ccbuild-logo-spin

CCBuild nätverksträff -Kunskapsbygget del 2. Att utgå från befintliga resurser

Välkommen till en nätverksträff på temat  "Att utgå från befintliga resurser". Träffen riktar sig till samarbetsparter i CCBuild-nätverket och har fokus på återbruk i praktiken och hur man bedömer möjligheter till återbruk, särskilt avseende metoder för inventering och värdering av befintliga resurser.  


På programmet: 

  • Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet - Vad är lämpligt för återbruk? Erfarenheter från genomförda projekt och CCBuilds stöd för inventering och värdeanalys. 
  • Åsa Bergqvist, EBAB - Så arbetar vi med inventering med hänsyn till både farligt avfall samt möjlighet till återbruk
  • Karin Hedén, White Arkitekter - Metodik för återbruksinventering med erfarenheter från projekt Kromet
  • Tony Stigmanslid, Destroy Rebuilding Company - Återbruk ur rivningsentreprenörens perspektiv. Så här ser det ut idag och hur skulle vi kunna jobba mer aktivt med återbruk? 
  • Frågor och diskussion

Denna träff är en del av Kunskapsbygget inom Centrum för cirkulärt byggande. Det är en rad nätverksträffar som är riktade till CCBuilds samarbetsparter. Syftet är att inspirera och sprida erfarenheter om cirkulärt byggande på en grundläggande nivå och underlätta kunskapsuppbyggnaden mellan deltagande organisationer och internt hos dem. Läs mer om Kunskapsbygget här.

Tidigare träffar finns nåbara på CCBuilds samverkansyta på teams.

Plats
Teams meeting

Arrangör
CCBuild/IVL Svenska Miljöinstitutet/EBAB/White arkitekter

Kostnad
-


Namn
Carina Loh Lindholm

Datum
tors, 18 nov. (10:00 - 11:30)