Utbildningar

Utbildning i cirkulärt byggande

Från och med sensommaren 2020 erbjuder Byggbranschens Utbildningscenter och IVL Svenska Miljöinstitutet en grundutbildning i cirkulärt byggande.

Utbildningen är i halvdagsformat och riktar sig främst till aktörer i byggprojekt: byggentreprenörer, fastighetsägare, byggprojektkonsulter arkitekter och tekniska konsulter. Den ger svar på hur man arbetar i praktiken för att nå cirkulära materialflöden i om- och nybyggnadsprojekt, rivningsprojekt och i förvaltningsskedet.

Utbildningen tas fram med stöd från Västra Götalandsregionen.

Vi uppdaterar inom kort med mer information och datum för första kurstillfället.

Kontaktpersoner för mer info:
Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet
Peter Andersson, Byggbranschens Utbildningscenter