ccbuild-logo-spin

Hur styr standardisering, miljöcertifieringar och EU-krav mot cirkulärt byggande och förvaltning?

Välkommen till en nätverksträff där vi får kunskap kring standardiseringsarbete inom cirkulär ekonomi, samt kravställning och styrning mot cirkularitet inom både miljöcertifieringar, CSRD, EU:s taxonomi och Byggproduktförordningen. 


CSRD och EU-taxonomin - hantera utmaningar och ta tillvara på möjligheter 

EU:s nya krav kräver detaljerade upplysningar om bolagens väsentliga påverkan, risker och möjligheter inom miljö, sociala rättigheter och bolagsstyrning. Elin Nilsson, projektledare på IVL, ger en introduktion till EU:s nya rapporteringskrav:

 • Vad ska rapporteras och varför?
  • Introduktion till rapportering av hållbarhetsprestanda i enlighet med CSRD
  • Introduktion till rapportering av andel miljömässigt hållbara verksamheter i enlighet med EU:s taxonomiförordning
 • Hur får du som hållbarhetsspecialist med dig ledningen på tåget?
  • Om hur ökade krav på transparens och vetenskaplig grund förändrar ledningens roll i hållbarhetsarbetet
  • "Var börjar vi?" Konkreta tips och rekommendationer på vägen.

Hållbarhetsredovisning i praktiken - exempel från Castellum

 • Hanna Strömbäck, Sustainable Reporting Manager, och Maria Perzon, Group Sustainability Manager, berättar om Castellums arbete med hållbarhetsredovisning och strategiska styrning med ständiga förbättringar i hållbarhetsarbetet. 

Standardiseringsarbete inom cirkulär ekonomi i byggsektorn  

 • Yacine Slamti, SIS Swedish Institute for Standards, berättar om pågående arbete med nya standarder relaterade till cirkulär ekonomi i byggsektorn i samarbete med den europeiska standardiseringsorganisationen CEN.  
 • Anna Risell och Angelica Karlsson, Stadsfastighetsförvaltningen Göteborgs Stad och CCBuilds representanter i SIS arbetsgrupp "Återanvändning av konstruktioner, konstruktionsdelar och material" berättar om vad som är på gång och vilket arbete som återstår för en kommande standard.  

Styrning mot cirkulär ekonomi i Byggproduktförordningen

 • Sara Elfving, Boverket ger oss en uppdatering och tidplan avseende Byggproduktförordningens förväntade förändringar avseende cirkularitet. 

Certifering enligt Miljöbyggnad och NollCo2 - exempel från projektet ACE i Skellefteå

 • Rickard Jonsson, Skellefteå kommun, berättar om projektet ACE, Arctic Center of Energy. Projektet har höga hållbarhetsambitioner och avser att certifiera både enligt Miljöbyggnad och NollCo2. 


  
Eventet riktar sig till samarbetsparter i CCBuild. 

Är ni ännu inte med i CCBuild? Läs mer här nu kan delta:  CCBuild


Plats
Teams meeting

Arrangör
CCBuild

Kostnad
-


Namn
ccbuild@ivl.se

Datum
tis, 19 mars (13:00 - 15:00)