ccbuild-logo-spin
Lyssna på Thomas Stoll - framtidsspaning gällande återbruk
2023-08-21

Ta del av Thomas Stolls framtidsspaning gällande återbruk. Framtidsspaningen kan du lyssna på i en podcast som drivs av Energikontoret Östergötland.

Ses vi i höst?
2023-08-10

Välkommen till en spännande höst med CCBuild! Nu har vi uppdaterat kalendariet. Vi har flera arbetsgrupper som utbyter erfarenheter, bygger kunskap och ger inspiration inom olika cirkulära teman - allt från upphandlingskrav till cirkulära perspektiv i planering.

Återbruk ur ett entreprenörsperspektiv
2023-06-15

Nu kan du ta del av praktiska erfarenheter från återbruksprojekt där både beställare och entreprenörer delar med sig av erfarenheter från återbruksprojekt och hur man hanterat specifika frågor såsom exempelvis krav på garantier på återbrukade produkter.

Nu har vi fyllt på med fler utbildningstillfällen
2023-06-10

Nu har vi fyllt på med fler utbildningstillfällen för våra utbildningar i cirkulärt byggande, återbruksinventering med CCBuild och inventera för återbruk med kontroll på farliga ämnen. Välkommen att boka in dig!

Ny arbetsgrupp Cirkulär planering och återbruk i tidiga skeden
2023-06-10

Nu startar vi upp en ny arbetsgrupp i CCBuild på temat cirkulär planering och återbruk i tidiga skeden. Arbetsgruppen leds av Emma Östlund, ETTELVA Arkitekter. Fokus ligger på erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbygnad och träffarna vänder sig till samarbetsparter i CCBuild.

Goda exempel från Familjebostäder i Göteborg
2023-05-08

44 nya bostäder och 99 renoverade lägenheter blev resultatet från pilotprojektet på Kustgatan. Nya lösningar och befintligt material har använts på nya sätt: sten från fasaden blev möbler på innergården, solceller på taket och en lägenhet är helt inredd med återbrukat material.

Cirkulär projektering ska ge effektivare återbruk
2023-04-19

Nu startar ett nytt projekt med fokus på återbruksprojektering. Tanken är att återbruk ska integreras i samma arbetsflöde som vid projektering av nyproducerade produkter för att få enklare och mer kostnadseffektiva arbetssätt. CCBuild bidrar genom att delta i projektets referensgrupp.

Ny användarguide för dig som inventerar
2023-03-03

Med några saker i åtanke kan du lyfta dina inventerade produkter till att bli sedda och hittade av ännu fler.

Coachning i cirkulärt byggande med omställningslyftet
2023-01-24

Behöver du stöttning i frågor som rör cirkulärt byggande och återbruk? Nu finns möjlighet att delta i ett coachningsprogram utformat för att ge stöd utifrån din organisations specifika förutsättningar.

Instruktionsfilmer guidar till CCBuilds digitala tjänster
2023-01-22

Vi har förbättrat våra hjälpsidor med instruktionsfilmer som i korta avsnitt ger användarstöd till CCBuilds produktbank, värdeanalys, inventeringsapp och marknadsplats.;