ccbuild-logo-spin

Centrum för cirkulärt byggande

Bygg- och fastighetssektorns gemensamma arena för cirkulärt byggande
Marknadsplatsen
På Centrum för cirkulärt byggandes marknadsplats kan du köpa, sälja och efterlysa återbrukbara byggprodukter. 
IVL kontor Göteborg
Referensprojekt
Låt dig inspireras och lär från projekt med fokus på återbruk och cirkularitet i bygg- och fastighetssektorn.
Kalendarium
Här hittar du evenemang och möten som arrangeras inom Centrum för cirkulärt byggande eller av våra samarbetspartner.
t

Centrum för cirkulärt byggande

Bygg- och fastighetssektorns gemensamma arena för cirkulärt byggande

Centrum för cirkulärt byggande, ofta kallat CCBuild, är en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. 

CCBuild leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och utvecklas i bred samverkan med ett trettiotal aktörer i samhällsbyggnadsbranschen.

Fram till september 2022 utvecklas CCBuild inom ramen för Vinnovas program Utmaningsdriven innovation (UDI) steg 3. Via länken kan du läsa mer om CCBuilds utveckling och våra samarbetspartner.

Läs mer om CCBuild

Senaste nyheterna

Månadens möjliggörare
Månadens möjliggörare
2021-04-01

Grattis Brukspecialisten, Dala Återbyggdepå och Akademiska Hus! Ni har vunnit topp-placeringar i ”månadens möjliggörare”!

CCBuild-nätverket fortsätter växa
CCBuild-nätverket fortsätter växa
2021-03-29

Från våren 2021 är fler aktörer välkomna att ansluta sig till CCBuild-samarbetet som associerad partner. Målet är att vara branschens gemensamma arena som stödjer mer cirkulärt byggande. Nu välkomnar vi fem nya associerade partner.

Välkommen till CCBuilds nya webbsida
Välkommen till CCBuilds nya webbsida
2021-03-22

Centrum för cirkulärt byggande växer – på många sätt. Förutom flera nya partner har vi också utökat våra digitala tjänster. Och nu hänger allt ihop på ett bättre sätt tack vare vår nya webbsida.

Välkommen att vara med

Centrum för cirkulärt byggande, ofta kallat CCBuild, erbjuder nätverk, kunskap och digitala tjänster som stärker marknaden för cirkulära produkter och tjänster i bygg- och fastighetssektorn.

Genom att delta i CCBuild får er organisation tillgång till kompetens och kan utbyta erfarenheter med andra aktörer som är anslutna till samarbetsarenan. 

Ni som med i CCBuild säkerställer ni att ni ligger i framkant, kan bidra till att utveckla cirkulära arbetsmetoder och får tillgång till aktuell forskning och tillämpning.

Delta i CCBuild
t
Produktbank

Produktbanken är kärnan i Centrum för cirkulärt byggandes digitala plattform. Där kan ni bland annat ta reda på klimatnyttan av ert eget återbruk.

Inventeringsapp

För att underlätta inventering och märkning av återbrukbara produkter finns en mobilapp som synkroniseras med CCBuilds produktbank.

Tjänster

Här kommer du så småningom att hitta presentationer av företag som erbjuder cirkulära tjänster och produkter. Sidan har än så länge inte mycket innehåll, det är på gång!