ccbuild-logo-spin

Selma Lagerlöfs center, Göteborg

Logo Image
Vad handlade projektet om?

I Selma Lagerlöfs center har vi lyckats skapa en av 2019 års bästa inredningar med 92 procent återbruk. Det är det största återbruksprojektet som gjorts i Sverige för en offentlig beställare. Redan tidigt i designprocessen lades stor vikt vid cirkulär arkitektur i form av återbruk. Vi ville att de som använder lokalerna ska vara stolta, att det går att känna igen saker från tidigare samtidigt som det ska synas att vi varit aktsamma med både miljömässiga och ekonomiska resurser.

Vad har vi lärt oss?

Återbruksprojekt kräver mer tid, samordning och kostnadsstyrning än ett projekt där all inredning är ny. Att ha en tydlig process är avgörande. Det krävs stort mått av kreativitet och nytänkande vad gäller upphandling, process och involverade aktörer. Det är viktigt att i tidigt skede fastställa mål för hur stor del av inredningen som ska vara återbrukad och göra en tidplan. Man behöver klargöra vem som ska bedöma kvaliteten på möblerna – inredningsarkitekten, kunden eller leverantören? I återbruksprojekt vet man inte vad som finns på marknaden innan man påbörjar projektet, därför är det en utmaning att jobba med kostnadsstyrning. Det handlar extremt mycket om projektledning och logistik. Vart ska saker flyttas och när. Att hitta inredning som inte behöver fraktas så långt, som ska levereras och lagerhållas kräver stor logistisk insats.

Vad har gått bra?

Att vi blev nominerade till Guldstolen 2019 samt två internationella designpriser 2020 är bevis på att det går att genomföra återbruk i stor skala utan att göra avkall på estetiska kvaliteter. Då offentliga aktörer inte får upphandla fritt hittade vi ett sätt att upphandla utanför ramen av Göteborgs stads avtal. Vi hjälpte dem att skriva en upphandling för återbruksleverantör, vilket möjliggjorde projektet. Nu finns ramavtal för återbrukade möbler i Göteborgs stad, vilket inte fanns innan.

Vad kan bli bättre?

.

Vad har kunnat återanvändas

Möbler: Möbler från sex befintliga verksamheter återanvändes. Återbrukade möbler inhandlades för att komplettera. Återbrukat material köptes in för den platsbyggda inredningen. Byggprodukter: Inga. (Däremot återbrukades många bordsskivor för specialritade produkter såsom bord, förvaring och så vidare. Ett mässmontergolv användes i biblioteket som platsbyggda hyllor.)

Cirkulära material som använts

Möbler: Möbler från sex befintliga verksamheter återanvändes. Återbrukade möbler inhandlades för att komplettera. Återbrukat material köptes in för den platsbyggda inredningen. Byggprodukter: Inga. (Däremot återbrukades många bordsskivor för specialritade produkter såsom bord, förvaring och så vidare. Ett mässmontergolv användes i biblioteket som platsbyggda hyllor.)

White arkitekter


White arkitekter

Nybyggnad

Selma Lagerlöfs center, Selma Lagerlöfs torg 2, Hisings Backa – på uppdrag av Göteborgslokaler/Göteborgs stad

sep 2017 - sep 2019


Medverkande

White

Independent Interior

C&D Snickeri


Kontaktperson

Annie Leonsson, White

annie.leonsson@white.se