ccbuild-logo-spin

Nätverk Återbruk Väst - Tema: Infrastruktur

Tema: Infrastruktur för köp och sälj


Välkommen till årets första arbetsgruppsmöte i Återbruk Väst. Träffen riktar sig till er som är verksamma i Västra Götaland och vill utvecklas i återbruksarbetet.

Under en av träffarna under hösten 2022 diskuterade vi hur vi som återbruksivrande organisationer går från Pilotprojekt till Policy i organisationen. Vi diskuterade vilka steg som varje organisation behöver ta och vad som ingår. Följande steg identifierades: Mandat - Delaktighet - Mål - Taktik - Rutin - Strategi - Brukare & Kunder - Bred intern utbildning - Infrastruktur för återbruk. Fokus på kommande nätverksträffen kommer vara på Infrastruktur, kopplat till köp och sälj av återbrukade produkter.

Preliminär agenda:

  • Introduktion och inflygning
  • Dela erfarenheter: Preliminärt presentationer från återbrukshubbar och återbrukssamordnare.
  • Gruppdiskussioner

Som vanligt lämnar vi mycket utrymme i agendan till sorlande samtal och synpunkter.

Varmt välkomna!

/Peter och Armin

Plats
A Working Lab, Sven Hultins plats 5

Arrangör
Johanneberg Science Park

Kostnad
-


Namn
Peter Selberg

Datum
tors, 29 feb. (13:00 - 15:00)