ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2023-10-03

#viärccbuild


I CCBuild samverkar aktörer i samhällsbyggnadsbranschen med målet att driva på mot mer cirkulärt byggande och förvaltning. Vi är 150 aktörer verksamma i olika delar av värdekedjan från byggande och rivning till förvaltning. Vi är stolta över hur vi i våra respektive roller bidrar till en mer cirkulär samhällsbyggnadsbransch - men vi ser också utmaningar. 

 

Idag är vår bransch långt från cirkulär. Byggsektorn genererar enorma avfallsmängder, och enligt den senaste avfallsstatistiken var det bara ett par procent -  296 000 ton - av avfallet som togs om hand för materialåtervinning. En studie visar att 900 000 ton av det som idag hanteras som avfall har så höga värden att det istället hade kunnat tas tillvara för återanvändning. Rapporten Circularity Gap Report Sweden visar att endast 3,4 % av Sveriges resursanvändning är cirkulär.

 

Det här är siffror som vi i CCBuild vill ändra på! Tillsammans arbetar vi för en mer cirkulär samhällsbyggnadsbransch med minskade avfallsmängder, minskade klimatutsläpp och minskat uttag av primära naturresurser. 

 

Det går att arbeta cirkulärt på många vis redan idag. Vi ser att fler behöver vara med och bidra till en stärkt marknad för cirkulära tjänster och produkter. Det handlar om att göra cirkulära val och åtgärder, i allt från resursminimering och bevarande, till återbruk och materialåtervinning, i olika typer av skeden och projekt vid byggande, rivning och förvaltning. 

 

För att fler ska se vilka möjligheter som finns, delar vi i CCBuild exempel på hur man kan arbeta cirkulärt redan idag. Vi har samlat referensprojekt i Kunskapsbanken i CCBuild och vi delar också exempel från våra 150 samarbetsparters verksamheter under hashtaggen #viärccbuild i våra sociala kanaler. Följ oss och var med och bidra till en mer cirkulär samhällsbyggnadsbransch!

 

 

 

Klicka här för att se alla CCBuilds aktörer.

 

Besök vår Linkedin här. Besök även vårt facebook-konto och instagram. Under hashtaggen #viärccbuild delar även samarbetsparter i CCBuild exempel från sina verksamheter i egna kanaler. 

 

 

 

 

 

Nyheter


CCBuilds verktyg uppmärksammas i Byggvärlden
CCBuilds verktyg uppmärksammas i Byggvärlden

2023-12-05

Läs nyhet

Missa inte vårt erbjudande på Circular Monday!
Missa inte vårt erbjudande på Circular Monday!

2023-11-20

20 november firar vi Circular Monday med ett riktigt bra erbjudande på våra utbildningar. Ta del av vår kunskap och stärk din förmåga att skapa en hållbar och cirkulär framtid. Den här veckan till halva priset!

Läs nyhet

#viärccbuild
#viärccbuild

2023-10-03

Enligt Circularity Gap Report Sweden är endast 3,4 % av Sveriges resursanvändning cirkulär. Det vill vi ändra på! Följ #viärccbuild och se hur ni kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Läs nyhet

;

Kalendarium


tors, 07 december 08:00

Installationer: Återbruk och cirkulära materialflöden

Läs mer

tors, 07 december 08:00

Nätverksträff - Installationer: Återbruk och cirkulära materialflöden

Läs mer

mån, 11 december 09:00

Användarträff för CCBuilds e-handelslösningar för marknadsplatsen.

Läs mer