ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-10-20

Nu finns fyra nya guider för återbruk tack vare parter i CCBuild


Fyra av parterna i CCBuild har på senare tid levererat guider för återbruk inom olika delar av byggsektorn. Här finns tips och kunskaper när det gäller återbruk av installationer, dörrar och glaspartier, men också i kontorsmiljöer och vid stadsutveckling.

 

Kaminsky arkitektur bidrar med Öppna din dörr! som är en praktisk projekteringsguide för återbruk av dörrar och glaspartier. Den kompletteras av en handlingsplan och ett dokument för egenkontroll för cirkulär projektering.

Dörrar och glaspartier är ganska lågt hängande frukter vad gäller återbruk eftersom de är hyfsat standardiserade. Guiden tar upp hur man återbrukar dem och beskriver processen i sju steg. Den innehåller konkreta exempel och tips från fyra genomförda projekt som skiljer sig åt utifrån storlek och projekttyp – hyresgästanpassning, ombyggnation och nybyggnation.

 

Bengt Dahlgren har tagit fram Återbruksguiden för installationer.

Den är en introduktion till hur man kan gå till väga för att återbruka installationer, hur man kan bedöma klimatnytta och hantera sekundära effekter. Guiden innehåller bland annat en topplista över installationsprodukter och produktblad med tips för återbruk för respektive produkt eller produktgrupp. Dessa har valts utifrån en värdering att de både ska ha en låg tröskel för att återbrukas och bidra till minskad klimatpåverkan.

 

White har tagit fram Återbruksguide för kontor.

Kontor präglas av en slit- och släng-kultur genom flyttar, omorganisationer, ägarbyten och nya arbetssätt. Därför får de inte samma långsiktiga omtanke som exempelvis våra hem. Hur kan man utgå från befintliga värden, material och strukturer när man utvecklar framtidens kontor? Denna skrift ska visa potentialen för återbruk i kontorsfastigheter – och varför det är så viktigt. Den betonar hur ett stabilt återbruk står på tre ben: hållbarhet, kulturhistoria och ekonomi.

 

Ettelva arkitekter bidrar med idéskriften Återbruk som stadskvalitet – idéer för ökat återbruksfokus i planeringens olika skeden.

Syftet med guiden är att stärka fokus på omdaning och återbruk vid stadsutveckling, bland annat bidra till att sådana tankar väcks tidigare än i dagens återbruksprocess. Den ger också exempel på hur man i planeringen kan möjliggöra för återbruk i efterföljande skeden genom att utmana praxis och kombinera beslutsunderlag på nya sätt.

 

Alla guiderna finns att ladda ner från CCBuilds kunskapsbank, på sidan Guider.

Nyheter


CCBuilds verktyg uppmärksammas i Byggvärlden
CCBuilds verktyg uppmärksammas i Byggvärlden

2023-12-05

Läs nyhet

Missa inte vårt erbjudande på Circular Monday!
Missa inte vårt erbjudande på Circular Monday!

2023-11-20

20 november firar vi Circular Monday med ett riktigt bra erbjudande på våra utbildningar. Ta del av vår kunskap och stärk din förmåga att skapa en hållbar och cirkulär framtid. Den här veckan till halva priset!

Läs nyhet

#viärccbuild
#viärccbuild

2023-10-03

Enligt Circularity Gap Report Sweden är endast 3,4 % av Sveriges resursanvändning cirkulär. Det vill vi ändra på! Följ #viärccbuild och se hur ni kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Läs nyhet

;

Kalendarium


tors, 07 december 08:00

Installationer: Återbruk och cirkulära materialflöden

Läs mer

tors, 07 december 08:00

Nätverksträff - Installationer: Återbruk och cirkulära materialflöden

Läs mer

mån, 11 december 09:00

Användarträff för CCBuilds e-handelslösningar för marknadsplatsen.

Läs mer