ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-03-14

Träffa CCBuild på mässan Nordbygg i april


Välkommen att möta CCBuild på Nordbygg, som hålls på Stockholmsmässan 26-29 april 2022. Samtidigt kan du träffa ännu fler specialister från IVL Svenska Miljöinstitutet, som kan hjälpa dig med allt från giftfritt, cirkulärt och klimatsmart byggande till EPD:er och upphandling av möbler.

Nordbygg lockar vartannat år runt 48 000 besökare från byggsektorn i Sverige och Europa.

IVL Svenska Miljöinstitutet, som koordinerar arbetet i CCBuild, arbetar tillsammans med företag, kommuner, organisationer och myndigheter för att utveckla lösningar som bidrar till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.

CCBuild och IVL:s dotterbolag i gemensam monter 

I april finns IVL med dotterbolag på plats i en gemensam monter på Nordbygg där ni kan träffa experter inom cirkulärt och klimatsmart byggande. 

Tisdag 26 april: Basta och eBVD berättar om giftfritt byggande, hållbara materialval och digitala informationsflöden.

Onsdag 27 april: CCBuild berättar om utmaningar och lösningar för mer cirkulära materialflöden och ökat återbruk. Ni kan bekanta er med CCBuilds digitala plattform, skapa eget testkonto och se hur CCBuild kan stötta er för att nå mer cirkulära produktflöden.

Torsdag 28 april: Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, BM, ger en demonstration av verktyget och berättar hur ert företag kan arbeta med att beräkna klimatpåverkan från era byggprojekt. EPD International berättar om EPD- och PCR-processen, omställningen till digitaliserade EPD:er i xml-format samt den nya plattformen EPD portal.

Fredag 29 april: Möbelfakta, ett referenssystem med krav på kvalitet, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor, berättar om hållbar upphandling av möbler.

Flera föredrag om Centrum för cirkulärt byggande

Onsdag 27 april kl 14.30 kan ni ta del av ett föredrag med titeln Samverkan för ett ökat cirkulärt byggande och cirkulära glasflöden. Det handlar om erfarenheter och fallstudier inom CCBuild, till exempel ett projekt om cirkulära flöden av glas i byggsektorn.

Torsdag 28 april kl 10 talar Sandra Moberg och Carina Loh Lindholm från IVL Svenska Miljöinstitutet under rubriken Hur når glas- och metallentreprenörer cirkulära materialflöden? Det handlar om hur marknaden för cirkulära produkter och tjänster behöver utvecklas, något de har arbetat med i ett projekt tillsammans med Glasbranschföreningen.

Här kan du läsa mer om Nordbygg. Välkommen till monter EH:03C!

Nyheter


Nya affärsmodeller för cirkulärt byggande
Nya affärsmodeller för cirkulärt byggande

2024-04-10

Vi träffar CCBuilds utvecklingsråd och börjar med Lars Högwall på Bona!

Läs nyhet

Se hur mycket som återbrukades under första kvartalet 2024
Se hur mycket som återbrukades under första kvartalet 2024

2024-04-08

Läs nyhet

April april!
April april!

2024-04-02

Glad första april från oss!

Läs nyhet

;

Kalendarium


tors, 18 april 08:00

Nätverksträff: Hållbart och cirkulärt byggande i trä

Läs mer

tis, 23 april 09:00

Nordbygg 2024

Läs mer

tis, 07 maj 09:00

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Läs mer