ccbuild-logo-spin

Nyheter

Kommuner kan påverka sitt klimatavtryck redan på golvnivå
2020-02-20

Upphandlare kan bidra till att minska klimatpåverkan genom att ställa rätt krav vid byggprojekt. Ett exempel är att se till att plastspill från golvläggning återvinns i stället för att brännas upp. IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en guide för hur man gör.

Ny guide underlättar cirkulär upphandling
2020-01-28

Nu finns en guide för hur man kan arbeta med cirkulär upphandling i bygg- och rivningsprojekt, riktad till dem som arbetar med offentlig upphandling.