ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2023-06-10

Ny arbetsgrupp Cirkulär planering och återbruk i tidiga skeden


Nu startar vi upp en ny arbetsgrupp i CCBuild på temat cirkulär planering och återbruk i tidiga skeden. Arbetsgruppen leds av Emma Östund, ETTELVA Arkitekter. En första träff är planerad till den 30 augusti, kontakta Emma via mail om du vill delta i gruppen. Vi har nu följande aktiva arbetsgrupper i CCBuild: 

 • Cirkulär planering - återbruk i tidiga skeden.
  Arbetsgruppen leds av Emma Östlund, ETTELVA Arkitekter.

 • Cirkulär projektering.
  Arbetsgruppen leds av Maja Lindborg, Kaminsky Arkitektur

 • Klimatberäkning av återbruk.
  Arbetsgruppen leds av Sandra Moberg, IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Erfarenhetsutbyte mellan lokala kluster/arenor.
  Arbetsgruppen leds av Carina Loh Lindholm, CCBuild

 • Användarträffar för CCBuilds digitala tjänster.
  Arbetsgruppen leds av Carina Loh Lindholm, CCBuild

Arbetsgrupperna har återkommande träffar inom temat för gruppen. Inom CCBuild arrangeras också nätverksträffar som ges vid enstaka tillfällen för att sprida kunskap kring en specifik fråga. Läs mer om våra träffar i CCBuild här: CCBuild - Nationell samverkan.

Träffarna arrangeras i samverkan med anslutna aktörer i CCBuild-nätverket. Är din organisation ännu inte ansluten till CCBuild? Läs mer om hur ni kan delta här: Delta i CCBuild

Bilden ovan är från guide framtagen av ETTELVA Arkitekter. Guiden heter "Återbruk som stadskvalitet- idéer för ökat återbruksfokus i planeringens olika skeden". Guiden kan hämtas här: CCBuild - Kunskapsbank - Guider 

Nyheter


Få rull på återbrukshjulet
Få rull på återbrukshjulet

2024-06-19

Nu har vi kommit fram till den sista intervjun med vårt utvecklingsråd för våren. Avslutande blir Anders Boström på Ten4Management, tidigare på Vasakronan.

Läs nyhet

Ingen avmattning av återbruk
Ingen avmattning av återbruk

2024-06-12

Textilplattor finns i kommersiella lokaler över hela Sverige och är kanske inte det man tänker på först vid demontering och rivning. Men det finns stora möjligheter och också stora värden i att återbruka plattorna – något ReCarpet gör.

Läs nyhet

Gå samman för att göra skillnad
Gå samman för att göra skillnad

2024-06-07

Vi intervjuade Maria Perzon, medlem i CCBuilds utvecklingsråd och Group Sustainability Manager på Castellum. De har höga mål för arbetet med återbruk och ser framtiden i samverkan.

Läs nyhet

;

Kalendarium


tis, 27 augusti 14:00

Introduktion till CCBuild

Läs mer

fre, 30 augusti 08:30

Arbetsgruppsmöte Cirkulär upphandling

Läs mer

tis, 10 september 08:30

CCBuild nätverksträff - Mot cirkulär projektering

Läs mer