ccbuild-logo-spin

Återbrukslokal 2.0, Holländaren, Göteborg

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Lokalanpassning av en befintlig kontorslokal med mål 100 % återbruksgrad.

Vad har vi lärt oss?

Man når längst om man har ett tätt samarbete med entreprenören och säkerställer en gemensam målbild från början. Återbruk som förutsättning måste in tidigt innan skisser på ny utformning av lokalen gjorts. Både återbrukssamordnare och en motiverad och lösningsorienterad entreprenör krävs för att nå hög återbruksgrad.

Rutiner och arbetssätt kopplat till införskaffande av återbrukat material behöver definieras inkl en tydlig arbetsfördelning. En mer noggrann beslutstidplan för materialval är också en viktig förutsättning. Mod och vilja att testa nya metoder och arbetssätt är viktigt.

Kostnadsmässigt innebar projektet generellt inte någon avsevärt större skillnad jämfört med en annan lokalanpassning i liknande omfattning. Hantering av återbrukat marmorgolv innebar viss ökning av arbetskostnaderna, samtidigt som man fick ett stort mervärde genom en mycket estetisk tilltalande toalett. Följande återbrukade produkter bedömer vi blev kostnadsneutrala eller till och med billigare jämfört med nyinköp: undertak, oanvända klinkerplattor, vitvaror och dörrar.

Vad har gått bra?

Vi lyckades nå en hög återbruksgrad samtidigt som vi inte behövde kompromissa avseende estetisk utformning.

Vad kan bli bättre?

Vid upphandling av underentreprenörer behöver entreprenören kontrollera om de har en vana att jobba med återbruksmaterial, eller är motiverade att testa nya vägar.

Viktigt att man avsätter tillräckligt mycket tid för projektering och involverar entreprenören tidigt. Entreprenören behöver ha tid för samordning av UE och för planering av inköp.

Positiva effekter

Projektet har varit en positiv erfarenhet för både entreprenör och beställare. Efter projektavslut upplever båda parter större vana och trygghet att jobba med återbruksfrågor.

Vad har kunnat återanvändas

Vi har lyckats återanvända material som blev över från andra projekt: bland annat WC-stol, tvättställ, blandare och mikro. Under projektet har vi testat nya vägar och använt tidigare demonterade marmorplattor på golvet. Cementplattor köptes in från CCBuild marknadsplats och monterades på toalettväggar. Även spillvirke användes för att snickra ihop en bänkskiva till köksön. Tryckknappar och eluttag återanvändes från ett annat Vasakronan projekt. Inom projektet har man fokuserat på att behålla/bevara så mycket material som möjligt och endast göra en uppfräschning. Planlösning har inte ändrats. Parkettgolvet slipades och hårdvaxades tillsammans med träbänkskivan i köket. En del material gick inte att hitta återbrukat då det inte fanns tillgängligt på marknaden, då valdes nyinköp som sista alternativ.

Akuro


Akuro

Ombyggnad

Göteborg

jan. 2021 - feb. 2022


Läs mer om Akuro

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?


Kontaktperson

Anna Tikvicki Dabhi, Johanna hector Lund

anna.tikvicki.dabhi@akuro.se, johanna.hector.lund@akuro.se