ccbuild-logo-spin

NÄL - ombyggnad OP kirurgi

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Återbruks- och miljöinventering inför ombyggnad av operationsklinik. 

Vad har vi lärt oss?

Ett gott samarbete ökar chansen för återbruk.

Vad har gått bra?

Ambitiös beställare med höga återbruksmål.

Vad kan bli bättre?

En bredare översyn över cirkulära affärsmodeller. 

Positiva effekter

Ett helhetsgrepp över ombyggnationen allt ifrån verksamhet till förvaltning. 

Bengt Dahlgren AB


Bengt Dahlgren AB

Ombyggnad

Trollhättan

jan. 2022 - maj 2023


Läs mer om Bengt Dahlgren AB

Cirkulära strategier

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

Bengt Dahlgren AB

VästfastigheterKontaktperson

Jimmi Schiöler

jimmi.schioler@bengtdahlgren.se