ccbuild-logo-spin

Nyheter

Nu finns en utbildning om cirkulärt byggande
2020-06-15

Återbruk är hett inom byggbranschen med mängder av webbinarier och workshoppar. Det är tydligt att många vill lära sig mer. Därför erbjuder Centrum för cirkulärt byggande, tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och Byggföretagen, en grundkurs i cirkulärt byggande och återbruk.

Minska byggsvinnet – börja med att se vår film!
2020-05-14

Behöver du handfasta tips om återbruk? En film från CCBuilds partner Återbruk Väst visar hur det går till.

Siffror på gång som visar återbrukets klimateffekt
2020-04-21

Återbruk är bra för klimatet. Eller? Kanske äts klimateffekten upp av transporter, rekonditionering eller att driften av återbrukade produkter kräver mer energi? Den saken undersöker ett projekt just nu. De preliminära resultaten bådar gott.

CCBuild satsar för fortsatt arbete
2020-04-21

Det har varit full aktivitet hos Centrum för cirkulärt byggande senaste månaderna. Nya funktioner har utvecklats på webbsidan och marknadsplatsen. Fler förbättringar ska komma när parterna bakom projektet nu söker medel för att fortsätta utvecklingsarbetet.

Kommuner kan påverka sitt klimatavtryck redan på golvnivå
2020-02-20

Upphandlare kan bidra till att minska klimatpåverkan genom att ställa rätt krav vid byggprojekt. Ett exempel är att se till att plastspill från golvläggning återvinns i stället för att brännas upp. IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en guide för hur man gör.

Ny guide underlättar cirkulär upphandling
2020-01-28

Nu finns en guide för hur man kan arbeta med cirkulär upphandling i bygg- och rivningsprojekt, riktad till dem som arbetar med offentlig upphandling.