Delta i CCBuild

Genom att delta i Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) får er organisation tillgång till kompetens och kan utbyta erfarenheter med andra aktörer som är anslutna till arenan. Experter, utförare och beställare i bygg- och fastighetssektorn och tillhörande branscher får här en bred arena att verka från, synas i och skapa nya kontakter. Att ansluta till CCBuild är ett sätt att säkerställa att ni ligger i framkant, kan bidra i metodutveckling och få tillgång till aktuell forskning och tillämpning.

CCBuild drivs i dagsläget genom utvecklingsprojekt. Intresserade aktörer är välkomna att delta genom att:

  • prenumerera på vårt nyhetsbrev
  • testanvända våra digitala tjänster
  • delta på utbildningar
  • delta som samskapare genom samverkans- och utvecklingsprojekt
    (kontakta oss genom att skicka ett mejl)