ccbuild-logo-spin

Återvunnet trägolv - Stockholmsverken

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Vid hyresgästanpassning i Stockholmsverken på Södermalm i Stockholm valde Equator arkitekter och AMF att använda 450 kvm utav Tarketts pilotprojekt för återvunnen parkett. 

Slitskiktet kommer från ett massivt trägolv som lades på 70-talet i en lagerlokal utanför Lille i Frankrike. Detta revs ut, rensades, skars upp och slipades för att bli ett nytt slitskikt. Lamellerna kommer består dock jungfrueligt material, dvs snabbväxande träd (gran&tall) från Sverige.   

Vad har vi lärt oss?

Det krävs långa planeringstider vid pilotprojekt

Vad har gått bra?

Samarbete mellan golvläggare, arkitekt och beställare

Vad kan bli bättre?

Råvarutillgång på återvunnet trä

Positiva effekter

Ekar motsvarande slitskikt för 450 kvm parkett sparades från att huggas ned  

Cirkulära material som använts

Trägolv med återvunnet slitskikt av ek

Tarkett


Tarkett

Ombyggnad

Stockholm

mars 2019 - mars 2019


Läs mer om Tarkett

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Medverkande

Equator arkitekter

AMF Fastigheter AB


Hemsida

www.tarkett.com


Nedladdningsbara filer
Recycled parquet AMF Stockholmsverken

Kontaktperson

Peter Nicander

peter.nicander@tarkett.com