ccbuild-logo-spin

Återbruk Väst

Återbruk Väst - tegel och stege. Bild: från Business Region Göteborg

– ökat återbruk för en hållbar byggbransch

Projektet Återbruk Väst är en samverkansarena mellan fastighetsägare, arkitekter, konsulter, offentliga aktörer och forskare som vill hitta metoder för att skala upp återbruket inom byggsektorn till en industriell nivå.

Återbruk Väst ska arbeta praktiskt och genomföra ett antal fallstudier i Västsverige. Det handlar om återbruk ur flera aspekter – vid rivning, ombyggnad, nybyggnad och digitalisering av lager (se lista längre ner på sidan).

Projektparterna använder Centrum för cirkulärt byggandes digitala återbruksstöd, produktbank, marknadsplats och inventeringsverktyg för att synliggöra och värdera befintliga resurser. Förhoppningen är att det inventerade material som blir över i ett projekt kan nyttjas i ett annat i stället för att bli avfall.

Tillsammans kan vi minska byggsvinnet!

Återbruk Väst visar i några filmer hur återbruk minskar byggsvinnet. En av dem ser du här nedan (klicka på symbolen i nedre högra hörnet för helskärmsläge). En längre variant finns bland CCBuilds nyheter.

Återbruk Väst ska bidra till

 • att dagens avfall i stället ses som en effektiv resurs och möjlighet att minska miljö- och klimatpåverkan
 • att återbruk ses som ett normalt förfarande i byggprojekt och fastighetsförvaltning
 • att stötta uppskalningen av en ny marknad med aktörer och tjänster relaterat till återbruk
 • att utveckla nya arbetssätt och samverkansformer som stödjer ett ökat återbruk och cirkulärt byggande

Exempel på fallstudier som ingår i Återbruk Väst

 • En utställningslokal ska delvis demonteras, byggas om och byggas till.
 • Ett kontorshus från 80-talet ska hyresgästanpassas och materialet inventeras.
 • En tegelbyggnad ska rivas, möjligheterna till återbruk ska undersökas.
 • En förskola som ska stå klar 2021 där möjligheter till återbruk i kombination med fossilfritt byggmaterial ska undersökas.
 • Ett 1800-talshus som innehållit både verkstäder och bostäder är så dåligt att det måste rivas. Vad kan återanvändas?
 • En byggnad från 1940-talet ska rivas och materialet inventeras.
 • Digitalisering av internt lager och former för lagerhållning av använt byggmaterial och reservdelar ska testas.

Inom varje fallstudie kommer en klimatberäkning att genomföras i syfte att räkna på koldioxideffekterna av att tillämpa återbruk jämfört med ”business as usual”.

Kontakt

Är du leverantör av tjänster eller produkter relaterat till återbruk?
Tag kontakt med Susan Runsten, Business Region Göteborg.

Är du i bygg- och fastighetsbranschen och vill delta i Återbruk Väst som projektpart eller i en intressentgrupp?
Kontakta Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Följ oss i sociala medier via #återbrukväst
Följ oss
LinkedIn

Läs mer om Återbruk Väst

 


(Bild överst från Business Region Göteborg)

Nyhetsbrev


Kalendarium


mån, 12 april 09:00

Ett steg mot ökat återbruk i Sydostregionen

Läs mer

ons, 21 april 08:00

Utbildning: Cirkulärt byggande och återbruk

Läs mer

tor, 22 april 14:00

Introduktionsträff CCBuild-nätverket 22 april

Läs mer


Nyheter


Månadens möjliggörare
Månadens möjliggörare

2021-04-01

Grattis Brukspecialisten, Dala Återbyggdepå och Akademiska Hus! Ni har vunnit topp-placeringar i ”månadens möjliggörare”!

Läs nyhet

CCBuild-nätverket fortsätter växa
CCBuild-nätverket fortsätter växa

2021-03-29

Från våren 2021 är fler aktörer välkomna att ansluta sig till CCBuild-samarbetet som associerad partner. Målet är att vara branschens gemensamma arena som stödjer mer cirkulärt byggande. Nu välkomnar vi fem nya associerade partner.

Läs nyhet

Välkommen till CCBuilds nya webbsida
Välkommen till CCBuilds nya webbsida

2021-03-22

Centrum för cirkulärt byggande växer – på många sätt. Förutom flera nya partner har vi också utökat våra digitala tjänster. Och nu hänger allt ihop på ett bättre sätt tack vare vår nya webbsida.

Läs nyhet