ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2024-02-13

Återbruksprojekt vinner pris


Byggnaden Werket, före detta Statliga verkens tegelbyggnad, har vunnit Jönköping kommuns Stadsbyggnadspris samt diplom i klassen “God byggnadsvård för ett innovativt återbruk”. Priset ges till byggnader och miljöer som på olika sätt bidrar till att utveckla stadsmiljön. Vi ställde några frågor till Thomas Bergström, projektutvecklare på Castellum, om erfarenheter från arbetet med återbruk i just det här projektet.   

Motiveringen till vinsten är:  
”Ett innovativt återbruksprojekt där före detta statliga verkens 200 meter långa borg i massiv tegel fått ett nytt stadsmässigt stråk tvärs genom, en ny inglasad mötesplats som ett inre torgrum som bidrar till stadsdelen. De slutna fasaderna har med enkla medel förfinats och öppnats upp mot nya stråket i väster genom sågade nischer. Interiören har genom återbrukat glas, tegelkross och barkborreskadat trä fått en sinnlig touch av 1970-tal."  

Från ett massivt statligt verk till en öppen yta med co-workingkontor, mötesplatser och service. Werket i Jönköping fick ett stort lyft när Castellum tillsammans med arkitekterna Yellon och entreprenören PEAB renoverade med cirkulära metoder. Istället för att riva har hela byggnaden bevarats och befintlig interiör, som murriga 70-talsgolv, har lyfts fram och fått ett helt nytt uttryck. Fönster, klinkergolv och till och med barkborreangripet trä har kunnat återbrukats.   

För Castellum är återbruk inget nytt – när de själva flyttade kontor i Örebro blev den nya interiören 80 procent återbrukat material. Thomas Bergström, projektutvecklare på Castellum, berättar mer om återbruket i Werket

 

Hur arbetade Castellum med återbruk i det här projektet? 

- Vi satte tidigt återbruk som ett viktigt delmål för projektet. Castellum har sedan länge arbetat med hållbarhet för miljöcertifieringar och med återbruk inom vårt bestånd.  Återbruk var alltså inget nytt för oss.  
 
Det nya var att jobba mer storskaligt och dedikerat med återbruk och framförallt att kommunicera att vi jobbar med återbruk. Även att inventera på ett strukturerat sätt och se vad som klimatmässigt ger mest effekt att återbruka. Att kunna jämföra koldioxidpåverkan mellan olika byggdelar och metodval har gjort det lättare att värdera var vi ska lägga krutet. 

Vi har under resan utgått från husets förutsättningar och ursprungsmaterial och adderat material och växter för att förstärka och förädla husets karaktär. Mycket befintligt material har återanvänts för att skapa en återbruksstory i alla allmänna delar. Allt ifrån trapphus, lobby, atriumgård, mötesarena och in till restaurangens inredning och även lunchmeny har återbruk och resurseffektivitet som röd tråd. 

Exempel på återbruk är elstegar, kabelskenor, belysning som till stor del byggts om till LED, badrumsdörrar, glaspartier och kontorsdörrar. Radiatorer har målats och renoverats med nya koppel och termostater istället för att bytas ut. I restaurangen har vi jobbat med platsbyggda möbler tillverkade av granbarkborreskadat trä som kompletterats med återbrukade möbler och detaljer till en härlig mix. 

I vår mötesarena har vi rekonditionerat bland annat befintliga dörrar, partier och undertak. De flesta möbler är återbrukade möbler som vi rekonditionerat med omklädda dynor och färg. Andra har vi behållit i befintligt skick. 

Vi har även byggt två kontor med målsättningen 100 procent återbruk. Alla sa att det var omöjligt till en början men vi är väldigt nära 100 procent i det färdiga resultatet. Det enda som inte gått att återbruka är viss del av styr och elmaterial, som exempelvis kablar och aktiv utrustning. 

Vilka utmaningar och lösningar stötte ni på under vägen? 

Utmaningar är ju helt klart att demontera, emballera och transportera material. Tydliga anvisningar hjälper till viss del, men rätt folk till demontering och emballering är nyckeln. Nya ljudkrav och brandkrav var också en utmaning, samt krav på typgodkännande gör det svårt att nyttja materialens fulla potential.  

I projektet lyckades vi få ut och skapa en målbild som alla jobbat mot. Här är hantverkarens ideér och kunskap avgörande. Allra viktigast är att man har en arkitekt som ser möjligheterna i att återbruka och förstärka befintliga kvaliteter, inte bara tänka nytt. 

 Tittar man övergripande ser vi att det finns ett inbyggt motstånd till återbruk i hur branschens prismodeller att uppbyggda. Vi behöver flytta oss från att ersättning utgår från material till antal timmar.


Hur användes CCBuilds verkyg i projektet? 

Vi har använt verktygen produktbanken, värdeanalysen och inventeringsappen som ett stöd för att dokumentera och värdera vad som ska återbrukas. 

Nyheter


Nya affärsmodeller för cirkulärt byggande
Nya affärsmodeller för cirkulärt byggande

2024-04-10

Vi träffar CCBuilds utvecklingsråd och börjar med Lars Högwall på Bona!

Läs nyhet

Se hur mycket som återbrukades under första kvartalet 2024
Se hur mycket som återbrukades under första kvartalet 2024

2024-04-08

Läs nyhet

April april!
April april!

2024-04-02

Glad första april från oss!

Läs nyhet

;

Kalendarium


tors, 18 april 08:00

Nätverksträff: Hållbart och cirkulärt byggande i trä

Läs mer

tis, 23 april 09:00

Nordbygg 2024

Läs mer

tis, 07 maj 09:00

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Läs mer