ccbuild-logo-spin

Äldreboendet Sköndalsvillan

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Liljewall har ritat Sveriges första äldreboende enligt branschens tuffaste miljökrav – NollCO2 och Miljöbyggnad Guld 3.1. Just klimatneutralt men också vackert, funktionellt och samtidigt ekonomiskt hållbart har varit ledorden för detta inspirerande projekt. 

Här finns 80 ljusa och trivsamma boenderum och 12 korttidsboenden för äldre, anpassade för en så bekväm och självständig livsstil som möjligt. Målet har varit att skapa en skön och rogivande hemkänsla. Att mötas i vardagen och möjliggöra för social samvaro har varit minst lika viktigt. På alla våningsplan finns vardagsrum och matsal där de boende kan sluta umgås. Högst upp i byggnaden finns en samlingssal med en lummig och grönskande takterrass med växthus för odling.

Vad har vi lärt oss?

Det är viktigt att alla i projektet är med på miljömålen hela vägen från start till mål och att det sedan förs vidare i driften för att nå och behålla bra resultat.

Vad har gått bra?

En tydlig målsättning gav en engagerad projektgrupp och vi nådde certifieringskraven med råge.

Vad kan bli bättre?

Att med erfarenhet lära sig att titta på rätt saker och förstå vilka val som ger stor effekt och vilka man inte behöver ägna lika stor omsorg. Eftersom det var ett pilotprojekt för NollCO2 var det svårt att få fram just de uppgifter som behövs för att beräkna koldioxidekvivalenter för alla delar i byggnaden, vilket gjorde att det lades mycket tid på att få fram underlag.

Positiva effekter

Återbrukade tegelstenar sparade 124 ton koldioxidekvivalenter, 90% mindre än om nya tegelstenar använts. Totalt med aktiva materialval och resursminimering landade Sköndalsvillan på 141 kg koldioxidekvivalenter/kvm, en besparing på 41% mot uträknad baseline på 239 kg koldioxidekvivalenter/kvm

Cirkulära material som använts

Återbruk av tegelstenar, isolering av glasull med materialåtervunnen råvara, ventilationskanaler med stor del återvunnet material. Entréplan och garage har utförts i klimatreducerad betong. Balkongplattor, trappor och räcken är utförda i massivträ. Taket har försetts med sedumväxter och solcellspaneler.

Liljewall arkitekter


Liljewall arkitekter

Nybyggnad

Tyresö Kommun

okt. 2020 - aug. 2022


Läs mer om Liljewall arkitekter

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:


Kontaktperson

Klara Laufke

klla@liljewall.se