ccbuild-logo-spin

Återbruk Elisedal

Logo Image
Vad handlar projektet om?

AFRY har utfört återbruksinventering i samband med renovering och ombyggnad av två kontorsplan. Syftet med inventeringen har varit att utreda klimatbesparingen av att återbruka en del av kontorsmöblerna, såsom kontorsstolar, skrivbord och förvaringsmöbler. I uppdraget har CC-Builds inventeringsapp använts. Resultat för två scenerier har beräknats, anskaffning av nya möbler samt återbrukande av kontorsmöbler.

Vad har vi lärt oss?

I projektet användes CC-Builds inventeringsapp och One Click LCA för att beräkna klimatbesparingen. 

Vad har gått bra?

Det gick smidigt att få fram ett resultat när data lagts in i appen och varje genomfört inventeringsprojekt genererar dessutom en värdeanalys. 

Vad kan bli bättre?

Tyvärr saknas data på vissa produkter i inventeringsappen. 

Positiva effekter

Genom att återbruka stora delar av kontorsmöblerna gjordes en klimatbesparing på över 35 000 kg CO2-ekv. 

Vad har kunnat återanvändas

Återbruk av kontorsmöbler och glaspartier.

AFRY


AFRY

Ombyggnad

Göteborg

dec. 2021 - mars 2022


Läs mer om AFRY

Cirkulära strategier

Vad har kunnat återanvändas?


Kontaktperson

Linn Stolt

Linn.stolt@afry.com