ccbuild-logo-spin

Nyheter

Månadens möjliggörare - april
Månadens möjliggörare - april
2021-05-03
Produktbanken hos CCBuild växer stadigt. Under april har våra användare inventerat produkter som har potential att minska utsläppen av växthusgaser med minst 530 ton.
Månadens möjliggörare - februari och mars
Månadens möjliggörare - februari och mars
2021-04-01
Grattis Brukspecialisten, Dala Återbyggdepå och Akademiska Hus! Ni har vunnit topp-placeringar i ”månadens möjliggörare”!
CCBuild-nätverket fortsätter växa
CCBuild-nätverket fortsätter växa
2021-03-29
Från våren 2021 är fler aktörer välkomna att ansluta sig till CCBuild-samarbetet som associerad partner. Målet är att vara branschens gemensamma arena som stödjer mer cirkulärt byggande. Nu välkomnar vi fem nya associerade partner.
Välkommen till CCBuilds nya webbsida
Välkommen till CCBuilds nya webbsida
2021-03-22
Centrum för cirkulärt byggande växer – på många sätt. Förutom flera nya partner har vi också utökat våra digitala tjänster. Och nu hänger allt ihop på ett bättre sätt tack vare vår nya webbsida.
Vasakronan: ”Hållbarhet ger lönsamhet”
Vasakronan: ”Hållbarhet ger lönsamhet”
2021-03-21
– Vårt miljömässiga hållbarhetsarbete har även gjort oss mer lönsamma. Det säger Amanda Höjer. Hon är biträdande projektchef på fastighetsbolaget Vasakronan som har varit med i Centrum för cirkulärt byggande sedan starten 2015.
CCBuilds nya marknadsplats har öppnat
CCBuilds nya marknadsplats har öppnat
2021-03-04
Marknadsplatsen hos Centrum för cirkulärt byggande har genomgått en rejäl ombyggnad och är nu redo för besökare. Det är första steget i en utveckling av både webbsidan och de digitala tjänsterna som CCBuild erbjuder. 
CCBuild växer med flera nya partner
CCBuild växer med flera nya partner
2021-03-04
Det stora intresset för att arbeta med återbruk har på kort tid gett Centrum för cirkulärt byggande fem nya partner.
Rekordmånga deltog i uppskattad återbrukskonferens
Rekordmånga deltog i uppskattad återbrukskonferens
2021-02-09
Återbruk är hett i byggsvängen. Det syns inte minst i att rekordmånga deltog i konferensen Så lyckas vi med återbruk i byggbranschen. 350 personer samlades digitalt den 4 februari för att ta del av lärdomar från projektet Återbruk Väst. Nu går det att se en inspelning från konferensen.
Välkommen på informationsträff om CCBuild
Välkommen på informationsträff om CCBuild
2021-02-02
Vill du veta mer om Centrum för cirkulärt byggande och den digitala plattform vi erbjuder för cirkulär hantering av byggvaror? En informationsträff hölls 11 mars, nu går det att ta del av en inspelning därifrån.
Kom med på hackathon om återbruk
2021-01-12

Nu har du chansen att bidra till att öka återbruket i byggbranschen. För att hitta kreativa lösningar och komma igång med återbruksprojekt bjuder Cirkulära Kronoberg och Kalmar län med samarbetspartners in till Re:Bygg hackathon, som hålls digitalt 8-10 februari 2021.

Välkommen på återbrukskonferens
2020-12-17

Projektet Återbruk Väst har genomfört flera fallstudier med återbruk inom byggområdet i Västsverige. Den 4 februari 2021 sprider de sina resultat och kunskaper på en digital återbrukskonferens och berättar hur de arbetar framåt för att minska byggsvinnet.

Lager för återbrukade byggprodukter på gång i Mölndal
2020-12-16

En svårighet med att återbruka byggprodukter är att de måste förvaras någonstans innan de kan hamna i sin nya byggnad. Parterna i Centrum för cirkulärt byggande har snart en lösning i sikte – åtminstone de som finns i trakten av Göteborg och Mölndal.

Enklare att beräkna hur återbrukat byggmaterial påverkar klimatet
2020-12-15

Intresset ökar för att återbruka byggprodukter och material. Det ger byggsektorn stora möjligheter att minska sin klimatpåverkan, men det finns en osäkerhet i branschen om hur man beräknar den. Nu finns en handledning som underlättar den saken.

Erfarenheter från CCBuild får internationell spridning
2020-11-26

Erfarenheter från Centrum för cirkulärt byggande och Återbruk Väst har fått spridning via den internationella konferensen Beyond 2020, som handlar om hållbarhet i den byggda miljön.

Återbruk i praktiken när Handelshögskolan i Göteborg bygger om
2020-11-13

När Handelshögskolan i Göteborg byggs om har bland annat marmorgolv och kalkstensfasad bevarats för att kunna återanvändas, tack vare ett pilotprojekt inom Återbruk Väst.

Webbinarium om sekundära material i byggkonstruktioner
2020-11-11

Innovationsprogrammet Re:Source fokuserar på att utveckla cirkulära och resurseffektiva materialflöden. De ordnade nyligen ett webbinarium om användning av sekundära material i byggkonstruktioner. Nu finns möjlighet att se det i efterhand.

CCBuild skapar nätverksträffar för att sprida kunskap och idéer
2020-10-27

Nätverksträffar är en ny samverkansform inom Centrum för cirkulärt byggande, då intresserade deltagare samlas runt ett tema. Det blir rivstart under november med två webbinarier. Parter inom projektet är välkomna att arrangera egna träffar och sprida via CCBuilds nätverk.

Digital utveckling och praktiskt arbete i fokus
2020-10-27

Den tredje fasen av projektet Centrum för cirkulärt byggande, finansierat av Vinnova, drog igång i september. Mycket av arbetet är redan i gång – allt från praktiska projekt hos parterna till en stor satsning på den digitala plattformen.

Byggmaterialet – en dold del av branschens klimatpåverkan
2020-10-23

Byggbranschen står för 20 procent av samhällets klimatpåverkan. Därför arbetar många aktörer för att förbättra husens energiprestanda. Men det finns en annan, mer dold klimatpåverkan: byggmaterialet.