ccbuild-logo-spin

ÅV100 - Sortering av schaktmassor direkt på arbetsplats

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Bygg- och anläggningsbranschen genererar en tredjedel av allt avfall som uppstår i Sverige årligen. Jord- och schaktmassor utgör majoriteten av detta avfall. Endast 9% av allt byggavfall utgörs av farligt avfall, dvs material som ej går att användas och skall sändas till deponi för behandling. Trots detta sänds en omfattande andel av användbart material slentrianmässigt till deponi. Detta vill vi på ABT Bolagen ändra på.

Det specifika projektet har inneburit bedömning och sortering av schaktmassor direkt på kunds arbetsplats (inom projekt Förbifart Stockholm) för att kunna minimera andelen som skickas på deponi.

Vad har vi lärt oss?

Att tillämpa dessa arbetsmetoder medför både miljö- och kostnadsbesparingar.

Vad har gått bra?

Högre utsorteringsgrad än vad som förväntades från början av projektet.

Vad kan bli bättre?

Komma i kontakt med kund redan i projekteringsstadiet för att genom bedömning av massor öka återanvändningsgraden.

Positiva effekter

Projektet har inneburit miljöbesparingar om:

  • 292 st schaktbilstransporter tur- och retur till deponi/mottagningsanläggning motsvarande en transportlängd om 24 656 km
  • Minskat växthusgasutsläpp med 24,3 ton CO2-e W2W
  • Minskat buller och damm till följd av minskat antal transporter
  • Återanvänt 10 224 ton av de massor som har uppstått på arbetsplatsen och därmed minskat andelen jungfruligt material

Dessutom har projektet inneburit kostnadsbesparingar i form av minskade tippavgifter och transporter omfattande 55% av originalkostnaden.

Vad har kunnat återanvändas

Utsorterad sten (över 70 mm) krossas till material som använts i projektet Mellanfraktion för utfyllnad (35-70 mm)

Cirkulära material som använts

Schaktmassor

ABT Bolagen AB


ABT Bolagen AB

Nybyggnad

Förbifart Stockholm

aug. 2022 - aug. 2022


Läs mer om ABT Bolagen AB

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?


Kontaktperson

Byron Velasco

Byron.velasco@abtbolagen.se