ccbuild-logo-spin

Spanjoletten - återbruk vid ombyggnation

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Återbruk av fönster och dörrpartier.

Kvarteret Spanjoletten byggs om och renoveras, samt nyproduktion av 141 lägenheter.

Återbruk i första han material och enheter i den sk. ankarbyggnaden (f.d. Fix fabrikens kontorslokal)

Vad har vi lärt oss?

Beredning och planering av återbruk, måste vara med tidigt i projektet

Vad har gått bra?

Bra samverkan med beställare, arkitekter, antikvarier och huvud Entreprenör.

Vad kan bli bättre?

Beredning och planering av återbruk, måste vara med tidigt i projektet.

Positiva effekter

Återbruk (skall) sker av lokala aktörer, vilket även påverkar miljön bortom själva projektet.

Vad har kunnat återanvändas

Fönster och dörrpartier

Cirkulära material som använts

Renovering och återbruk av fönster och dörrpartier.

Kålltorps Glasmästeri AB


Kålltorps Glasmästeri AB

Bevarande och underhåll

Göteborg

sep. 2023 - mars 2024


Läs mer om Kålltorps Glasmästeri AB

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

HSB Göteborg

NCC Sverige ABKontaktperson

Thomas Altré

thomas@kalltorpsglas.se