ccbuild-logo-spin

Kv. Ångqvarn

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Skeppskajen i Uppsala förvandlas från industriområde till levande stadsdel där Kv. Ångqvarn transformeras till kontorsverksamhet och publika platser för mat, kultur och möten. Tillsammans med fastighetsägaren Atrium Ljungberg tar vi fram ett koncept för den fina gamla industrimiljön. 

Vad har vi lärt oss?

Vi tänker oss även en bestående gestaltning utifrån byggnadernas olika karaktär, som gör att interiören med material och färger inte ska behöva bytas ut i framtiden. Vi vill skapa en interiör som hör till varje enskild byggnad, och därför blir kvar

Vad har gått bra?

En tydlig och välmöten idé om kvarterets framtida funktion. Det handlar om att lyhört tolka, förstärka och utveckla byggnadernas historiska arv. Kv. Ångqvarn med sina tre byggnader har en fantastisk historia av 150 år av kvarnverksamhet och den har vi tagit fasta på bl.a. genom att spara de resurser som finns och samtidigt se till att även de nya vi tillför kan användas länge och flera gånger om.

Vad kan bli bättre?

Vår ambition är att bryta ny mark i fråga om återbruk där fastighetsägare bl.a. ska se över möjligheten att byta gamla byggdelar direkt med varandra mellan intilliggande projekt

Positiva effekter

Byggnaderna har ett högt kulturvärde för Uppsala och ger karaktär till hela området. Med nytt innehåll skapar de en tydlig förlängning av stadskärnan och vidare länk till Kungsängen.

Vad har kunnat återanvändas

Stora strukturer och byggnader. Stålbalkar och stora mängder trä från silons innerväggar som kan demonteras och användas på nya sätt.

Cirkulära material som använts

Stora strukturer och byggnader. Stålbalkar och stora mängder trä från silons innerväggar som kan demonteras och användas på nya sätt.

Krook & Tjäder AB


Krook & Tjäder AB

Ombyggnad

Skeppskajen i Uppsala

mars 2022 - dec. 2023


Läs mer om Krook & Tjäder AB

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?


Medverkande

Atrium LjungbergKontaktperson

Monika Rahm

monika.rahm@krook.tjader.se