade att det påslag som entreprenören får vid användning av nytt byggmaterial måste hanteras vid återbruk.

Klövern genomför en stor studie i sitt eget blivande kontor i Kista, där de satsar på 100 procent återbruk när de 1 200 kvadratmeterna ska renoveras.

– Vi beräknar att vi sparar över 60 tons utsläpp av koldioxid genom detta. Om man skalar upp det ger det en besparing på 1 200 ton koldioxid per år!

”Tegel ska alltid återbrukas”

Västra Götalandsregionens bolag Västfastigheter har återbrukat hälften av teglet från tre byggnader som rivits. Det kunde ha blivit mer – fasad- och taktegel, fönster, dörrar och glaspartier – men tidsbrist satte stopp.

– Återbruksprocessen måste vara planerad, det är svårt att göra ändringar i befintliga projekt. Vi måste förankra den hos politikerna, se över upphandlingen och de juridiska frågorna, om det är okej att ta emot och att skänka eller sälja material, påtalade Sara Wester från Västfastigheter.

De har nu tagit fram ett arbetssätt som säger att tegel alltid ska återbrukas och att produkter med stor klimatpåverkan ska utredas för eventuellt återbruk.

Flexibel materialbeskrivning ökar möjligheten

Lokalförvaltningen i Göteborg bygger förskolan Hoppet, som är ett helt innovationsprogram med flera pilotstudier inom klimatneutralitet. Tack vare flexibilitet i materialbeskrivningen har de exempelvis kunnat återbruka olika typer av sten, marktegel, gatsten eller betong för att använda till marksten eller ränndalar.

– Och vi har återbrukat naturtomten genom att bevara terräng, skog och två stora blodbokar, berättade miljöingenjören Angélica Karlsson.

Ovanlig upphandling för utökat rymdrum

Chalmersfastigheter har valt en ovanlig strategi för rymdobservatoriet på Råö, söder om Göteborg, där vissa delar rivs och en tillbyggnad ska ske.

– Upphandlingen gjordes i koldioxidekvivalenter – det hade ingen gjort förr, sade konsulten Jonas Dahlstrand som håller i projektet där man siktar på 85 procents återbruk.

Ett problem med återbrukat byggmaterial kan vara fukt som ger påväxt. Där samarbetar projektet med forskningsinstitutet Rise för att ta fram en kontrollteknik. Garantifrågan kan också komplicera.

– Garantiansvaret för återbrukade byggprodukter måste ligga hos byggherren. Det krävs rutin, organisation och kompetens för att bedöma vad som är lämpligt att återbruka, sade Jonas Dahlstrand, som var kritisk mot Boverkets byggregler, BBR:

– BBR behöver utvecklas, det jobbar emot återbruk i industriell skala!

Tio-i-topp-lista för installationer

Anna-Maria Blix, Link arkitektur, och Anton Franker, ReclaimD, berättade hur de arbetar med inventering av produkter som skulle kunna återbrukas. De försöker främst cirkulera inom en byggnad eller ett fastighetsbestånd.

Installationsprodukter är en dold återbrukspotential. Eftersom de ofta byggs in är utseendet mindre viktigt.

– Att testa att återbruka en produkt på ett ställe är ju varken dyrt eller svårt, och det bygger upp kunskap, betonade Maria Perzon, hållbarhetsansvarig på Bengt Dahlgren som har tagit fram en tio-i-topp-lista för installationsprodukter som går att återbruka.

Är återbruk alltid bra för klimatet?

Hanna Gerhardsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, har beräknat återbrukspotential och klimatpåverkan i sju av fallstudierna inom Återbruk Väst.

– Återbruk av fasader, trappor, fönster och golv ger stor potentiell ekonomisk besparing, sade hon.

Frågan om ifall återbruk alltid är bra för klimatet kräver att man väger in flera parametrar.

– Generellt ser vi att driftskedet och livslängden kan vara avgörande. Men själva återbruksprocessen, som rekonditionering, lagerhållning och transporter, ger ingen ökad klimatpåverkan, sade Hanna Gerhardsson.

Nyheter


CCBuilds verktyg uppmärksammas i Byggvärlden
CCBuilds verktyg uppmärksammas i Byggvärlden

2023-12-05

Läs nyhet

Missa inte vårt erbjudande på Circular Monday!
Missa inte vårt erbjudande på Circular Monday!

2023-11-20

20 november firar vi Circular Monday med ett riktigt bra erbjudande på våra utbildningar. Ta del av vår kunskap och stärk din förmåga att skapa en hållbar och cirkulär framtid. Den här veckan till halva priset!

Läs nyhet

#viärccbuild
#viärccbuild

2023-10-03

Enligt Circularity Gap Report Sweden är endast 3,4 % av Sveriges resursanvändning cirkulär. Det vill vi ändra på! Följ #viärccbuild och se hur ni kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Läs nyhet

;

Kalendarium


tors, 07 december 08:00

Installationer: Återbruk och cirkulära materialflöden

Läs mer

tors, 07 december 08:00

Nätverksträff - Installationer: Återbruk och cirkulära materialflöden

Läs mer

mån, 11 december 09:00

Användarträff för CCBuilds e-handelslösningar för marknadsplatsen.

Läs mer