ccbuild-logo-spin

Traktören, Kontor - Stadsbyggnadsförvaltningen i Göteborg

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Stadsfastighetsförvaltningen i Göteborg anlitar AFRY för inventering av material inför en interiör ombyggnad av Traktören. Byggnaden ska nu rymma flera myndigheter i syfte att främja en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess. Målet med inventeringen är att undersöka vilka material som går att återbruka.


Stadsfastighetsförvaltningen – som planerar, bygger, hyr in, förvaltar och utvecklar lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter – önskade en konsult som kunde hantera den stora mängden produkter och som kunde klassificera och systematisera dem. 


Inventering med fokus på el, VVS och bygg

AFRY fick i uppdrag att inventera befintligt material i fastighetens 18 000 kvm. Fokus har legat på el-, VVS- och byggprodukter. Arbetet ger myndigheten underlag för att kunna ta ekonomiska och miljömässigt hållbara beslut. 


AFRY kategoriserar återbrukbara produkter

Uppdraget utförs i två etapper. Under den första etappen gjordes en övergripande bedömning av vilka återbrukbara produkter som finns i byggnaden. För att möjliggöra generella bedömningar i de stora volymerna av produkter har man brutit ned dem i kategorier – totalt har AFRY varit med och registrerat över 200 produktkategorier.


Flera olika perspektiv styr återbrukbarhet

Under den andra etappen studeras särskilt intressanta produktkategorier på individnivå. Man tittar på produkterna ur flera olika perspektiv: ekonomiskt, klimatmässigt och kulturhistoriskt.


Inventering blir ett värdefullt underlag

AFRYs inventering ger Stadsfastighetsförvaltningen i Göteborg ett värdefullt underlag inför beslut om vad som ska renoveras och lagras samt vad som ska kasseras, säljas eller utredas vidare.


AFRY


AFRY

Ombyggnad

Göteborg

-


Läs mer om AFRY

Cirkulära strategier

Vad har kunnat återanvändas?

Externa länkar
AFRY

Medverkande

StadsfastighetsförvaltningenKontaktperson

Louise Kronander

louise.kronander@afry.com