Utbildningar

Cirkulärt byggande och återbruk i byggsektorn

Cirkulärt byggande och återbruk är en del av lösningen på byggsektorns stora utmaningar när det gäller resursförbrukning och klimatpåverkan.

Nu anordnar vi en utbildning där vi jämför cirkulärt byggande och återbruk med det traditionellt linjära arbetssättet. Du får lära dig hur du kan arbeta med återbruk i praktiken – både i din organisation och i ditt projekt.

Denna grundutbildning riktar sig både till dig som arbetar i produktionen och dig på övergripande strategisk nivå. Samtidigt är den en bra introduktion för aktörer som arkitekter, projektledare, konsulter, fastighetsägare, offentliga aktörer och materialleverantörer.

Utbildningen är framtagen av och leds av Centrum för cirkulärt byggande och IVL Svenska Miljöinstitutet. Västra Götalandsregionen har finansierat framtagningen av kursen och utbildningsmaterialet.

Kursdatum: 16 september, 29 september, 22 oktober och 11 november 2020
Kurslängd: Halvdag
Kursform: Lärarledd utbildning på distans i realtid
Antal deltagare: Max 20 personer per tillfälle

Mer information och anmälan: Kursarrangören Byggbranschens utbildningscenter

Här kan du läsa mer om utbildningen.

Fler utbildningar på gång

Framöver planerar vi att ta fram utbildningar riktade mot fler målgrupper och fördjupningskurser om bland annat inventering för återbruk, digitala verktyg och hur man beräknar återbrukets klimateffekt.

Du som är intresserad av företagsspecifika eller målgruppsanpassade utbildningar är välkommen att höra av dig till Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet.