ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2024-03-20

Krav, standardisering och certifiering mot cirkulärt byggande


Den 19 mars hölls en nätverksträff för CCBuilds samarbetsparter på temat ”Hur styr EU-krav, standardisering och miljöcertifiering mot cirkulärt byggande och förvaltning?” Läs referatet från träffen här!

Under två innehållsrika timmar fick deltagarna lyssna på experter och ta del av erfarenheter från kollegor i branschen. Träffen finns inspelad och kan laddas ner via CCBuilds Teams-yta. Som ansluten aktör har du tillgång till teams-ytan och om du saknar behörighet så är du välkommen att kontakta oss på ccbuild@ivl.se.

Taxonomi och CSRD är viktiga verktyg

Carina Loh Lindholm, verksamhetsledare för CCBuild, hälsade alla välkomna och lämnade sedan över ordet till den första talaren som var Elin Nilsson från IVL Svenska Miljöinstitutet med strategi och styrning som specialområde.

Elin Nilsson orienterade oss genom EU:s krav för cirkulärt byggande via taxonomiförordningen och CSRD. I EU:s gröna giv ingår både taxonomin och CSRD som viktiga verktyg för att nå målet om klimatneutralitet till år 2050. Cirkulär ekonomi är en hörnsten i EU:s strategi och byggsektorn har identifierats som en viktig del för genomförandet.

ESRS E5 - Resursanvändning och cirkulär ekonomi är den första obligatoriska rapporteringsstandarden relaterad till cirkularitet. För att förstå hur standarden kan användas vid hållbarhetsrapportering gav Elin Nilsson praktiska exempel på hur man kan arbeta enligt ESRS E5.

Fler praktiska exempel från verkligheten fick vi när Maria Perzon och Hanna Strömbäck tog över och delade med sig av hur Castellum arbetar med sin hållbarhetsredovisning. Castellums vision är att bli det mest hållbara fastighetsbolaget i Norden. Hållbarhetsrapporteringen fungerar bl.a. som ett verktyg för att nå visionen.

Maria Perzon och Hanna Strömbäck gav praktiska exempel på hur Castellum arbetar med taxonomiförordningen och på hur certifieringar används vid kravställning i projekt. De berättade också om hur man inlett arbetet med att rapportera enligt CSRD och delade med sig av metodik, resultat och lärdomar.

 

CCBuild deltar i standardiseringsarbete

Ett viktigt verktyg för cirkulär ekonomi i byggsektorn är standardisering. Yacin Slamti från SIS, Svenska institutet för standarder, presenterade arbetet som pågår. Det finns en teknisk kommitté på europanivå som arbetar med cirkulär ekonomi i byggsektorn.

CCBuild representeras i kommittén av Angelica Karlsson och Anna Risell från Stadsfastighetsförvaltningen i Göteborg. De berättade hur arbetet går till och vad som är på gång. Aktörer i CCBuild-nätverket har möjlighet att ge sina synpunkter och idéer till Angelica Karlsson och Anna Risell som fungerar som länk mellan CCBuild och standardiseringsarbetet.

I den arbetsgrupp där CCBuild ingår tar man fram ett scope för standardens omfattning och arbete pågår även med att utforma en innehållsförteckning som ska rymma olika viktiga definitioner.

 

En ny byggproduktförordning är på gång

Från Boverket var Sara Elfving på plats och berättade om byggproduktförordningen. Så som den är utformad idag är den inte ett verktyg för cirkularitet eller återbrukade produkter men den sätter dock inget hinder för återbruk. Boverket har haft ett regeringsuppdrag att titta på cirkulär ekonomi i byggsektorn. Resultatet finns att ta del av på deras hemsida.

Sara Elfving berättade också om den nya byggproduktförordning som är på gång. Syftet med den nya förordningen är fri rörlighet och verktyg för gröna given. Man öppnar bland annat för att inkludera återbrukade och återtillverkade produkter. Europaparlamentet förväntas ta ett beslut i april och sedan fortsätter arbetet med övergången som kommer att pågå under flera år.

 

Certifiering kan styra kraven mot cirkularitet

Som avslutning på träffen fick vi lyssna till Rickard Jonsson från Skellefteå kommun som berättade om projektet Campus Ace. I projektet har man som ambition att bygga ett hus med så lite klimatavtryck som möjligt och man har valt att använda certifieringarna Miljöbyggnad 4.0 + NollCO2 för att styra i kravställningen.

Rickard Jonsson gav exempel på hur man arbetat tillsammans med olika aktörerna för att minska klimatpåverkan. Återbruk har varit en viktig faktor som funnits med som koncept i hela projektet. Bygglovsprocessen är nu igång och det kommer att bli spännande att följa projektet som inom kort kommer upp som referensprojekt på CCBuild.

Vi kan konstatera att det händer mycket på området kring EU-krav, standardisering och miljöcertifiering som kommer att hjälpa till att styra oss tydligare mot cirkulärt byggande och förvaltning. Genom CCBuild kan vi tillsammans hålla oss uppdaterade och vara förberedda på det som kommer samtidigt som vi ska se till att använda oss av de styrmedel som redan finns på plats på ett effektivt sätt.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar eller har önskemål om teman på kommande träffar. Nästa nätverksträff är den 18 april med temat "Hållbart och cirkulärt byggande i trä".

Se mer info och hur du anmäler dig i vårt kalendarium.

Nyheter


Nya affärsmodeller för cirkulärt byggande
Nya affärsmodeller för cirkulärt byggande

2024-04-10

Vi träffar CCBuilds utvecklingsråd och börjar med Lars Högwall på Bona!

Läs nyhet

Se hur mycket som återbrukades under första kvartalet 2024
Se hur mycket som återbrukades under första kvartalet 2024

2024-04-08

Läs nyhet

April april!
April april!

2024-04-02

Glad första april från oss!

Läs nyhet

;

Kalendarium


tors, 18 april 08:00

Nätverksträff: Hållbart och cirkulärt byggande i trä

Läs mer

tis, 23 april 09:00

Nordbygg 2024

Läs mer

tis, 07 maj 09:00

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Läs mer